X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17358
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

Lekcja: język angielski
Nauczyciel: Data: Klasa: IV

Temat: There is a bed in my bedroom. – opis pokoju.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
nazwy sprzętów domowych, odmiana czasownika „to be” (być)

Cele lekcji:
1. uczeń zna słownictwo z zakresu pomieszczeń
2. uczeń potrafi opisać pomieszczenia w j. angielskim
3. uczeń zna zastosowanie i strukturę konstrukcji „there is/are” (jest/są)

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. będziesz znał nazwy pomieszczeń domowych
2. będziesz potrafił opisać pokój

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
znasz nazwy 9 pomieszczeń domowych, potrafisz powiedzieć, co znajduje się w pokoju, znasz konstrukcję „there is/are” i umiesz budować poprawne zdania z jej użyciem
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
I. Część organizacyjno– porządkowa (1 min.)
1. Sprawdzenie obecności.

II. Wprowadzenie (4 min.)
1. Co dzisiaj robimy? - nauczyciel konsultuje z uczniami przygotowany przez siebie plan tej lekcji. Będą poznawać nazwy pomieszczeń domowych, konstrukcję, która pomoże im opisywać pomieszczenia oraz będą opisywać pomieszczenia.
Nauczyciel podaje temat, cele lekcji oraz nacobezu a uczniowie zapisują to w zeszytach.

III. Prezentacja (10 min.)
1. Nauczyciel prosi uczniów, by spojrzeli na nazwy pomieszczeń zaznaczone na obrazku na str. 41. Uczniowie tłumaczą te nazwy na język polski jednocześnie robiąc zadanie na tablicy interaktywnej – mają połączyć nazwy pomieszczeń z ich polskimi tłumaczeniami. Przepisują te słówka do zeszytu.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie dialogu z ćw. 1 na str. 42 w podręcznikach. Po wysłuchaniu prosi uczniów, by w tekście dialogu wskazali zdania opisujące pokój. Na podstawie tych zdań nauczyciel zapoznaje uczniów z użyciem konstrukcji „there is/are” (jest/są) a następnie wspólnie ustalają jej strukturę uzupełniając przykładowe zdania na tablicy interaktywnej. Uczniowie przepisują zdania do zeszytu.

IV. Ćwiczenie (25 min.)
1. Uczniowie robią zadanie 3, str. 43 z podręcznika – mają za zadanie uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika „to be” (być) zgodnie z zasadami konstrukcji „there is/are”. Zdania te dotyczą opisu pomieszczeń.
2. Uczniowie pracują w parach rozmawiając ze sobą na temat tego, co się znajduje w ich pokojach, a co nie na podstawie ćwiczenia 4 na str. 43.
3. Uczniowie prezentują, czego dowiedzieli się o pokojach swoich kolegów.

V. Podsumowanie lekcji (3 min.)
1. N-l podsumowuje lekcję za pomocą zdań podsumowujących:
Dziś nauczyłem się ...
Zrozumiałem, że ...
Przypomniałem sobie, że ...
Dziś osiągnąłem zamierzony cel, ponieważ ...
2. Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów.

VI. Zadanie i omówienie pracy domowej (2 min.)
Wybierz sobie pracę domową – wszyscy uczniowie mają za zadanie zrobić ćw. 4, 5, str. 35 w zeszycie ćwiczeń, natomiast jeśli ktoś chce, może zrobić dodatkowo zad. 6 i 7.
Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
zdania podsumowujące
Praca domowa:
Ćw. 4 - uczniowie wybierają właściwą formę konstrukcji „there is/are”
Ćw. 5 – uczniowie uzupełniają zdania twierdzące i przeczące z użyciem konstrukcji „there is/are”
Ćw. 6 – uczniowie poprawiają błędne informacje w zdaniach z użyciem konstrukcji „there is/are”
Ćw. 7 – uczniowie budują pytania i krótkie odpowiedzi z użyciem konstrukcji „there is/are” zgodnie z podanymi wskazówkami
Materiały i pomoce dydaktyczne:
podręcznik "Tempo 1", zeszyt ćwiczeń, płyta CD do podręcznika, tablica interaktywna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.