X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17127
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej

Ankieta dla rodziców uczniów klasy pierwszej

Szanowni Państwo,
Jestem nowym wychowawcą Państwa dziecka w Zespole Szkół w Mogilnie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez Państwa poniższej ankiety. Kwestionariusz ten będzie dołączony do podstawowych dokumentów wychowawcy klasy. Udzielone odpowiedzi umożliwią mi lepsze poznanie Państwa dziecka a także pozwolą zbudować moją współpracę zarówno z Państwem, jak i wychowankami, co niezbędne jest do jak najlepszej edukacji i rozwoju uczniów naszej szkoły.

1.Dane osobowe ucznia:
 Imiona i nazwisko........................................
 Data i miejsce urodzenia........................................
 Adres zamieszkania........................................
 Pesel........................................
2. Dane osobowe matki ucznia/opiekuna prawnego:
 Imię i nazwisko........................................
 Adres zamieszkania........................................
 Telefon kontaktowy........................................
 Wykształcenie: wyższe mgr lub inż., licencjat, średnie, zawodowe, podstawowe
 Zawód wyuczony........................................
 Zawód wykonywany........................................
 Miejsce zatrudnienia i adres zakładu pracy
........................................
 Praca w wymiarze: jednozmianowym wielozmianowym nienormowanym
3. Dane osobowe ojca ucznia:
 Imię i nazwisko........................................
 Adres zamieszkania........................................
 Telefon kontaktowy........................................
 Wykształcenie: wyższe mgr lub inż., licencjat, średnie, zawodowe, podstawowe
 Zawód wyuczony........................................
 Zawód wykonywany........................................
 Miejsce zatrudnienia i adres zakładu pracy
........................................
 Praca w wymiarze: jednozmianowym wielozmianowym nienormowanym
4. Rodzeństwo ucznia (imię, rok urodzenia, szkoła)
........................................

5. Struktura rodziny:
- pełna;
- rodzina w separacji;
- rozwiedzeni;
- związek nieformalny.
Organizacja życia rodziny (stałe pozaszkolne zajęcia ucznia np. lekcje gry na gitarze, obowiązki domowe, sposób spędzania czasu wolnego)
........................................
6. Źródło utrzymania rodziny ( właściwe podkreślić):
- pensja ojca, pensja matki, renta, zasiłek dla bezrobotnych, inne np. alimenty.
7. Warunki materialne rodziny (właściwe podkreślić):
- bardzo dobre, dobre, przeciętne, słabe, niewystarczające.
Chcielibyśmy, by wycieczki klasowe mieściły się w kwocie ok........................................
8. Stan zdrowia dziecka (podać dolegliwości, które mogą nastąpić podczas wycieczki, biwaku z noclegiem, w kontaktach ze zwierzętami)
........................................
9. Przebyte ciężkie choroby/choroby przewlekłe dziecka
........................................
Zalecenia lekarskie oraz poradni specjalistycznych wobec ucznia (podać warunki pracy ucznia niedosłyszącego, niedowidzącego, alergicznego itp.)
........................................
10. Czy dziecko dojeżdża do szkoły? Jeśli tak, jak daleko i jakim środkiem transportu ........................................
12. Jakie są zainteresowania Państwa dziecka?
........................................
13. Trudności w nauce, które występują u Państwa dziecka (z jakich przedmiotów)
........................................
14.Czy dziecko chodziło na korepetycje? TAK NIE
Z jakich przedmiotów ........................................
15. Jakie zachowania u dziecka obserwują Państwo najczęściej?
- jest miłe i kulturalne;
- jest otwarte na ludzi;
- złości się z byle powodu;
- wybucha gniewem;
- zamyka się w sobie.
16. Czy mają Państwo spostrzeżenia lub uwagi, którymi chcieliby się podzielić z wychowawcą?
........................................
17. W jaki sposób włączycie się Państwo w życie klasy I a LO?
- sprawowanie funkcji opiekuna wycieczek lub biwaków;
- pomoc w organizacji ognisk klasowych, wycieczek lub biwaków;
- pomoc w organizacji wigilii oraz imprez klasowych;
- zakup środków papierniczych;
- wsparcie finansowe w organizacji imprez klasowych;
pomoc w znalezieniu sponsorów;
- pomoc w organizacji spotkania z ciekawą osobą
- nagrywanie lub fotografowanie imprez klasowych;
- inne propozycje........................................

18. Wzór podpisów:
- ojca........................................
- matki........................................
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych powyższe informacje zostaną wykorzystane jedynie dla celów i zadań wychowawcy klas.
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.