X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17416
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Hear it" innowacja pedagogiczna

"Hear it" innowacja pedagogiczna wykorzystanie dyktanda jako techniki doskonalącej umiejętność słuchania w języku angielskim

Idea
Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się językiem obcym, tutaj: angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie. Dostępne na rynku podręczniki świetnie spełniają w tym przypadku swoją rolę, kładąc nacisk na doskonalenie czterech kluczowych umiejętności istotnych w nauce języka, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Nie mniej jednak nie trudno zauważyć, że nadal nie ma w nich zbyt wiele miejsca na materiał rozwijający sprawność słuchania. Baczna obserwacja uczniów oraz analiza proponowanych ćwiczeń pozwoliły wysunąć wniosek, iż uczniowie nie koncentrują się dostatecznie przy wykonywaniu ćwiczeń ze słuchu, a ukończone przez nich zadania są niejednokrotnie wynikiem ślepego fartu niż faktycznego zrozumienia usłyszanego tekstu. Większość uczniów zwyczajnie zgaduje mniej lub bardziej skutecznie, poprawne odpowiedzi. Ponadto nie sposób nie zauważyć, że sporo uczniów słysząc dłuższą wypowiedź w języku obcym bardzo szybko zaniechuje dalszego słuchania w momencie, gdy przestaje rozumieć jeden, dwa, trzy kolejne wyrazy, co automatycznie decyduje o poprawności wykonywanych zadań. Gdy jednak zobaczą zapis usłyszanego tekstu nie raz okazuje się, że użyte w nim wyrazy nie są im obce. Biorąc powyższe wnioski pod uwagę, a także fakt, że każda okazja do ćwiczenia umiejętności słuchania jest jak najbardziej pożądana, powstała innowacja metodyczna, która pomoże uczniom nauczyć się słuchania ze zrozumieniem, rozróżniania poszczególnych słów w usłyszanej wypowiedzi oraz utrwalić poznane już wyrazy.

Warunki realizacji
Osiągnięcie założonych celów nie wymaga dużych zmian organizacyjnych szkoły. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas IV i V, w ramach planowych zajęć w roku szkolnym 2012/2013. Po każdym zakończonym rozdziale podręcznika napiszą specjalnie opracowane dyktando, bazujące na poznanym słownictwie, w przeznaczonym do tego celu zeszycie. Na koniec roku szkolnego przewidziano konkurs – dyktando z języka angielskiego.

Cele
- zmotywowanie do nauki słówek
- ćwiczenie umiejętności poprawnego pisania trudnych wyrazów
- ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
- zachęcanie do doskonalenia umiejętności słuchania poza szkołą
- stworzenie okazji do słuchania wypowiedzi w języku obcym
- polepszenie wyników zadań z ćwiczeń na słuchanie
- przygotowanie uczniów do konkursów językowych
- ćwiczenie spostrzegawczości oraz nawyku prawidłowego pisania
- zwrócenie uwagi na proste zasady interpunkcji i stosowania dużych liter
- zwrócenie uwagi na poprawną wymowę słów

Treści kształcenia
Obejmują zakres słownictwa zawarty w podręcznikach „Steps in English 1” oraz „Steps in English 2” wydawnictwa Oxford. Dotyczy on poniższych obszarów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy/usługi, podróżowanie, kultura, sport, zdrowie, świat przyrody.

Formy pracy
- dyktando
- konkurs

Przewidywane osiągnięcia uczniów
- chętnie uczy się nowych słówek
- zwraca uwagę na poprawną pisownię i wymowę wyrazów
- osiąga lepsze wyniki z zadań ze słuchania
- rozumie dłuższe wypowiedzi ze słuchu

Ewaluacja
- obserwacja uczniów
- analiza wyników uczniów
- konkurs

Teksty dyktand dla uczniów klas IV

dyktando 1
It is not August. It is September. Different children are at school. My very bossy teacher and her big scary daughter are together in the famous blue and white classroom. They are not in the green, red and yellow garden. They are online and surf the Internet.

Can they send an e-mail?

dyktando 2
My primary school is very big. My English classroom is small and blue. Lessons are from eight to half past two. Our school subjects are English, Polish, maths, science, history, IT, PE, RE, music and art. My favourite subject is maths.

Is there a computer at school?

dyktando 3
Hello! My name’s Kate and this is my beautiful house. There is an attic, a balcony and a garage. There is not a basement. My living-room is enormous. There is a washing-machine and an oven in the kitchen. There is a bunk-bed in my bedroom. There is a DVD next to my TV.

How many floors are in Kate’s house?

dyktando 4
Look at this boy! He can ride a bike very fast. And there is Tom. He is two years old. He can’t ride a bike, but he can jump. It is not difficult. This is Helen. She can ride a horse, climb, dive, swim, play frisbee, but she can’t fly. Only birds can fly. And you? Can you stand on your head?

Is riding a bike easy?


dyktando 5
Hi Dylan! I’m at the zoo with my class. There are animals all over the place. There are crocodiles, dolphins, lions, monkeys, penguins and elephants. There are lizards with long tails and short legs. There is one ostrich. It has got a long neck and legs, feathers and very big wings. It’s a bird, but it can’t fly.

Can any animals at that zoo fly?

dyktando 6
Look! This is a photo of me and my noisy family. The blond, dirty baby on the left is my brother. Next to him there is my fat and rude sister, Kate. Her personality is really something. There is my grandma behind me. She has got grey, curly hair and she is old. My three amazing cousins are not in the picture.

How many people are there in the picture?

dyktando 7
My favourite day is Friday. I get up at seven o’clock, get dressed, have big breakfast and go to school. On Fridays I always have two English lessons. After school I usually play with my friends in the garden. I sometimes help my mum with dinner. In the evening I often watch TV or read books. I have not got school on Saturdays, so I go to bed at eleven.

Does she go to bed late on Thursdays?

dyktando 8
Today Amy goes to the shop. She buys vegetables like onions and mushrooms, some ham and cheese. Mum wants pizza for dinner. My brother doesn’t like pizza. He likes fruit salad with strawberries, pineapples, grapes and bananas. It’s very sweet. Amy likes English breakfast with friend bacon, cooked beans, eggs and sausages.

Does Amy like any vegetables?

dyktando 9
Do you like your school? I love my school. Every day in the morning we feed our animals on a school farm. We look after one cute boar, two cows, an old, white goat, five terrible pigs and three beautiful lambs. We grow vegetables, too. After lunch we go ice skating or surf. We don’t have homework. We can meet friends and listen to music every evening.

Are there twelve animals on a farm?

Teksty dyktand dla uczniów klas V

dyktando 1
Lucy thinks appearance is very important. She loves clothes and often buys them. Lucy has a fantastic collection of gloves. They often come from car boot sales or from the Internet. Lucy usually wears smart clothes like light blue shirts, dark grey skirts or trousers. After school she likes to wear jeans, sweatshirts and funny t-shirts. She sometimes puts on tracksuit bottoms, a hoodie and goes jogging. Today she goes to a birthday party and it’s a disaster. Her mum wants her to put on a dress. Lucy hates all the dresses of the world.

Does Lucy buy only new clothes?

dyktando 2
This year I’m in a new school and it’s very modern. Our head teacher wants us to eat healthy meals at the school canteen, so the dinner lady gives us some delicious goulash with potatoes and vegetables for the main course. There’s a tuck shop. You can buy some fruit and sandwiches there. We have a library with many books and a large playground. We do PE in the gym. Sometimes we go outside to play football. Lessons are in one classroom. There isn’t a bed or wardrobe. There are shelves with books, big posters on the walls, computers, dictionaries and one interactive whiteboard.

Can you eat fast food there?

dyktando 3
Do you like music? I do! I don’t go to musical school, but I have my own band. There are six of us. We usually play pop music and hip hop. Helen and Tom play the bass guitars, Lucy plays the keyboard, Dylan plays the piano, Megan plays the trumpet and I play the violin and sometimes the tambourine. The problem is that we can’t sing. We take part in a school talent show and feel nervous. We practice every day. The prize is really cool. The winner meets a famous pop star in a town hall. If you like our music, please vote for us.

What’s the name of the singer?

dyktando 4
I open my grandma’s door and what do I see? My old, old grandma is sitting behind the desk and talking to my mum over a webcam. She is writing an e-mail on the keyboard, downloading a video clip and printing an enormous picture of an insect. She’s wearing earphones and listening to music from my memory stick. She’s logging onto a website and plays games online. She’s quick and feels comfortable with the new technology. And I’m standing and can’t close my mouth.

Is she offline?

dyktando 5
Look at my holiday photo. My family and I are in the mountains. There’s some snow on the mountain. Mum and my sister are climbing up the hill to visit an old castle on the top of it. My grandparents are walking down the green valley. They want to see a waterfall. My cousins are having a picnic by the lake. Dad and I are fishing. The lake is very deep and we can’t swim alone. In my opinion, this place is more interesting than my hometown. We can have a campfire, explore wildlife and enjoy the landscape.

Is it winter?

dyktando 6
This is my friend, Lisa. She prefers a city to a country. She thinks city is better because there is everything. Lisa’s flat is in the city centre. It’s between the post office and supermarket. She can post letters or buy fresh bread very fast. On front of Lisa’s building there is a cinema. She can see a film there when she isn’t at school. Next to the cinema there is a library. She can borrow books there and read. On Sundays she goes to church. She goes out and takes the first left, goes past the park and takes the second on the right. The church is opposite the hospital.

Can she watch a movie at school?

dyktando 7
People in my town have different, interesting jobs. My mum is a nurse. She looks after people in hospital. My dad is a gardener. He works outside and plants trees. Mr Brown is a mechanic and repairs cars. Mrs Brown is a vet. She helps animals. My friend’s dad is a journalist and writes articles for a local newspaper. His mother is a scientist and works on computers. When I grow up, I want to be a builder and build houses. My sister wants to be a fire fighter – she loves red.

Who will look after a homeless pet?

dyktando 8
Look! It’s a test message from Dylan. He is at the airport and he’s very excited. He’s got a passport. There are lots of people from all over the world: British from the UK, Irish from Ireland, Swedish from Sweden, Spanish from Spain, German from Germany, Russian from Russia, Italian from Italy, Ukrainian from Ukraine, Belarusian from Belarus, French from France, Greek from Greece, Slovak from Slovakia and Czech from the Czech Republic.

Are all the people from Europe?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.