X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16797
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z pracy świetlicy

Sprawozdanie z pracy świetlicy
w Szkole Podstawowej w Złoczewie
za II semestr roku szkolnego 2011/2012

Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.
Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.
Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I – VI. W świetlicy przebywają również dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne i dodatkowe (logopedyczne, korekcyjne, chór, j. angielski, itp.) oraz dzieci nie uczestniczące na lekcje religii.
Z obiadów korzysta 192 uczniów, w tym dożywianiem bezpłatnym objętych jest 50 uczniów. We współpracy z pedagogiem szkolnym nauczyciele świetlicy kontynuują akcję „Mleko z Klasą” dla 302 uczniów.
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek
i filmów edukacyjnych;
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;
• w ramach SZKOŁY Z PASJĄ organizowane są spotkania z „CIEKAWYMI LUDŹMI”.
Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.
Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:
• Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
• Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
• Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
• Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.
• Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.
• Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę.
• Udoskonalanie warsztatu pracy wychowawcy.
Wychowawcy świetlicy są organizatorami akcji „Zbieramy zakrętki – zbierajmy razem” oraz z panią Beatą Paluch „Zbieracze makulatury i aluminium”.
Wraz z panią Anetą Jamrozy zorganizowałyśmy międzygminny konkurs „Z MITOLOGIĄ NA TY”, oraz przedstawienie dla dzieci pod tym samym tytułem.
Przygotowałyśmy dekorację do przedstawienia z okazji Dnia Matki w kl. IIa oraz do akademii na zakończenie roku szkolnego.
W okresie przedświątecznym ręcznie robiłyśmy stroiki i ozdobne jajka. Dochód z ich sprzedaży przeznaczyłyśmy na wyposażenie świetlicy.
Systematycznie zmieniałyśmy dekorację okien szkolnych oraz dekoracje w świetlicy. Przygotowywałyśmy gazetki ścienne zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.
Nauczyciele świetlicy są również opiekunami Szkolnego Koła PCK, w ramach którego przeprowadziłyśmy konkurs czystości w klasach I – VI „Dbając o otoczenie budujemy dla siebie lepsze życie”, konkurs plastyczny „Mamo, tato nie truj mnie dymem”. Przeprowadzone były również pogadanki, systematycznie zmieniane gazetki tematyczne.
W ramach art. 42 ust.2 pkt.2 KN prowadzimy zajęcia manualno – plastyczne z dziećmi z klas I.
Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.
Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.
W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Pomagamy uczniom młodszym i słabszym w odrabianiu zadań oraz organizujemy pomoc koleżeńską.
Szczególną uwagę zwracamy na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczeństwie szkolnym, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na poczucie dobrego samopoczucia w grupie. Zwracamy też uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców, czy dowóz do domu.

Wnioski do dalszej pracy:
• Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w celu nadrobienia zaległości.
• Utrwalać zasady i normy obowiązujące w świetlicy szkolnej.
• Dbać o dobrą współpracę z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.