X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17512
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt dwu-tematycznej lekcji języka niemieckiego - szkoła ponadgimnazjalna I-III

Schönes Wetter/schlechtes Wetter. (Ładna pogoda/brzydka pogoda) (kl. I ); Durch das Jahr. (Przez cały rok) (kl. II i kl. III) - scenariusz lekcji języka niemieckiego w LO/technikum (do wykorzystania w warunkach szkoły szpitalnej)

Konspekt dwu-tematycznej lekcji języka niemieckiego
(szkoła ponadgimnazjalna I-III)

Temat 1: Schönes Wetter/schlechtes Wetter. (Ładna pogoda/brzydka pogoda) (kl. I )
Temat 2: Durch das Jahr. (Przez cały rok) (kl. II i kl. III)

Cele zajęć:
terapeutyczne:
- stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery na lekcji
- oderwanie myśli od choroby i hospitalizacji, a także tęsknoty za najbliższymi
- wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu wychowawcze:
- rozbudzanie wrażliwości językowej
- rozwijanie motywacji uczniów do pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju umiejętności i zdolności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współodpowiedzialności za efekty pracy
Uczeń po lekcji:
Temat 1: (poziom podstawowy)
- zna podstawowe słownictwo związane ze zjawiskami atmosferycznymi
- zna nazwy pór roku i miesięcy w języku niemieckim
- opisuje pogodę na podstawie piktogramów i wyrażeń (początkujący)
- rozumie globalnie tekst słuchany i czytany
- potrafi udzielić odpowiedzi na kilka pytań związanych z omawianym tematem
(w ramach quizu)
(poziom zaawansowany)
- zna słownictwo związane ze zjawiskami atmosferycznymi
- wymienia nazwy pór roku i miesięcy w języku niemieckim
- samodzielnie opisuje pogodę wykorzystując poznane słownictwo

- rozumie selektywnie tekst słuchany i czytany
- potrafi udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych z omawianym tematem (w ramach quizu)

Temat 2: (poziom podstawowy)
- zna nazwy pór roku i miesięcy w języku niemieckim
- potrafi nazwać kilka czynności wykonywanych w poszczególnych porach roku
- odmienia poznane czasowniki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej
- opowiada o tym co robi w poszczególnych porach roku
- wie jak posługiwać się słownikiem niemiecko-polskim w celu odszukania znaczenia słów i zwrotów
- rozumie globalnie przeczytany tekst.
(poziom zaawansowany)
- wymienia nazwy wszystkich pór roku i miesięcy w języku niemieckim
- potrafi nazwać wiele czynności wykonywanych w poszczególnych porach roku
- odmienia wybrane czasowniki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej
- prawidłowo używa w zdaniach oznajmujących i pytających rodzajników określonych i nieokreślonych w różnych przypadkach
- prawidłowo posługuje się słownikiem niemiecko-polskim w celu odszukania znaczenia słów i zwrotów
- rozumie selektywnie przeczytany tekst.

Metody: ćwiczeniowa, pokazowa, globalne i selektywne rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, praca z tekstem, praca z mapą, zabawa dydaktyczna, quiz

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, mapki krajów europejskich, obrazki przedstawiające zjawiska atmosferyczne i podpisy, ilustracje pór roku, magnetofon, płyta CD z nagraniem prognozy pogody, kartki z pytaniami do quizu

Przebieg zajęć:
Temat 1: 1. Rozgrzewka językowa (zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi)
2. Wprowadzenie do tematu: przypomnienie (przedstawienie) słownictwa związanego z określaniem pogody
a) dopasowywanie obrazków ilustrujących zjawiska atmosferyczne do ich opisów
b) odszukiwanie w wykreślance nazw miesięcy i pór roku
c) dopasowywanie wyrażeń będących synonimami zjawisk atmosferycznych
3. Schönes Wetter/schlechtes Wetter (ładna pogoda/brzydka pogoda)
– uzupełnianie tabeli przymiotnikami związanymi z pogodą.
4. Podsumowanie: Die Wettervorhersage (prognoza pogody)
- wysłuchanie nagrania prognozy pogody w jednym z krajów europejskich
- uzupełnienie tekstu prognozy na podstawie nagrania i dołączonych piktogramów
- prezentacja prognozy pogody
5. Quiz –Rund um das Jahr (W ciągu roku).
6. zadanie dodatkowe/zadanie domowe
- Wann passiert das? (Kiedy tak się dzieje?) – odgadywanie pory roku na podstawie krótkich tekstów


Temat 2: 1. Rozgrzewka językowa (zadawanie prostych pytań i udzielanie na nie odpowiedzi)
2. Wprowadzenie do tematu: przypomnienie (przedstawienie) nazw pór roku i miesięcy
a) Jahreskreis („roczny okrąg”) – uzupełnianie nazw pór roku i dopasowywanie do nich nazw miesięcy
b) podpisywanie piktogramów i głośne odczytywanie nazw czynności wykonywanych w poszczególnych porach roku
3. Was machst du wann? (Co i kiedy robisz?)
a) uzupełnianie tabeli zwrotami związanymi z typowymi zajęciami w poszczególnych porach roku
b) budowanie zdań opisujących w/w czynności (odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w liczbie pojedynczej)
4. Podsumowanie: Was das Jahr über alles passiert? (Co się dzieje w ciągu roku?)
a) odczytywanie zdań na karteczkach w języku niemieckim (poprawność wymowy)
b) odszukiwanie w słowniku niemiecko-polskim znaczeń nieznanych wyrazów i zwrotów
c) dopasowywanie zdań (opisów) do poszczególnych pór roku
5. Quiz: Rund um das Jahr (W ciągu roku)
6. zadanie dodatkowe/zadanie domowe
- Jahreszeiten (pory roku) – uzupełnianie tekstu z lukami (rodzajniki określone i nieokreślone- rozumienie tekstu czytanego).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.