X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16849
Przesłano:

Scenariusz lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa. Sposoby postępowania w wypadku katastrof

Temat: Sposoby postępowania w wypadku katastrof.

Nauczyciel prowadzący: Piotr Rybiński

Czas zajęć: 45minut

CELE OGÓLNE LEKCJI:
•Uczeń zna potencjalne przyczyny katastrof komunikacyjnych spowodowanych działalnością człowieka oraz wynikające z działania sił natury,
-Uczeń zna potencjalne przyczyny katastrof budowlanych,
•Uczeń zna potencjalne przyczyny katastrof kopalnianych,
•Uczeń zna definicję katastrofy,

CELE OPERACYJNE:
•Uczeń zna sposoby postępowania w przypadku katastrofy komunikacyjnej ,
•Uczeń zna sposoby postępowania w przypadku katastrofy budowlanej,
•Uczeń potrafi wskazać sposoby zapobiegania katastrofom
•Uczeń potrafi wymienić rodzaje katastrof komunikacyjnych,

METODY DYDAKTYCZNE:
•Wykład oraz praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa.
•Prezentacja multimedialna


PRZEBIEG LEKCJI:
1.Nauczyciel przedstawia temat zajęć oraz krótko omawia poszczególne rodzaje katastrof.

2.Dzieli klasę na 3 grupy. Każdy z zespołów ma za zadanie scharakteryzować jedną z katastrof oraz przedstawić jej potencjalne skutki.

3.Po upływie wyznaczonego czasu, uczniowie prezentują swoje zagadnienia. Nauczyciel pełni rolę koordynatora. Ukierunkowuje uczniów na wypracowanie wniosków, iż każdy człowiek powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą katastrof różnego rodzaju.

4.Na zakończenie zajęć nauczyciel dokonuje oceny prezentacji poszczególnych grup. Członkowie grupy, która najlepiej wykonała zadanie otrzymują oceny bardzo dobre.

5.Nauczyciel zadaję pracę domową , na temat: co zrobić by było mniej katastrof komunikacyjnych wynikających z błędów człowieka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.