X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16690
Przesłano:

Konkurs matematyczny dla klas IV-VI "Klasowy Pitagoras"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„KLASOWY PITAGORAS”
ROK SZKOLNY 2011/2012

1. Organizatorem konkursu jest Dominika Pośpiech - nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Naczęsławicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrożnicy.

2. Cele konkursu:
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
- wdrażanie do logicznego myślenia,
- motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy,
- budzenie nawyku współzawodnictwa,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych,
- wykorzystanie wiedzy z dziedziny matematyki w życiu codziennym.

3. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

- klasa IV,
- klasa V,
- klasa VI.

4. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z poszczególnych klas.

5. Zakres materiału jaki obowiązuje w konkursie nie wykracza poza podstawę programową nauczania matematyki w danej klasie.

6. Zadania mają charakter otwarty.

7. Termin konkursu:

03.02.2012 godz.: 7:15

8. Przebieg konkursu:

· konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej, każdy z uczniów (odpowiednio do danej klasy) otrzyma zestaw zadań o zróżnicowanym
stopniu trudności (za 1, 2 i 3 punkty). W sumie zestaw składa się z 15 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczniowie mają 60 minut.
Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie największą w danej
klasie liczbę punktów, a tym samym uzyska tytuł „Klasowego Pitagorasa.”
· uczniowie mogą korzystać z materiałów, które otrzymają od organizatora (kartka papieru, test z zadaniami) i własnych przyborów (zakaz używania kalkulatorów).

9. Zwycięzca konkursu w każdej klasie otrzyma dyplom oraz drobną nagrodę.


Klasa IV

ZADANIA ZA 1 PUNKT

1.Zapisz największą liczbę czterocyfrową z cyfr: 0, 7, 9, 3.

2. Siostra Ali codziennie przez dwie godziny jeździła rowerem, tylko w niedzielę miała więcej czasu i jeździła godzinę dłużej. Ile czasu zajęły Ali przejażdżki rowerowe w ciągu całego tygodnia?

3.Przełóż jedną kreskę, tak, aby otrzymać równość prawdziwą:

VI – IV = XI

4.Na ile różnych sposobów można ustawić litery E,F,G ?

5.Podaj cyfrę jedności liczby: 245+337


ZADANIA ZA 2 PUNKTY

1.Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, aby ich suma wynosiła 30.

2. Na klasówce z matematyki Kasia miała znaleźć liczbę 7 razy mniejszą niż 140. Dziewczynka znalazła liczbę o 7 mniejszą od 140. O ile różni się wynik Kasi od wyniku prawidłowego?

3.W dniu przesilenia zimowego słońce wschodzi o godzinie 7:44,a zachodzi o 15:26. Ile trwa ten najkrótszy dzień roku?

4. Ile metrów listwy wykończeniowej musi kupić Pan Damian, aby wykończyć podłogę w pokoju o wymiarach 3m x 270cm ?

5.Oblicz :
5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=

ZADANIA ZA 3 PUNKTY

1. Między cyfry 2 4 6 4 2 wstaw znaki lub nawiasy tak, aby otrzymać w wyniku 4.

2. W poniedziałek, a godz. 6.00 uczniowie wyjechali na wycieczkę, która trwała 83 godziny. Kiedy i o której godzinie uczniowie powrócą z wycieczki?

3.Za 8 zeszytów w cenie 50 groszy za sztukę oraz 4 notesy Jaś zapłacił 5 złotych. Ile kosztował 1 notesik?

4. Kubuś spojrzał na otwartą książkę i dodał numery dwóch stron, które zobaczył. Otrzymał liczbę 269. Na których stronach otwarta była książka?

6.Wiedząc, że pole powierzchni sześcianu wynosi 54 cm2 oblicz
długość jego krawędzi.


KLASA V

ZADANIA ZA 1 PUNKT

1. W konkursie matematycznym Maria zdobyła 13/15 maksymalnej
liczby punktów, a Marcel 9/25. Kto zwyciężył ?

2. W wyrażeniu 4 · 12 + 18 : 6 + 3 wstaw nawiasy tak, aby otrzymać liczbę 50.

3. Wypisz cztery liczby trzycyfrowe, których suma cyfr wynosi 3.

4. Używając tylko raz każdej z cyfr 9,7,6,4,2,0 trzeba utworzyć możliwie najmniejszą parzystą liczbę sześciocyfrową. Jaka to liczba?

5.Przestaw jedną zapałkę tak, aby otrzymać równość prawdziwą:

VIII – XII = IV


ZADANIA ZA 2PUNKTY

1.Kąt o jakiej mierze tworzą wskazówki zegara o godzinie
15.30 ?

2. Za dwie gazety zapłacono 3,30 zł. Jedna z gazet była o 30 gr droższa od drugiej. Jakie były ceny tych gazet?

3. Najdłuższa rzeka świata Nil ma 6671 kilometrów długości.
Ile razy krótsza jest Wisła o długości 1047 tysięcy metrów ?

4. Ile razy cyfra 9 występuje w liczbach od 1 do 100 ?

5 W dniu przesilenia zimowego słońce wschodzi o godzinie 7:44, a zachodzi o 15:26. Ile trwa ten najkrótszy dzień roku?


ZADANIA ZA 3 PUNKTY

1. Mateusz i Dawid mają razem 18 lat, Dawid i Piotr-23 lata, a Mateusz i Piotr-19 lat. Ile lat ma każdy z chłopców?

2. Na podwórku sa koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54
nogi. Ile jest kotów, a ile srok?

3.Przedstaw liczbę 88 w postaci sumy dwóch liczb, z których
jedna jest trzy razy większa od drugiej.

4. Podaj przykład prostokąta, którego obwód i pole wyraża się tą sama liczba.

5. Właściciel sklepu kupił w hurtowni 100 jogurtów, po 1,80 zł za sztukę i sprzedał je po 2,15 zł za sztukę. Ile zarobił ?


KLASA VI

ZADANIA ZA 1 PUNKT

1.Przestaw jedną kreskę, aby otrzymać równość prawdziwą:

VIII – XII = IV

2.O jaki kąt obróciła się wskazówka godzinowa od godziny 3:00 do godziny 5:30 ?

3.Wiedząc, że objętość sześcianu wynosi 125 dm3 oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

4.Ile trzeba zapłacić za 20 dag sera po 15,20 zł/kg ?

5. W liczbie 411_ uzupełnij brakującą cyfrę jedności tak, aby liczba ta była podzielna przez 3 i 4.


ZADANIA ZA 2 PUNKTY

1.Gdy w Warszawie jest godzina 11:00, to w Nowym Jorku jest
5:00. Samolot leci z Warszawy do Nowego Jorku 9,5 godziny
o której godzinie czasu lokalnego nastąpi przylot, jeśli odlot z Warszawy zaplanowano na 8:00 ?

2.Przedstaw liczbę 88 w postaci sumy dwóch liczb, z których jedna jest trzy razy większa od drugiej.

3. Jeden z boków prostokąta ma długość równą długości boku kwadratu o polu równym 36 cm2 . Drugi bok prostokąta jest 5 razy krótszy od pierwszego. Oblicz pole tego prostokąta.

4.Dwaj chłopcy przez dwie minuty zjadają 2 pączki. Ile pączków zje sześciu chłopców przez 8 minut ?

5.Oblicz pole powierzchni równoległoboku o podstawie długości 4 cm oraz wysokości 2 cm w skali 1: 4


ZADANIA ZA 3 PUNKTY

1. Na podwórku sa koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile srok?

2.Kargul ma 10 ha pola. Jaką powierzchnie ma jego pole na mapie w skali 1:10 000 ? Odpowiedz podaj a cm2.

3.W 1999 roku dochód firmy AMI wyniósł 1200000zł. W 2000
roku dochód firmy wzrósł o jedną trzecią. Ile wyniósł dochód firmy AMI w 2000 roku ?

4.Do jakiej liczby dwucyfrowej należy dopisać z prawej strony cyfrę 4, aby otrzymać liczbę większą o 121 ?

5.Ile teraz lat ma Ela , jeśli osiem lat temu miała ich trzy razy mniej?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.