X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17334
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego. I’m King Kong - doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Liczba mnoga rzeczowników

Temat: I’m King Kong-doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Liczba mnoga rzeczowników.
Klasa: IV d
Prowadząca: mgr Sylwia Globisz-Pędziwiatr
Data: 25.10.2012
Cele: -doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
-wprowadzenie nazw prostych przedmiotów osobistych,
-zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia liczby mnogiej rzeczowników,
-rozwijanie wszystkich sprawności językowych.
Cel obserwacji: Doskonalenie umiejętności korzystania z informacji, wykorzystania
wiedzy w praktyce i pisania.
Czas: 45 minut
Pomoce dydaktyczne: karta pracy, tablica multimedialna ( obrazki, nagranie, zadania)


Przebieg lekcji:

Etap
Planowane aktywności
Forma
Metoda

Planowany czas trwania

Część wstępna
1. -Przywitanie U,
-sprawdzenie obecności
Frontalna
3 minuty

Część główna
2. Powtórzenie podstawowych zwrotów; N zadaje pytania: What’s your name? What’s his/her name? What’s your family name? How old are you? Where are you from? etc.

3. U otrzymują karty pracy z numerkami 1-5, ich zadaniem jest znalezienie w klasie wszystkich pięciu słów, zapamiętanie ich i następnie zapisanie na karteczkach. Kartek nie można nosić ze sobą chodząc po klasie.
Sprawdzenie wykonania zadania, wyjaśnienie nowych słów.

4. U otwierają podręczniki na str. 20-opisywanie obrazka.

5. Uczniowie słuchają tekstu, wpisując w wolne miejsca znalezione wcześniej wyrazy (U słabsi mają podaną ilość i niektóre literki słów, które trzeba wpisać).
Sprawdzenie wykonania zadania-czytanie tekstu na role.

6. Uczniowie czytają tekst indywidualnie, pisemnie odpowiadają na pytania do tekstu. (Słabsi U mają wpisane początkowe słowa odpowiedzi).

7. PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA

8. U dopasowują nazwy przedmiotów do obrazków.

9. N pokazuje obrazki przedstawiające min. nowe słownictwo, na niektórych obrazkach widać je w liczbie mnogiej, U starają się podać liczbę mnogą tych rzeczowników-wspólne ustalenie zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.

10.* Zad. 7 str. 15 ćw.
Praca z całą klasą


Część podsumowująca
N wyjaśnia i zapisuje na tablicy zadanie domowe
Ex. 1,2 p. 14, ex. 7 p.15 WB

* Jeśli wystarczy czasu


KARTA PRACY
1. Znajdź i wpisz słowa:
1........................................
2........................................
3.......................................

2.Posłuchaj i wpisz w wolne miejsca wyrazy z zadania 1.
Joe: Hi, I’m Joe.
Ellie: Hello, my name’s Ellie.
Joe: What’s his name?
Mark: Aa-ee-aa! I’m __ __ __ g __ o __ __!
Ellie: He’s my brother Mark. Where are you from?
Joe: Me? I’m from the USA. Are you from the __ __ __ é ?
Ellie: Penny’s café. Yes, we are. Wow! What’s that?
Joe: This is a __ a __ __ h.
Ellie: I know, but what’s that?
Joe: It’s a security tag.
Ellie: Is it a m __ __ __ __ e, too?
Joe: Yes, it is.
Mark: Aaagh!

Joe: Ooops! King Kong in the __ __ v __ __!
........................................

1. Znajdź i wpisz słowa:
1........................................
2........................................
3.......................................

2.Posłuchaj i wpisz w wolne miejsca wyrazy z zadania 1.
Joe: Hi, I’m Joe.
Ellie: Hello, my name’s Ellie.
Joe: What’s his name?
Mark: Aa-ee-aa! I’m ......................!
Ellie: He’s my brother Mark. Where are you from?
Joe: Me? I’m from the USA. Are you from the ...............?
Ellie: Penny’s café. Yes, we are. Wow! What’s that?
Joe: This is a ........................
Ellie: I know, but what’s that?
Joe: It’s a security tag.
Ellie: Is it a ........................, too?
Joe: Yes, it is.
Mark: Aaagh!

Joe: Ooops! King Kong in the ........................!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.