X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16796
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych rozwijających zainteresowania plastyczne i sportowe uczniów "Wakacje z uśmiechem"

PROGRAM
ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA PLASTYCZNE I SPORTOWE UCZNIÓW


WAKACJE Z UŚMIECHEM ;)

Opracowały: mgr Izabela Rybka, mgr Agnieszka Ciołek
Czas trwania: 9.07. – 20. 07. 2012r.
Miejsce: świetlica Szkoły Podstawowej w Złoczewie

Program zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne i sportowe uczniów powstał z myślą o dzieciach naszej szkoły, które z różnych względów w czasie wakacji pozostają w swych rodzinnych miejscowościach i nie mają możliwości wyjazdu na kolonie, obozy, czy też jakąkolwiek inną formę wypoczynku.
Sytuacja materialna wielu uczniów naszej szkoły jest bardzo trudna. Wynika ona z bezrobocia jednego, a bardzo często obojga rodziców. Niedostatek środków finansowych powoduje brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, biologicznych i psychicznych. Sytuację tę najbardziej odczuwają dzieci.
Takich dzieci w naszej szkole jest wiele. Proponujemy im ciekawe spędzenie wolnego czasu, dobrą, bezpieczną zabawę oraz rozwój zainteresowań.
Zajęcia sportowe są doskonałą okazją do wyrobienia u dzieci takich cech jak: koleżeńskość, zachowania fair-play, godne pogodzenie się z porażką i radość z wygranej. Doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, są okazją do integracji dzieci w różnych grupach wiekowych. Pozwalają zaistnieć w grupie dzieciom nieśmiałym i niepewnym, prowokują do asertywności, stwarzają okazję do pomocy słabszym.
Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość. Działalność plastyczna jest okazją do poznawania nowych technik plastycznych, wzbogacania wiedzy o tworzywach stosowanych do wykonania prac. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace.

Warunki prowadzenia zajęć

1.Założenia organizacyjne
• czas zajęć– 9.07 – 20.07.2012 r.
• godz. 9:00– 13:00
• udział w zajęciach nieodpłatny, dla chętnych dzieci.

2. Warunki lokalowe
• świetlica
• boisko szkolne, park, plac zabaw.

3.Metody Pracy
• pogadanka
• drama
• praktyczne działania
• gry i zabawy
• rozgrywki sportowe
• ćwiczenia ruchowe.

4.Formy pracy
• indywidualna
• zbiorowa
• zespołowa.

Treści programowe i działania edukacyjne

1. Aktywność ruchowa
• mini piłka siatkowa;
• mini piłka koszykowa;
• piłka nożna;
• dwa ognie;
• ringo;
• ruch uwzględniający rytm, muzykę;
• zabawy bieżne, skoczne na trawie, pokonywanie przeszkód;
• gry, zabawy według własnej inwencji.
2. Zabawy, zajęcia manualne
• zajęcia sprzyjające kreatywności uczniów;
• poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;
• zabawy wzmacniające u dzieci poczucie własnej wartości;

Cele kształcenia i wychowania
Głównym celem zajęć „Wakacje z uśmiechem ;)” jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i sportowych uczniów. Rozwijanie umiejętności działania w różnych sytuacjach, współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, zdrowej rywalizacji. Zapewnienie opieki i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, które z różnych względów w czasie wakacji pozostają w swych domach.

Cele szczegółowe
• Kształcenie umiejętności organizowania czasu wolnego.
• Poznanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, zdrowe, bezpieczne i ciekawe sposoby spędzania dni wolnych.
• Wskazywanie roli czynnego wypoczynku jako czynnika niezbędnego dla prawidłowego rozwoju.
• Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupach rówieśniczych oraz kształtowanie zdolności organizacyjnych.
• Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
• Rozwijanie zainteresowań formami aktywności rekreacyjnej i sportowej.
• Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
• Wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych.
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
• Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.
Przewidywane osiągnięcia
Uczeń:
• potrafi pozytywnie zachować się w czasie gry, zabawy, innych zajęć;
• zna formy właściwego spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
• zna zasady najbardziej popularnych gier sportowych oraz opanował i umie zastosować w grze wymagane umiejętności;
• poszukuje różnorodnych rozwiązań plastycznych;
• chętnie wyraża swoje myśli i uczucia w formie prac plastycznych;
• potrafi samodzielnie organizować i inicjować zajęcia manualne, ruchowe w grupie rówieśniczej z zachowaniem podstawowych zasad;

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane w czasie wakacji w świetlicy szkoły podstawowej stworzą możliwości do rozwoju zainteresowań, wspomogą rozwój i zdolności twórcze dzieci, rozbudzą ich wrażliwość, będą źródłem dobrego samopoczucia, oraz lekcją współdziałania w grupie rówieśniczej. Zajęcia te nauczą dzieci dokonywania wyboru odpowiedniej dla siebie formy wypoczynku, zabawy, odpowiedzialności za własne czyny, bezpiecznego i higienicznego spędzania czasu wolnego.

Ewaluacja
• Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach.
• Systematyczna ekspozycja prac plastycznych dzieci.
• Własne obserwacje zachowania dzieci.
• Wyrażenie zadowolenia z zajęć za pomocą rysunku mimiki twarzy (jeżeli podobały ci się zajęcia pomaluj uśmiechniętą buzię, jeżeli nie smutną).

Plan zajęć na poszczególne dni tygodnia

09.07.2012r.
1. Przywitanie dzieci, zapoznanie z programem zajęć.
2. Zabawy integracyjne, zabawy na boisku szkolnym.
3. Śniadanie.
4. Zabawy integracyjne w świetlicy.

10.07.2012r.
1. Lepienie z masy solnej.
2. Śniadanie.
3. Zajęcia karate z instruktorem Sieradzkiego Klubu Karate.

11.07.2012r.
1. Malowanie farbami wytworów z masy solnej.
2. Śniadanie.
3. Rozgrywki w dwa ognie.

12.07.2012r.
1. „Krajobraz letni” – zagadki i malowanie kredkami pastelowymi.
2. Śniadanie.
3. Zabawy na placu zabaw.

13.07.2012r.
1. „Trójkątna bajka” Danuta Wawiłow – wyklejanka.
2. Śniadanie.
3. Zabawy bieżne w parku.

16.07.2012r.
1. Jak bezpiecznie biwakować w lesie – swobodne wypowiedzi dzieci.
2. Biwak w lesie – praca plastyczna.
3. Śniadanie.
4. Rozgrywki sportowe na boisku.

17.07.2012r.
1. „Magiczne obrazki” – kolorowanie wg kodu.
2. Śniadanie.
3. Jestem bezpieczny na drodze – przypomnienie zasad.
4. Wyjście do OSP w Złoczewie.

18.07.2012r.
1. Jak zachować się w lesie – pogadanka.
2. Wyjście do lasu.

19.07.2012r.
1. Świat za 100 lat – swobodne wypowiedzi dzieci.
2. Świat za 100 lat – praca plastyczna w parach.
3. Śniadanie.
4. Gra w piłkę nożną i mini siatkówkę.

20.07.2012r.
1. Malowanie kredą na chodniku przed szkołą.
2. Ognisko, pieczenie kiełbasek.
3. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.