X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16833
Przesłano:

Scenariusz lekcji otwartej - komunikacja interpersonalna

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Dział programowy: Zachowania przedsiębiorcze człowieka
Temat lekcji: Komunikacja interpersonalna.
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele lekcji
Uczeń:
- przedstawia znaczenie efektywnego i skutecznego komunikowania się,
- zna środki komunikacji interpersonalnej (werbalne i niewerbalne),
- poprawnie wymienia przykłady komunikacji pozasłownej,
- rozróżnia i charakteryzuje techniki aktywnego słuchania.

Metoda i formy realizacji:
- burza mózgów,
- elementy pogadanki.

Materiały i środki dydaktyczne użyte na lekcji:
- prezentacja,
- foliogram,
- ksero z ćwiczeniem,
- podręczniki przedmiotowe.
1 M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, OPERON, Gdynia 2003, str. 28
2 Załącznik do lekcji, prezentacja PowerPoint, opracowanie własne: M. Broszkiewicz, Komunikacja interpersonalna
3 Załącznik do lekcji, foliogram, opracowanie własne M. Broszkiewicz
4 J. Mierzejewska – Majcherek, Przedsiębiorczość na co dzień, REA, Warszawa 2002, str.48

Tok lekcji:
Faza wprowadzająca:
I. Zagadnienia - Istota komunikacji interpersonalnej
II. Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji będący jednocześnie tematem burzy mózgów.
2. Nauczyciel typuje jednego ucznia do zapisywania skojarzeń uczniów powiązanych z tematem lekcji.
3. Nauczyciel poleca uczniom otworzenie podręcznika przedmiotowego celem analizy schematu komunikacji.
III. Czynności ucznia:
1. Uczniowie biorą udział w burzy mózgów.
2. Wybrany uczeń zapisuje wypowiedzi uczniów.
3. Uczniowie analizują schemat.
Faza realizacyjna (główna):
I. Zagadnienia - Znaczenie komunikowania się. Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Techniki aktywnego słuchania.
II. Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel przedstawia uczniom opracowaną prezentację
i omawia slajdy.
a) Nauczyciel określa rodzaje komunikatów werbalnych.
b) Nauczyciel wyjaśnia, że komunikacja pozasłowna polega na przekazywaniu informacji za pomocą gestów, mimiki, postawy
i ruchu ciała, dźwięków parajęzykowych, kontaktu wzrokowego czy dotyku.
c) Nauczyciel wyjaśnia znaczenie aktywnego słuchania
w procesie przekazywania informacji i omawia podstawowe techniki aktywnego słuchania.
III. Czynności ucznia:
1. Uczniowie oglądają prezentację i słuchają wypowiedzi nauczyciela.
Faza podsumowująca
I. Zagadnienia - Znaczenie i podział komunikacji międzyludzkiej wraz z przykładami. Rodzaje technik aktywnego słuchania.
II. Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel dokonuje podsumowania zagadnień lekcji.
2. Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową:
a) Określ rolę internetu w komunikacji interpersonalnej. Czy korzystanie z tej formy komunikacji może zagrażać trwałości więzi społecznych.
b) Uzupełnij ćwiczenie na ksero nr 3.4.1.
III. Czynności ucznia:
1. Uczniowie sporządzają notatkę w oparciu o foliogram.
2. Uczniowie zapisują zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.