X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17415
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klas IV-V

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W KOSZALINIE

Autor: mgr Dorota Nawrot
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny: IV i V klasa szkoły podstawowej
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 2


1. KONCEPCJA
Program został napisany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej DKW-4014-59/99.
Głównym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się.
Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności.2. TREŚCI
Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące między innymi szkoły, ważniejszych świąt/dni, jedzenia, sportów oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Niektóre tematy zawarte w programie pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
Ujęte w programie treści pozwalają na przeprowadzenie około 35 różnych zajęć po 45 minut każde. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych zagadnień bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych, np. poprzez urozmaicenie zajęć filmem tematycznym.
Na realizację programu pozwala połączenie wybranych pozycji książkowych, Internetu oraz samodzielnie opracowanych materiałów.

Program ten powinien nie tylko wzbogacić ofertę programową szkoły, lecz również skutecznie promować poszerzanie wiedzy z języka angielskiego wśród uczniów.


3. CELE OGÓLNE:
1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Poszerzanie zdobytej wiedzy o zagadnienia kulturowe.
3. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
4. Poprawienie komunikacji językowej.
5. Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
6. Promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Słuchanie:
1. Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach.
2. Uczeń potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
Mówienie:
1. Uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień.
2. Uczeń potrafi poprawnie wymawiać wyrazy.
3. Uczeń potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
1. Uczeń rozumie ogólny zamysł tekstu.
2. Uczeń potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście.
3. Uczeń potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
1. Uczeń potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, pocztówka, życzenia).
2. Uczeń próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.

5. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W NAUCE JĘZYKA:
1. Uczeń potrafi znaleźć niezbędne informacje korzystając z Internetu.
2. Uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia w programie do nauki języka angielskiego.


6. TEMATYKA ZAJĘĆ.
6.1. TEMATYKA ZAJĘĆ KLAS IV:
1. Praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.
2. Zawieranie znajomości.
3. Szkoła - system edukacji, przedmioty szkolne.
4. Historia odkrycia Ameryki - Columbus Day.
5. Zwyczaje kulinarne - zamawianie jedzenia.
6. Halloween.
7. Bonfire Night.
8. Sporty charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii.
9. Idea Święta Dziękczynienia.
10. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
11. Zimowe formy aktywności.
12. Burn's Night - element poezji.
13. Walentynki - pisanie wiersza.
14. Dzień Świstaka - opisywanie pogody.
15. Regiony w Wielkiej Brytanii - Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia.
16. Recykling.
17. Wizyta w Buckingham Palace.
18. Zwyczaje Wielkanocne.
19. Popularne zawody.
20. Zgadnij, kto to? - Opisywanie ludzi.
21. Udzielanie wskazówek.
22. Muzyka - tłumaczenie tekstów piosenek.
6.2. TEMATYKA ZAJĘĆ KLAS V:
1. Praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego.
2. Domy w Wielkiej Brytanii.
3. Historia odkrycia Ameryki - Columbus Day
4. Udzielanie wskazówek.
5. Udzielanie informacji.
6. Halloween.
7. Bonfire Night.
8. Idioms - wyrażenia idiomatyczne.
9. Idea Święta Dziękczynienia.
10. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
11. W sklepie.
12. Burn's Night - element poezji.
13. Walentynki - pisanie wiersza.
14. Dzień Świstaka - opisywanie pogody.
15. Regiony w Wielkiej Brytanii - Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia.
16. U lekarza.
17. Pisanie pocztówek.
18. Zwyczaje Wielkanocne.
19. Przysłowia.
20. Najciekawsze miejsca w Londynie - przewodnik.


7. PRZEWIDYWANE FORMY EWALUACJI:
- obserwacja
- ankieta dla ucznia po każdych zajęciach
1. Na zajęciach podobało mi się..........
2. Nauczyłem się..........
3. Swoje zaangażowanie w skali 1-5 oceniam na..........
4. Zdobyta wiedza przyda mi się / nie przyda mi się (zakreśl 1 odp)
- test po każdym semestrze


8. METODY PRACY:
- metoda komunikatywna
- metoda audiolingwalna
- metoda zadaniowa (task-based teaching)
- metody aktywizujące


9. FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca całą klasą

10. TECHNIKI NAUCZANIA:
- pytania i odpowiedzi
- dyskusja
- dialog
- notatka
- projekt
- film
- piosenka

11. POMOCE DYDAKTYCZNE:
- radiomagnetofon z odtwarzaczem CD
- płyta DVD (zagadnienia kulturowe)
- komputer
- materiały uzyskane z Internetu
- słowniki
- domino obrazkowe
- karty ze słownictwem
- bingo
- gry edukacyjne
- pozycje książkowe: "Festivals and Special Days in Britain", "Holidays and Special Days in the USA", "For Real! English in Everyday Situations", "Intermediate Listening", "London!", "British History Highlights" wydawnictwa SCHOLASTIC
- czasopisma językowe wydawnictwa Mary Glasgow Magazine
12. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ.
12.1. Halloween
Temat lekcji: Obchody święta Halloween w Wielkiej Brytanii.
Cele edukacyjne:
- Wyszukiwanie informacji dotyczącej Halloween w Internecie.
- Poznanie kultury innych narodów.
- Dobór nazw do obrazków.
- Powtórzenie słówek za pomocą wiersza.
- Przeprowadzenie ankiety i opisanie jej wyników.
Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi opisać zwyczaje związane z Halloween.
- Uczeń potrafi posłużyć się komputerem w celu znalezienia potrzebnych informacji.
- Uczeń potrafi podporządkować nazwy obrazkom.
- Uczeń potrafi zadawać pytania w ankiecie i opisać jej wyniki.
- Uczeń potrafi poprawnie wymówić słowa wiersza stosując poznane słownictwo.
Treści:
- Słownictwo związane ze świętem Halloween, jego historia i zwyczaje.
Metody:
- aktywizujące: burza mózgów
- zadaniowa: przeprowadzenie ankiety
Techniki:
- praca całą klasą, indywidualna, w parach.

Pomoce:
- kserokopia z ćwiczeniami na słownictwo, wierszem, ankietą
- karty obrazkowe
- prezentacja w programie Power Point
Przebieg zajęć:
- Nauczyciel w kapeluszu czarownicy przeprowadza z uczniami burzę mózgów – zadaniem domowym uczniów było wyszukanie w Internecie dostępnych informacji o obchodach święta Halloween;
- Prezentacja Power Point o festiwalu, jego historia; dzieci mogą dopowiadać zapamiętane wcześniej informacje, szczegóły;
- Arkusz ćwiczeniowy, na którym dzieci dopasowują nazwy do obrazków, głośno odczytują wiersz z nowym słownictwem (dramatycznie);
- Dzieci przeprowadzają ankietę strachu i sporządzają notatkę o jej wynikach.

12.2. Bonfire Night.
Temat lekcji: Obchody Bonfire Night – kim był Guy Fawkes?
Cele edukacyjne:
- Wyszukiwanie informacji dotyczącej Bonfire Night w prasie.
- Poznanie kultury innych narodów.
- Przypomnienie zasad prawidłowego postępowania z fajerwerkami.
- Układanie zdań w kolejności chronologicznej.
Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi opisać zwyczaje związane z Bonfire Night.
- Uczeń potrafi wyszukać niezbędne informacje w prasie.
- Uczeń potrafi opowiedzieć historię Guy’a Fawkes’a, podać daty, fakty.
- Uczeń potrafi postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Uczeń potrafi ułożyć zdania w kolejności chronologicznej.
Treści:
- Słownictwo związane z dniem Bonfire Night, jego historia i zwyczaje.
Metody:
- aktywizujące: projektowa
- zadaniowa
Techniki:
- praca całą klasą, indywidualna, w parach.
Pomoce:
- kserokopia z ćwiczeniami na słownictwo, zdaniami do ułożenia w odpowiedniej kolejności, obrazkami do wpisania podstawowych zasad bezpieczeństwa przy postępowaniu z fajerwerkami
- artykuły z gazet
- prezentacja w programie Power Point
Przebieg zajęć:
- Uczniowie zgadują temat zajęć w zabawie z alfabetem.
- Uczniowie znajdują informacje o święcie w artykułach prasowych.
- Prezentacja w programie Power Point na temat festiwalu.
- Kserokopia z ćwiczeniami utrwalającymi poznane wiadomości.

12.3. Thanskgiving.
Temat lekcji: Thanksgiving kiedyś i dziś.
Cele edukacyjne:
- Poznanie kultury innych narodów.
- Dobór nazw do obrazków.
- Poznanie tradycyjnych potraw w Święto Dziękczynienia.
- Poznanie historii Święta Dziękczynienia.
- Przeprowadzenie ankiet.
Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi opisać zwyczaje związane z Thanksgiving.
- Uczeń potrafi podporządkować nazwy obrazkom.
- Uczeń potrafi wymienić tradycyjne potrawy świąteczne.
- Uczeń potrafi opowiedzieć historię święta.
- Uczeń potrafi odegrać krótką scenkę z podziałem na role opisującą ideę święta.
- Uczeń potrafi przeprowadzić ankietę na temat ulubionych potraw.
Treści:
- Słownictwo związane ze świętem Thanksgiving, jego historia i zwyczaje.
Metody:
- aktywizujące: drama
- zadaniowa
Techniki:
- praca całą klasą, indywidualna, w parach.

Pomoce:
- kserokopia z ćwiczeniami na słownictwo, potrawami świątecznymi, scenką, ankietą
- prezentacja w programie Power Point
Przebieg zajęć:
- Nauczyciel rysuje wielkiego indyka i uzyskuje od uczniów nazwę święta Thanksgiving.
- Prezentacja w programie Power Point dotycząca historii święta.
- Kserokopia z ćwiczeniami.
- Odegranie krótkiej scenki.
- Ankieta na temat ulubionych potraw uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.