X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1732
Przesłano:

Scenariusz lekcji dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Scenariusz zajęć dla zespołu edukacyjno-terapeutycznego

1. Temat ośrodka okresowego: Owady w ogrodzie.

2. Temat ośrodka dnia: Biedronka.

3. Przedmiot: Technika

4. Temat lekcji: Ćwiczenia w posługiwaniu się szablonem i nożyczkami: papierowa zabawka - biedronka na liściu.

5. Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Rutkowska

6. Zespół edukacyjno-terapeutyczny: 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym: 2 osoby w stopniu umiarkowanym, 4 w stopniu znacznym. Dwie osoby niedowidzące. Dwie osoby nie komunikują się werbalnie. Jedna osoba chora psychicznie.

7. Czas trwania: 45 minut

8. Data: 25-04-2008 r.

9. Cel główny: utrwalenie wizerunku biedronki, rozwijanie poczucia sprawczości, rozwijanie motoryki małej.

10. Cele operacyjne: utralanie obrazu biedronki,doskonalenie posługiwania się szablonem,dosonalenie umiejetności posługiwania się nożyczkami i szblonem,utrwalenie znajomości stosunków przestrzennych,utrwalenie umiejętności licenia w zakresie dostępnym ucniowi, kształtowanie nawyków higienicznych, takich jak sprztanie po sobie,dostosowuje się do reguł wyznaczonych przez nauczyciela.

11. Metody: opis, pokaz, pogadanka uczestnicząca, demonstracja, praktycznego działania.

12. Formy: indywidualna, zespołowa.

13. Środki dydaktyczne: ilustracja biedronki, graficzne modele przedstawiania biedronki, gotowy model zabawki, szablony.

14. Narzędzia: nożyczki.

15. Materiały: papier kolorowy czerwony, karton w kolorze zielonym, kordonek, pisak czarny, klej biurowy, ołówki, klamerki.


TOK ZAJĘĆ

I.ZAJĘCIA WSTĘPNE
Przywitanie uczniów z Panią Dyrektor. Nauczyciel zachęca uczniów do witania się. Informuje uczniów, że dzisiejszy gość będzie w czasie lekcji w klasie, ale wszystkie potrzeby i pytania należy kierować do nauczyciela.
Odpowiada na ewentualne pytania uczniów.

II.Obserwowanie i kojarzenie

1.Obserwacja dowolna i kierowana
nauczyciel demonstuje gotowy model zabawki oraz sposób jej działania.
Podchodzi do każdego z uczniów, pozwala każdemu z uczniów poznać polisensorycznie zabawkę.
Prosi o wymienienie cech charakterystycznych biedronki.
Prosi o dokonanie opisu zabawki.
Demonstuje wykonanie biedronki, wyraźnie akcentując etapy wykonania, tj.:
Odrysowanie szablonu liścia
Odrysowanie szablonu biedronki
Wycinanie konturu liścia i biedronki
Domalowywanie konturowi biedronki cech cha-rakterystycznych
Przewlekanie kordonka.
Naklejanie biedronki na kordonek.

Nauczyciel zachęca do manipulowania zabawką.
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. Wskazują elementy zabawki nazywane przez nauczyciela.
Obserwują działania nauczyciela, potwierdzają wykonanie kolejnych etapów.
Utrwalają znajomość odpoznawania koloru czerwonego , czarnego i zielonego.

2.Kojarzenie
Utrwala nazwy materiałów papierniczych Zachęca do przypomnienie kolejnych etapów wykonania zabawki.

Prosi o wskazanie które z materiałów i narzędzi będą niezbędne do wykonania zadania. Monika wraz z Eweliną określają kolejne etapy wykonania, reszta zespołu pokazuje.
Uczniowie wskazują / nazywają materiały.

III.EKSPRESJA
1.Kierowana
Uczeń dostosowuje się do reguł określonych przez na-uczyciela.
Posługuje się szablonem.
Posługuje się nożyczka-mi.
Oszczędnie gospodaruje
materiałami.
Nauczyciel pyta się kto oczekuje pomocy.
Określa kolejność korzystania z szablonów.
Osobom niedowidzącym przekazuje większe rozmiary szablonów.
Zachęca do jak największej samodzielności w wykonaniu zadania.

Pomaga najmniej sprawnym manualnie.
Zachęca do precyzyjnego wykonania zadań.

Nadzoruje wydatkowanie materiałów.

Uczniom o szybszym tempie pracy proponuje powtórne wykorzystanie szablonu biedronki i wykonanie ozdoby na klamerkę bieliźnianą.

2.Dowolna
uczeń posługuje się pisakami i klejem.
Utrwali stosunki prze-strzenne: na górze, na dole Dekorowanie liścia,
Uzupełnia kontur biedronki cechami charakterystcznymi dla tego gatunku.

Nauczyciel pokazuje jak można się bawić tą zabawką, niektórym uczniom pomaga z zastosoawniem metody dwuczłowieka Kowalika.Zachęca do spontanicznej zabawy wykonaną zabawką.

IV.ZAJĘCIA KOŃCOWE
1.Podsumowanie wiadomości
Nauczyciel prosi o przypomnienie tematu lekcji, etapów przygotowania zabawki.
Prosi o policzenie ile biedronki każdego z uczniów maja kropek, ile łącznie jest biedronek.
Pokazuje etykiety z cyframi. Prosi o wskazanie liczb na osi. Określają cechy charakterystyczne bie-dronki.
Liczy. Odczytuje etykiety.Wskazuje na osi liczbowej odpowiednie cyfry.

2.Czynności porządkowe
Nauczyciel zachęca do wykonania czynności porządkowych.
Zwraca uwagę tym, którzy wymagają napomnienia. uczniowie zbieraja papierki, odkładają narzędzia na miejsce.

3.Ocena pracy uczniów
Nauczyciel wyraża aprobatę dla każdej z prac (kryterium:porównanie efekt z możliwościami ucznia).
Uczeń opisuje swoją pracę.
Wiesza na tablicy lub zabiera do domu wykonaną zabawkę.

4.Pożegnanie
Nauczyciel żegna się z uczniami.
Uczniowie żegnają się, zasuwają krzesła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.