X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17201
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego "Sightseeing in the capital of Britain"

Konspekt lekcji z języka angielskiego
Poziom: pre-intermediate
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Temat: Sightseeing in the capital of Britain
Klasa: V
Nauczyciel prowadzący: mgr Gabriela Kłosowska

Cel ogólny:
• Poszerzenie wiedzy o stolicy Wielkiej Brytanii

Cele szczegółowe:
• rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych – Internet, mapka Londynu, foldery
• stworzenie uczniom możliwości i zachęcenie do kontaktu z autentycznym materiałem językowym
• ćwiczenie umiejętności uczniów wyszukiwania potrzebnych informacji
• poznanie najciekawszych miejsc Londynu
• ćwiczenie umiejętności pisania krótkich form użytkowych – pocztówka, e-mail
• kształcenie umiejętności pracy w parach i w zespole

Ćwiczone sprawności językowe:
• Czytanie ze zrozumieniem
• Słuchanie ze zrozumieniem
• Pisanie
• Mówienie

Metody pracy:
• Komunikacyjna
• Aktywizująca

Formy pracy:
• Praca z całym zespołem klasowym
• Praca w parach i w grupach
• Praca indywidualna ucznia

Pomoce dydaktyczne:
• Mapa UK
• Projektor multimedialny
• Karta pracy 1 – mapa Londynu
• Pocztówki, foldery Londynu
• Słowniki językowe


Tok lekcji:
• Przywitanie i sprawdzenie listy obecności
• Rozgrzewka:
Nauczyciel prezentuje mapę Zjednoczonego Królestwa UK i uświadamia uczniów o położeniu geograficznym Anglii.
Krótka rozmowa o stolicy Wielkiej Brytanii.
Nauczyciel zadaje pytania:
1. Have you ever been to London?
2. What was it like? Would you like to go there?
3. Why? Why not?
4. What attractions are worth seeing?
Burza mózgów (brainstorming) - uczniowie podają nazwy miejsc i zabytków związanych z Londynem, cokolwiek, co kojarzy im się z tym miastem.
• Prezentacja
Nauczyciel przedstawia znane obiekty Londynu, posługując się przygotowanymi wcześniej folderami, pocztówkami i albumami, a także prezentacją multimedialną o Londynie, a uczniowie starają się je rozpoznać i nazwać np. Buckingham Palace, Tower of London, Big Ben, London Eye, St.Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, Houses of Parliament itd.

Rozdając mapki Londynu nauczyciel prosi, aby uczniowie znaleźli na nich miejsca, które wymieniali.

Nauczyciel informuje uczniów, że na tej lekcji zaplanujemy sobie wycieczkę do Londynu. Prosi ich o włączenie komputerów, uruchomienie przeglądarki i wpisanie adresu internetowego: www.londontouristboard.com. Następnie zadaje pytania:

What is the London Pass?
What attractions in London can you visit for free with the London Pass?
How much does the London Pass cost?

• Praca w grupach:

Następnie uczniowie zostają podzieleni na zespoły. Uczniowie losują dwie wcześniej przygotowane kartki z nazwami różnych ciekawych miejsc Londynu.
Zadaniem uczniów jest zdobycie informacji o wylosowanych miejscach i przygotowanie prezentacji tych miejsc pozostałym grupom.

Następnie nauczyciel wydaje polecenie:

1. Click Top 10 London Attractions
2. Choose 2 places you are going to see and recommend in London

Następnie prosi o wyszukanie informacji dotyczących miejsc, które wylosowali zapisując polecenia na tablicy:

Find:
- address of the place you want to visit
- opening hours
- admission
- facilities
- what is interesting in there?
- attractions in close proximity

Uczniowie pracują przy komputerach, wykonując zadanie. Nauczyciel nadzoruje pracę pomagając uczniom indywidualnie. Wybrani przedstawiciele grup prezentują przygotowany materiał pozostałym.

• Praca w parach:

Następnym etapem jest praca w parach. Jeden uczeń jest reporterem szkolnej gazetki School Challenges, drugi udziela wywiadu. Uczniowie wyobrażają sobie, że właśnie odwiedzili jedno z zaprezentowanych wcześniej miejsc i opowiadają o nim zachęcając rozmówcę do jego odwiedzenia. (w parach są uczniowie, którzy wybrali różne miejsca do zwiedzania).

• Podsumowanie i zadanie pracy domowej:

Nauczyciel prosi uczniów o wysłanie pocztą internetową, na adres gazetki szkolnej (naprawdę na jego adres) pocztówki z pozdrowieniami w j. angielskim, i załącznikiem w postaci fotografii z odwiedzanych miejsc

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.