X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17633
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin i zadania konkursu gramatyczno-leksykalnego dla szkół podstawowych, klasy IV-VI

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Ich spreche schon etwas Deutsch”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie czwartej, zgodnie z podstawą programową DKW-4014-213/99. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas czwartych, piątych
i szóstych wypełniają zróżnicowane pod względem trudności formularze konkursowe.
Głównym celem przeprowadzenia konkursu jest wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych i zachęcenie do pogłębiania zainteresowań, dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych. Podstawowym zadaniem konkursu jest jednak przede wszystkim, sprawdzenie podstawowych umiejętności językowych, przygotowujących uczniów do rozumienia i skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego, a następnie na podstawie punktowej oceny stopnia zaawansowania wiedzy ucznia, wyłonienie spośród przystępujących do konkursu, jego laureatów. Uczestnicy konkursu mogą zmierzyć się z rówieśnikami, sprawdzić swoje umiejętności językowe, natomiast nauczyciele, poza weryfikacją umiejętności uczniów, mogą wyłonić kandydatów do pozaszkolnych konkursów językowych. Planowany termin przeprowadzenia konkursu to maj bieżącego roku szkolnego.
Uczestnicy konkursu wszystkich kategorii wiekowych rozwiązują test pisemny, obejmujący trzy podstawowe sprawności językowe: pisanie oraz słuchanie i czytanie ze zrozumiem. Test składa się z czterech części:
Część 1 - rozumienie tekstu słuchanego
Część 2 - rozumienie tekstu czytanego
Część 3 - słownictwo i gramatyka
Część 4 – zadanie sprawdzające umiejętność pisania
Część 5 – zagadnienia realioznawcze krajów niemieckojęzycznych (klasa VI).
Zakres tematyczny i struktury gramatyczne, zawarte w teście obejmują zagadnienia przewidziane dla etapu nauki w szkole podstawowej, zawarte w Programie nauczania języka niemieckiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum: kurs sześcioletni
M. Ptak, H. Sowa-Babik, E. Świerczyńska Wydawnictwa Szkolnego PWN (DKW-4014-213/99). Zadania oparte zostały o wiadomości, ściśle wynikające z realizacji poszczególnych działów Podręcznika do języka niemieckiego dla klas IV-VI „und so weiter”, autorstwa Lucyny Zastąpiło, Ewy Krawczyk oraz Marty Kozubskiej (rozdziały I – V).


KLUCZ ROZWIĄZAŃ KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Ich spreche schon etwas Deutsch”


A. Kategoria wiekowa – klasy czwarte

I. HÖRVERSTEHEN

Część 1 - rozumienie tekstu słuchanego

Transkrypcja tekstu sprawdzającego rozumienie ze słuchu.
Proszę o dwukrotne, głośne odczytanie tekstu!

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za I część - 5 punktów.

Warschau, den 23. Juli 2010
Lieber Peter,

meine Familie hat endlich ein neues Haus. Wir haben jetzt eine Küche, ein Bad, vier Zimmer und einen Balkon. Ich habe ein Zimmer und meine Schwester Angela hat auch ein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist groß, aber gemütlich. Ich habe ein Bett, eine Kommode, ein Bücherregal und einen Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch steht mein Computer.
Das Zimmer von meiner Schwester ist auch gemütlich, aber klein. Sie hat auch ein Bett und einen Schreibtisch. Angela hat keinen Computer. Sie hat eine alte Kommode. Das ist ein Geschenk von unserer Oma.
Schreibe mal!
Dein Thomas

P.S. Viele Grüße an deine Familie.


Ja Nein
1. Das Freund von Thomas heißt Peter.
X
2. Thomas hat ein Bad im Zimmer.
X
3. Die Schwester von Thomas heißt Angela.
X
4. Thomas hat keinen Computer im Zimmer.
X
5. Das Zimmer von Angela ist groß.
X


II. LESEVERSTEHEN

Część 2 - rozumienie tekstu czytanego

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za II część - 7 punktów.

Ja Nein
1. Marek ist 10 Jahre alt.
X
2. Er hat zwei Geschwister.
X
3. Die Schwester von Marek ist Studentin.
X
4. Die Schwester spielt Gitarre.
X
5. Marek hat kein Haustier.
X
6. Marek liebt seine Haustiere.
X
7. Thomas schreibt an Marek.
X


III. LEXIK UND GRAMMATIK

Część 3 - słownictwo i gramatyka

Zadanie 3:
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 2 punkty. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 1 punkt, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów. Maksymalna ilość punktów za zadanie 3 – 24punkty.
1. Ich nazwa czynności gern.
2. Ich wohne in nazwa miejscowości.
3. Ich komme aus nazwa państwa.
4. Meine Mutter nazwa czynności gern.
5. Mein Bruder nazwa czynności gern.
6. Mein Vater ist nazwa zawodu von Beruf.
7. Meine Katze ist cecha zwierzęcia.
8. Mein Freund ist cecha osoby.
9. Ich bin liczebnik Jahre alt.
10. Ja, meine Oma arbeitet gern im Garten.
lub
Nein, meine Oma arbeitet im Garten nicht gern.
11. Ja, ich habe einen Hund.
lub
Nein, ich habe keinen Hund.
12. Ja, mein Bruder hat eine Schildkröte.
lub
Nein, mein Bruder hat keine Schildkröte.
Zadanie 4:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w zdaniu uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 4 – 19 punktów.

Ich heiße Adam Wolf. Ich komme aus Polen. Ich bin 12 Jahre alt .
Ich wohne in Szamotuły. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich lerne gut. Ich spiele gern Schach. Meine Schwester schwimmt und tanzt gern in der Disko. Mein Bruder klettert gern. Meine Eltern sind lieb. Meine Mutter arbeitet zu Hause. Mein Vater ist Architekt von Beruf.
Wir besuchen unsere Großeltern oft. Sie wohnen in Posen. Meine Oma arbeitet gern im Garten. Sie liebt Blumen. Mein Opa kocht gern. Meine/unsere Familie ist prima.

Zadanie 5:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym błędy ortograficzne nie są brane pod uwagę.
* Tabelkę 4, 6, 7, 8, 9 – należy uzupełnić hasłami w języku niemieckim.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 5 – 9 punktów.

1)Name: dowolne nazwisko
4)Land: dowolny kraj 7)Vater-Beruf: nazwa zawodu
2)Vorname: dowolne imię
5)Wohnort: dowolne miasto 8)Mutter-Beruf: nazwa zawodu
3)Alter: cyfra/liczebnik słownie
6)Geschwister:Schwester/Bruder 9)Hobby: nazwa czynności

Zadanie 6:
Za każdą prawidłowo przyporządkowaną kopertę do nazwy państwa uczeń otrzymuje
po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 6 – 8 punktów.

Schweiz Österreich Deutschland Liechtenstein
6 2, 4, 8 1,3,7 5

Maksymalna ilość punktów za III część - 60 punktów.


IV. SCHREIBEN

Część 4 – zadanie sprawdzające umiejętność pisania

Za bezbłędny opis rodziny uczeń otrzymuje 10 punktów, za opis zwierzątka 8 punktów.
Za każde prawidłowo napisane zdanie uczeń otrzymuje po 2 punkty. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 1 punkt. Za popełnienie kolejnego 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za IV część - 18 punktów.A. Kategoria wiekowa – klasy piąte


I. HÖRVERSTEHEN

Część 1 - rozumienie tekstu słuchanego

Transkrypcja tekstu sprawdzającego rozumienie ze słuchu.
Proszę o dwukrotne odczytanie tekstu piosenki!

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za I część - 8 punktów.

Hunger und Durst

Ich habe Hunger und Durst.
Ich möchte Brot mit Wurst.
Ich esse auch gern Salat,
oder ein Ei und Spinat.

Und du, und du,
was isst du?
Und du, und du,
was isst du?

Ich esse Honig und Quark.
Ich fühle mich fit und stark.
Ich trinke Tee oder Saft.
Ich habe viel Mut und Kraft.

Und du, und du,
was isst du?
Und du, und du,
was isst du?


Salat 3
Brot 1
Quark 7
Wurst 2
Ei 4
Tee 8
Honig 6
Spinat 5
Saft 9

II. LESEVERSTEHEN

Część 2 - rozumienie tekstu czytanego
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym błędy ortograficzne nie są brane pod uwagę.
Maksymalna ilość punktów za część II – 10 punktów.

Vorname Wohnort Land Beruf Arbeitsort
Person A Peter
Regensdorf Schweiz Polizist lub
Kommisar Zürich
Person B Marion
Krems Österreich Zahnärztin Wien


III. LEXIK UND GRAMMATIK

Część 3 - słownictwo i gramatyka


Zadanie 3:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym nie przyznajemy punktów cząstkowych.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 3 – 8 punktów.

klein kleiner am kleinsten
viel mehr am meisten
gut besser am besten
kurz kürzer am kürzesten
gern lieber am liebsten
lang länger am längsten


Zadanie 4:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę, uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym błędy ortograficzne nie są brane pod uwagę. Maksymalna ilość punktów za zadanie 4 – 7 punktów.

1 - F 2 - D 3 - E 4 - C
5 - A 6 - G 7 - B

Zadanie 5:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym nie przyznajemy punktów cząstkowych. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0 punktu. Jeżeli uczeń dokona tylko poprawnego stopniowania i nie napisze pełnego zdania, otrzymuje 0,5 punktu.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 5 – 8 punktów.

Iss schneller! Esst schneller! Essen Sie schneller!
Sprich lauter! Sprecht lauter! Sprechen Sie lauter!
Sei ruhig! Seid ruhig! Seien Sie ruhig!
Gib mir das Buch! Gebt mir das Buch! Geben Sie mir das Buch!
Sieh nicht so viel fern! Seht nicht so viel fern! Sehen Sie nicht so viel fern!


Zadanie 6:

Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 6 – 6 punktów.

Speisen
Getränke
Schinken
Wasser
Brot
Milch
Pommes frites
Tee

Zadanie 7:

Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 7 – 12 punktów.

Länder
Kleidung Körperteile
Schweiz
der Rock das Ohr
Österreich
die Hose der Kopf

Wochentage
Hobbys Schulsachen
der Sonntag
Mode die Schere
der Freitag
Reiten der Kuli

Zadanie 8

Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. Maksymalna ilość punktów za zadanie 8 – 5 punktów.

am Morgen am Vormittag am Nachmittag am Abend
Sie steht um sieben auf. x
Sie schläft ein. x
Sie isst das Abendessen. x
Sie lernt Deutsch um elf. x
Sie isst das Frühstück. x

Zadanie 9:

Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 9 - 6 punktów.

Zadanie 10:

Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w tabelce uczeń otrzymuje po 1 punkcie. Maksymalna ilość punktów za zadanie 10 - 6 punktów.

musst sieht fern hilft sprecht trifft könnt
du x
er/sie x x x
ihr x x

Maksymalna ilość punktów za III część - 58 punktów.

IV. SCHREIBEN


Część 4 – zadanie sprawdzające umiejętność pisania

Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w zdaniu uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.

Ich heiße Adam Wolf.

1) Ich besuche eine/die Grundschule (2 pkt.) in Szamotuły/nazwa miejscowości (1 pkt).

2) Ich gehe in die /vierte/fünfte/sechste (3 pkt.)Klasse.

3) Meine Klassenlehrerin/mein Klassenlehrer (2 pkt.) heißt imię/nazwisko (1 pkt.).

4) Sie/er (1 pkt.) unterrichtet nazwa przedmiotu (1 pkt.).

5) Ich finde (1 pkt.) meine Schule toll/prima/super/przymiotnik określający szkołę (1 pkt.).

6) Mein Lieblingsfach ist nazwa przedmiotu (1 pkt.).

Maksymalna ilość punktów za IV część - 14 punktów.A. Kategoria wiekowa – klasy szóste

I. HÖRVERSTEHEN
Część 1 - rozumienie tekstu słuchanego
Transkrypcja tekstu sprawdzającego rozumienie ze słuchu.
Proszę o dwukrotne odczytanie tekstu!

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za I część - 10 punktów.

Person A:
Ich heiße Julia Krüger. Ich bin 14 Jahre alt. Seit 3 Jahren trainiere ich Schwimmen in Salomon-Klub. Ich habe einen Bruder. Er ist auch dabei. Er ist drei Jahre älter als ich. Er trainiert Basketball. Ich muss zweimal in der Woche zu Training. Es ist zwar anstrengend, aber es macht Spaß. Voriges Jahr habe ich bei den Europameisterschaften den zweiten Platz belegt. Ich habe vor, in zwei Jahren bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.

Person B:
Ich bin Jens Müllermann. Ich bin 13. Seit zwei Jahren spiele ich Fußball. Ich trainiere dreimal in der Woche bei Dynamo-Berlin. Mein Training dauert 2 Stunden und ist sehr anstrengend. Ich bin danach sehr müde. Aber ich habe viel Erfolg bei diesem Sport. Ich war schon bei den Europameisterschaften der Jugendlichen dabei. In der Zukunft möchte ich Europameister werden.

Person A:
Richtig Falsch
1. Sie heißt Julia Krüger.
x
2. Sie trainiert Basketball.
x
3. Julia ist älter als ihr Bruder.
x
4. Das Training macht Julia Spaß.
x
5. Sie hat vor, in drei Jahren bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.
x

Person B:
Richtig Falsch
1. Jens ist 13 Jahre alt.
x
2. Er trainiert Fußball zweimal in der Woche.
x
3. Sein Training dauert 2 Stunden.
x
4. Sein Training ist nicht anstrengend.
x
5. Er war schon ein Europameister.
x

II. LESEVERSTEHEN

Część 2 - rozumienie tekstu czytanego
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za II część - 7 punktów.

Richtig Falsch
1. Das Bad ist nur nachmittags und abends geöffnet. x
2. Im Winter kannst du nicht jeden Tag baden. x
3. Im August ist das Bad täglich von 13.30 bis 21.00 Uhr geöffnet. x
4. Im Sommer ist das Bad sonntags nicht geöffnet. x
5. Du zahlst für 90 Minuten 4 €. x
6. Dein Vater muss für 1½ Stunden 6 € zahlen. x
7. Das Kind ist zwei Jahre alt. Es zahlt nichts x


III. LEXIK UND GRAMMATIK
Część 3 - słownictwo i gramatyka


Zadanie 3:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w zdaniu uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 3 - 5 punktów.

1) Er ist im Gebirge lange gewandert.
2) Die Kinder sind nicht gut geschwommen.
3) Wem hat Peter gestern geholfen?
4) Bist du heute zu Fuß in die Schule gelaufen?
5) Meine Großeltern sind nach Amerika geflogen.

Zadanie 4:
Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w zdaniu uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym nie przyznajemy punktów cząstkowych.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 4 - 4 punkty.

1) Du bist gestern um 7 Uhr aufgestanden.
2) Er hat die Blumen für seine Mutter gepflückt.
3) Mein Bruder hat ein neues Gedicht geschrieben.
4) Wem hat deine Schwester gestern geholfen?

Zadanie 5.
Za każde prawidłowo zbudowane pytania uczeń otrzymuje po 2 punkty. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 1 punkt, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów. Za wstawienie prawidłowego pytajnika, uczeń otrzymuje 0,5 punktu.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 5 - 10 punktów.

1)Wer hat die Ferien in den Alpen verbracht?
2) Wohin seid ihr gefahren?
3) Wo ist sie am Freitag gewesen?
4) Wann haben deine Eltern in Berlin gewohnt?
5) Wem hast du im Sommer geholfen?

Zadanie 6.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 6 - 5 punktów.

an den an die zu ins nach
x Ostsee
Ich fahre x See
x Berlin
x Peter
x Gebirge

Zadanie 7.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 7 - 5 punktów.

am an der im bei der auf dem
x Gebirge
Ich war x Ostsee
x See
x Spielplatz
x Tante

Zadanie 8.
Za każdą prawidłowo przetłumaczone zdanie uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 8 - 4 punkty.

Mama zwraca się do syna:
1) Nakarm chomika!
2) Nie oglądaj telewizji!
Füttere den Hamster!
Sieh nicht fern!

Tata zwraca się do swoich dzieci:
1) Nakryjcie stół!
2) Posprzątajcie w pokoju! Deckt den Tisch!
Räumt im Zimmer auf!
Zadanie 9.

Za każde prawidłowo przetłumaczone zdanie uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 9 - 6 punktów.

1) Darf ich (mit) Anna sprechen?
2) Wie kann ich dir helfen?
3) Hast du am Freitag Zeit?
4) Sprichst du Deutsch?
5) Wie spät ist es?
6) Kommst du zu mir?

Maksymalna ilość punktów za III część - 39 punktów.


IV. SCHREIBEN

Część 4 – zadanie sprawdzające umiejętność pisania

Zadanie 10.

Kryteria punktowania listu:

1) Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczeń otrzymuje po 2 punkty. Odpowiedzi na pytania 1-7 muszą być napisane w czasie przeszłym, odpowiedź 7 w czasie teraźniejszym
( 10 zdań x 2 pkt. = 20pkt.).

W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe:
- Za odpowiedź, zgodną treściowo z pytaniem uczeń otrzymuje 1 punkt.
- Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punkt, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktu. (1pkt. + 1pkt.)

2) Zachowanie formy listu: ( 4 punkty)
- Data (1 pkt.)
- 1 zdanie rozpoczynające list (1 pkt.)
- Końcowe pozdrowienia (1pkt.)
- Podpisanie listu (1 pkt.)

Maksymalna ilość punktów za IV część - 24 punkty.


V. LANDESKUNDE
Część 5 – zadanie sprawdzające wiadomości, z zakresu realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych

Zadanie 11.
Za każdą prawidłowo podaną stolicę państwa uczeń otrzymuje po 1 punkcie. W zadaniu tym przyznajemy punkty cząstkowe. Za popełnienie jednego błędu ortograficznego uczeń otrzymuje 0,5 punktu, za popełnienie kolejnego błędu 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 11 - 3 punkty.

Deutschland - Berlin
Schweiz - Bern
Österreich - Wien

Zadanie 12.
Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.
Maksymalna ilość punktów za zadanie 12 - 7 punktów.

1) Kolory na fladze Niemiec (od góry) to:

a) rot-schwarz-gelb
b) schwarz-rot-gelb c) gelb-rot-schwarz d) blau-rot-schwarz

2) Jeśli w kodzie listu jest skrót CH, to list dotrze do:

a) Berlin b) Schweiz c) Österreich d) Chur

3) Nazwy niemieckich mórz to:

a) die Ostsee b) der Bodensee c) die Nordsee d) der Ammersee


4) Najwyższy szczyt w Niemczech nazywa się:

a) Spitzer b) Zugspitze c) Spitzbogen d) Spitze


5) Który wyraz nie jest walutą?

a) Rappen b) Euro c) Franken d) Münze

6) Który wyraz to nazwa jeziora?

a) der Ammersee b) die Ostsee c) die Alpen d) Vaduz


Maksymalna ilość punktów za V część - 10 punktów.
Konkurs języka niemieckiego klas czwartych szkół podstawowych
Ich spreche schon etwas Deutsch

Name: ........................................
90 pkt./ ...............
Platz: ...............

I. HÖRVERSTEHEN

1) Du hörst 2-mal einen Brief. Was ist richtig? Markiere!
Usłyszysz dwukrotnie list. Zaznacz zdania, zgodne z usłyszanym tekstem! ...../5p.


Ja Nein
1. Der Freund von Thomas heißt Peter.

2. Thomas hat ein Bad im Zimmer.

3. Die Schwester von Thomas heißt Angela.

4. Thomas hat keinen Computer.

5. Das Zimmer von Angela ist groß.


II. LESEVERSTEHEN

2) Richtig oder falsch. Markiere! Zaznacz: prawda czy fałsz! ............./7pkt
Zamość, den 21. Oktober 2010

Lieber Thomas,
ich heiße Marek und wohne in Zamość. Das ist in Polen. Ich bin elf und ich lerne Deutsch.
Meine Familie ist groß. Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist schon groß. Sie studiert Jura in Kraków. Mein Bruder ist zwölf. Er spielt Gitarre gern.
Wir haben einen Hund und eine Katze zu Hause. Unsere Haustiere sind lieb. Wir spielen oft zusammen im Garten. So viel von meiner Familie. Hast du auch Geschwister? Habt ihr zu Hause ein Haustier?

Schreibe mal!
Dein Marek

P.S. Viele Grüße an deine Eltern!

Ja Nein
1. Marek ist 10 Jahre alt.
2. Er hat zwei Geschwister.
3. Die Schwester von Marek ist Studentin.
4. Die Schwester spielt Gitarre.
5. Marek hat kein Haustier.
6. Marek liebt seine Haustiere.
7. Thomas schreibt an Marek.


III. LEXIK UND GRAMMATIK

3) Beantworte die Fragen! Odpowiedz na pytania! ............./24pkt.

1. Was machst du gern? ........................................

2. Wo wohnst du? ........................................

3. Woher kommst du? ........................................

4. Was macht deine Mutter gern? ........................................

5. Was macht dein Bruder gern? ........................................

6. Was ist dein Vater von Beruf? ........................................

7. Wie ist deine Katze? ........................................

8. Wie ist dein Freund? ........................................

9. Wie alt bist du? ........................................

10. Arbeitet deine Oma gern im Garten? ........................................

11. Hast du einen Hund? ........................................

12. Hat dein Bruder eine Schildkröte? ........................................

4) Ergänze den Test! Die Sätze sind inhaltlich miteinander verbunden!
Uzupełnij tekst, tak aby tworzył spójną treściowo całość! ............./ 19pkt.


Ich ................ Adam Wolf. Ich ................ aus Polen. Ich ......... 12 Jahre ........ .
Ich wohne ........ Szamotuły. Ich habe eine ........... und ........... Bruder. Ich lerne gut. Ich .............. gern Schach. Meine Schwester schwimmt und tanzt gern .......... der ............... . Mein Bruder klettert gern. Meine Eltern sind lieb. ............. Mutter arbeitet zu ............. . Mein .......... ist Architekt von Beruf.
Wir ............... unsere Großeltern oft. ......... wohnen in Posen. Meine Oma arbeitet gern im .................. . ......... liebt Blumen . Mein ................ kocht gern. ......... Familie ist prima.


5) Ergänze das Formular! Uzupełnij formularz! ............./9pkt.

1)Name: .............................
4)Land: ............................. 7)Vater-Beruf: .............................
2)Vorname: .....................
5)Wohnort: ............................. 8)Mutter-Beruf: ...........................
3)Alter: .............................
6)Geschwister: ............................ 9)Hobby: .............................

* Tabelkę 4, 6, 7, 8, 9 – należy uzupełnić hasłami w języku niemieckim.

6) Sortiere die Briefe! Posortuj listy! ............./8pkt.


Schweiz Österreich Deutschland Liechtenstein


IV. SCHREIBEN
7) Beschreibe deine Familie und dein Lieblingstier!
Opisz w kilku zdaniach ! ............./18pkt.

A) swoją rodzinę (5 zdań): ............./10 pkt.

........................................
........................................
........................................
........................................

B) swoje ulubione zwierzątko (4zdania): ............./8pkt.

........................................
........................................
........................................
........................................

Viel Spaß!Konkurs języka niemieckiego klas piątych szkół podstawowych

Ich spreche schon etwas Deutsch


Name: ........................................
90 pkt./ ...............
Platz: ...............

I. HÖRVERSTEHEN

1) Du hörst 2-mal das Lied. Wie ist die richtige Reihenfolge der Lebensmittel?
Usłyszysz dwukrotnie piosenkę. Ponumeruj nazwy artykułów spożywczych, zgodnie z kolejnością usłyszaną w piosence! ...../8p.


Salat
Brot 1
Quark
Wurst
Ei
Tee
Honig
Spinat
Saft

II. LESEVERSTEHEN

2. Lies genau die Texte und ergänze dann die Tabelle!
Przeczytaj dokładnie teksty, a następnie uzupełnij tabelkę! ...../10p.


Person A
Polizeistation Flughafen Zürich - Kloten
Kommissar Peter Schwarze

Albert-Einstein-Straße 65
CH-4052 Zürich
Tel. (01) 215 22 11
Privat
Rennweg 4
CH- 41 79 Regensdorf
Tel. (01) 246 22 34


Person B
Orale Chirurgie, Implantologie, Parodontologie, Mundhygiene
DDr. Marion Schöps
Zahnärztin
Ordination:
Ospelgasse 34/2
A - 1200 Wien
(U-Bahnlinie U6)
Tel./Fax. (01) 512 34 56
Private Adresse:
Pfarrplatz 7A
A - 3500 Krems


Vorname Wohnort Land Beruf Arbeitsort
Person A

Person B

III. LEXIK UND GRAMMATIK


3. Ergänze die Tabelle! Uzupełnij tabelkę! ...../8p.

klein
am kleinsten
viel
mehr

besser
kurz
kürzer

am liebsten

länger am längsten


4. Wer sagt das? Ergänze!
Kto to powiedział? Przyporządkuj zdania odpowiednim osobom! ...../7p.

Komm an die Tafel!
A Iss bitte Obst!
B Steh bitte auf!
C Schwimme!
D
Wasch dich!
E Schreibt!
F Geh in die Schule!
G

5. Ergänze die Tabelle! Uzupełnij tabelkę! ...../8p.

* **

Essen Sie schneller!

Sprecht lauter! Sprechen Sie lauter!
Sei ruhig!
Seien Sie ruhig!

Geben Sie mir das Buch!

Sehen Sie nicht so viel fern!

6. In der Schulmensa. Sortiere die Lebensmittel!
W stołówce szkolnej. Posortuj artykuły spożywcze! ...../6p.

Schinken Tee Pommes frites
Milch Brot Wasser

Speisen Getränke

7. Sortiere und schreib auf! Przyporządkuj do odpowiednich kategorii!...../12p.

Länder Kleidung Körperteile

Wochentage Hobbys Schulsachen

Schweiz
die Schere Mode der Kopf die Hose der Sonntag
der Kuli
das Ohr der Freitag Österreich Reiten der Rock

8. Wann macht man das? Markiere! Zaznacz, kiedy wykonuje się te czynności. ...../5p.

am Morgen
am Vormittag am Nachmittag am Abend
Sie steht um sieben auf.

Sie schläft ein.

Sie isst das Abendessen.

Sie lernt Deutsch um elf.

Sie isst das Frühstück.

9. Was ist richtig? Markiere! Zaznacz prawidłową odpowiedź! ...../6p.

10. Du, er/sie oder ihr? Markiere das richtige Personalpronomen!
Zaznacz poprawny zaimek osobowy! ...../6p.

musst sieht fern hilft sprecht trifft könnt
du

er/sie/es

ihr

IV. SCHREIBEN
11. Beschreibe deine Schule! Die Fragen unten helfen dir dabei.
Opisz szkołę, do której uczęszczasz! Poniższe pytania pomoga ci w tym zadaniu ....../14p.

1) Welche Schule besuchst du?
Wo ist deine Schule?
2) In welche Klasse gehst du?
3) Wie heißt dein Klassenlehrer/deine Klassenlehrerin?
4) Was unterrichtet er/sie?
5) Wie findest du deine Schule?
6) Was ist dein Lieblingsfach?
1) Ich heiße Adam Wolf.

2) Ich besuche ......... ........................... in ............................... .


3) Ich gehe ............ ............ ............. Klasse.

4) ......... ..................... heißt ............................... .

5) ......... unterrichtet .............................. .

6) Ich ..................... meine Schule .............. .

7) Mein Lieblingsfach ist ......................... .

Viel SpaßKonkurs języka niemieckiego klas szóstych szkół podstawowych
Ich spreche schon etwas Deutsch


Name: ........................................
90 pkt./ ...............
Platz: ...............


I. HÖRVERSTEHEN

1) Du hörst 2-mal den Text. Was ist richtig? Markiere!
Usłyszysz dwukrotnie tekst. Zaznacz zdania, zgodne z usłyszanym tekstem! ...../10p.


Person A:

Richtig Falsch
1. Sie heißt Julia Krüger.

2. Sie trainiert Basketball.

3. Julia ist älter als ihr Bruder.

4. Das Training macht Julia Spaß.

5. Sie hat vor, in drei Jahren bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.


Person B:

Richtig Falsch
1. Jens ist 13 Jahre alt.

2. Er trainiert Fußball zweimal in der Woche.

3. Sein Training dauert 2 Stunden.

4. Sein Training ist nicht anstrengend.

5. Er war schon ein Europameister.


II. LESEVERSTEHEN

2) Richtig oder falsch. Markiere! Zaznacz: prawda czy fałsz! ............./7pkt


Alpenquell
Erlebnisbad Sammaun
Herzlich willkommen

Öffnungszeiten

Wintersaison 2010/2011
29.November 2010 bis 02. Mai 2011
Dienstag bis Freitag 13.00 - 21.30 Uhr
Samstag bis Montag 13.00 - 20.30 Uhr

03. Mai bis 11. Juni 2011
Geschlossen wegen Revision!

Sommersaison 2011
12. Juni bis 17. Oktober 2011
täglich von 13.00 - 21.00 Uhr

Eintrittspreise 2010/2011

1½ Stunden
Sfr. € 2½ Stunden
Sfr. € Unbegrenzt
Sfr. €
Erwachsene
Kinder 3 - 16 Jahre 9,00 6,00
5,00 3,35 12,00 8,00
6,00 4,00 16,00 10,70
8,00 5,35

Kinder unter 3 Jahre FREI!
Kinder unter 7 Jahre nur in Begleitung Erwachsener!

Richtig Falsch
1. Das Bad ist nur nachmittags und abends geöffnet.
2. Im Winter kannst du nicht jeden Tag baden.
3. Im August ist das Bad täglich von 13.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.
4. Im Sommer ist das Bad sonntags nicht geöffnet.
5. Du zahlst für 90 Minuten 4 €.
6. Dein Vater muss für 1½ Stunden 6 € zahlen.
7. Das Kind ist zwei Jahre alt. Es zahlt nichts

III. LEXIK UND GRAMMATIK

3) Ergänze! (Uzupełnij!) ........../5 pkt.


1) Er .......... im Gebirge lange gewandert.

2) Die Kinder .......... nicht gut geschwommen.

3) Wem ........ Peter gestern geholfen? 4) ........... du heute zu Fuß in die Schule gelaufen?

5 Meine Großeltern ............ nach Amerika geflogen.


4) Ergänze! (Uzupełnij!) ........../4 pkt.

1) Du bist gestern um 7 Uhr ....................... .

2) Er hat die Blumen für seine Mutter ..................... .

3) Mein Bruder hat ein neues Gedicht ..................... .

4) Wem hat deine Schwester gestern ........................... ?


geschrieben gepflückt
aufgestanden geholfen

5. Bilde die Fragen zu den markierten Satzteilen!
(Ułóż pytania do wyróżnionych części zdania!) ........../10 pkt.


1) Martin und Moni haben die Ferien in den Alpen verbracht.

........................................

2) Wir sind an einen See gefahren.

........................................

3) Sie ist am Freitag auf dem Lande gewesen.

........................................

4) Meine Eltern haben im Juni in Berlin gewohnt.

........................................

5) Ich habe im Sommer meiner Oma geholfen.

........................................

6. Zaznacz prawidłową odpowiedź! (Was ist richtig? Markiere!) ........../5 pkt.

an den an die zu ins nach
Ostsee
Ich fahre See
Berlin
Peter
Gebirge

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź! (Was ist richtig? Markiere!) ........../5 pkt.

am an der im bei der auf dem
Gebirge
Ich war Ostsee
See
Spielplatz
Tante

8. Sag das auf Deutsch! (Powiedz to po niemiecku!) ........../4 pkt.

Mama zwraca się do syna:

1) Nakarm chomika!
2) Nie oglądaj telewizji!
........................................!
........................................!

Tata zwraca się do swoich dzieci:

1) Nakryjcie stół!
2) Posprzątajcie w pokoju! ........................................!
........................................!

9. Frag auf Deutsch! (Spytaj w języku niemieckim!) ........../6 pkt.

1) Czy możesz rozmawiać z Anna?

2) Jak mogę ci pomóc?

3) Czy masz w piątek czas?

4) Czy mówisz po niemiecku?

5) Która jest godzina?

6) Czy przyjdziesz do mnie?
1)........................................
2)........................................
3)........................................
4)........................................
5)........................................
6)........................................

IV. SCHREIBEN

10. Napisz list, w którym opiszesz swoją ubiegłoroczną imprezę urodzinową!
Uwzględnij następujące informacje!
Schreib einen Brief ! In diesem Brief beschreib Deine letzte Geburtstagsparty! Berücksichtige diese Informationen! ........../ 24pkt.

Kiedy odbyła się impreza?
O której godzinie odbyła się impreza?
Kto uczestniczył w przygotowaniach? ( 2 zdania)
Kogo zaprosiłaś/zaprosiłeś?
Jakie prezenty przynieśli goście?
Co robiliście w trakcie imprezy? ( 3 zdania)
Co sądzisz o tej imprezie?

Pamiętaj o zachowaniu formy listu!

........................................
........................................V. LANDESKUNDE


11. Wie heißt die Hauptstadt von diesem Land? (Jak nazywa się stolica tego kraju?)
........../ 3pkt.

Deutschland - ......................................
Schweiz - ......................................
Österreich - ......................................


12. Was ist richtig? Markiere! (Zaznacz prawidłową odpowiedź!) ........../ 7pkt.

1) Kolory na fladze Niemiec (od góry) to:

a) rot-schwarz-gelb
b) schwarz-rot-gelb c) gelb-rot-schwarz d) blau-rot-schwarz

2) Jeśli w kodzie listu jest skrót CH, to list dotrze do:

a) Berlin b) Schweiz c) Österreich d) Chur

3) Nazwy niemieckich mórz to:

a) die Ostsee b) der Bodensee c) die Nordsee d) der Ammersee


4) Najwyższy szczyt w Niemczech nazywa się:

a) Spitzer b) Zugspitze c) Spitzbogen d) Spitze


5) Który wyraz nie jest walutą?

a) Rappen b) Euro c) Franken d) Münze

6) Który wyraz to nazwa jeziora?

a) der Ammersee b) die Ostsee c) die Alpen d) Vaduz


Viel Spaß

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.