X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16678
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego - The Internet: a blessing or a curse?

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT: The Internet: a blessing or a curse? – the role of the Internet in the learning process. (Internet: przekleństwo czy błogosławieństwo? – rola Internetu w procesie nauczania.)
PROWADZĄCY: nauczyciel kontraktowy Katarzyna Jacak
POZIOM ZAAWANSOWANIA: średniozaawansowany (intermediate)

I. GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI:
Lekcja dotyczy doskonalenia umiejętności gramatycznych w kontekście ćwiczeń przygotowujących do egzaminu maturalnego. W tym przypadku są to różne struktury gramatyczne służące do wyrażania przyszłości. Uczniowie utrwalą formy przyszłe za pomocą ćwiczeń gramatycznych i testu interaktywnego dostępnych na stronie internetowej nauczyciela (www.kjacak.u2.pl). Ćwiczenia te będą stanowiły podstawę do doskonalenia umiejętności językowych: napisania krótkiej formy użytkowej – email, przeprowadzenia rozmowy na temat wad i zalet Internetu w procesie nauczania i logicznego argumentowania swojej wypowiedzi.

II. CELE LEKCJI:
Po zakończeniu lekcji uczeń zna:
- strukturę i użycie form przyszłych: Future Simple, to
be going to, Present Simple, Present Continuous
- strukturę pisania krótkiej formy użytkowej – email
formalny i nieformalny
- adresy stron internetowych z materiałami
dydaktycznymi: słowniki, ćwiczenia gramatyczne

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
- poprawnie stosować formy przyszłe
- napisać wiadomość email – formalną i nieformalną
- wypowiadać się na temat wad i zalet Internetu do
celów edukacyjnych
- korzystać z Internetu, obsługiwać pocztę
elektroniczną

III. METODY PRACY:
Lekcje te dobrze jest przeprowadzić według podejścia komunikacyjnego, a więc połączenia różnych metod: metody konwersacyjnej – włączanie ucznia do uczestnictwa w rozmowach toczących się w języku obcym, metody kognitywnej – przyswajanie języka przez ucznia ma charakter innowacyjny, twórczy, prawo do błędów, metody naturalnej – nauczanie zbliżonej do naturalnej formy komunikacji, wyeliminowanie stresu.

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zeszyt ćwiczeń (Matura Success Intermediate
Activator, L. White, Longman)
- strona internetowa nauczyciela (www.kjacak.u2.pl)
- strony internetowe słowników językowych (www.ling.pl,
www.megaslownik.pl, www.ldoceonline.pl)
- strony internetowe z interaktywnymi ćwiczeniami
gramatycznymi (www.testyourenglish.pl).

V. PRZEBIEG LEKCJI:
a) WPROWADZENIE:
- nauczyciel rozdaje uczniom klucz odpowiedzi do zadania domowego (zeszyt ćwiczeń str. 43). Uczniowie sprawdzają zadanie z kluczem (praca w parach). Nauczyciel wybiera kilku uczniów i prosi ich o uzasadnienie dlaczego dana odpowiedź jest poprawna.
- uczeń zapisuje temat lekcji na tablicy. Nauczyciel omawia problematykę lekcji oraz jej cel.
- nauczyciel przypomina formy gramatyczne służące do wyrażania przyszłości (nauczyciel – uczniowie). Uczniowie identyfikują formy przyszłe w ćwiczeniu (www.kjacak.u2.pl, zakładka gramatyka → formy przyszłe ćwiczenie). Następnie dopasowują formy przyszłe do ich funkcji (praca indywidualna).
- uczniowie sprawdzają ćwiczenie z kluczem, analiza ćwiczenia (www.kjacak.u2.pl, zakładka gramatyka → formy przyszłe odpowiedzi ).
b) ROZWINIĘCIE: TEST INTERAKTYWNY
- nauczyciel objaśnia instrukcję do testu interaktywnego (www.kjacak.u2.pl, zakładka test gramatyczny → test 3).
- uczniowie wykonują test interaktywny (praca indywidualna). Po zakończeniu testu (jeden test składa się z 12 losowo wybranych pytań) uczeń jest informowany o ocenie jaką otrzymał za swoją pracę. Nauczyciel nagradza uczniów, którzy jako pierwsi otrzymali oceny bardzo dobre lub dobre. Uczniowie otrzymują oceny za aktywność.
c) PISANIE KRÓTKIEJ FORMY UŻYTKOWEJ – EMAIL
- nauczyciel prosi uczniów o napisanie na kartce swojego adresu email (praca w parach). Następnie nauczyciel zbiera adresy napisane przez uczniów.
- nauczyciel przypomina strukturę pisania krótkiej formy użytkowej – email formalny i nieformalny (nauczyciel - uczniowie).
- uczniowie losują temat emailu i adres, na który będą dany email pisali. Uczniowie piszą email na podany adres (praca w parach). Każdy email zawiera formy przyszłe, które uczeń musi odgadnąć i poprawnie sformułować. Uczniowie mogą korzystać ze słowników internetowych. Nauczyciel wyznacza czas pracy.
- osoby, które otrzymały email odpowiadają na niego.
d) ZAKOŃCZENIE
- uczniowie odpowiadają na pytanie zamieszczone w temacie lekcji – czy Internet to przekleństwo czy błogosławieństwo i dlaczego (nauczyciel - uczniowie).

VI. ZADANIE DOMOWE:
- ćwiczenia gramatyczne (www.testyourenglish.pl).

VII. DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI LEKCJI:
W przypadku wolniejszego tempa pracy uczniów nauczyciel może poprosić uczniów o dokończenie pisania krótkiej formy użytkowej na zadanie domowe i wysłania wiadomości email na pocztę nauczyciela. Ważne jest aby na lekcji pojawiły się ćwiczenia, w których uczniowie potrafią wykorzystać formy przyszłe w praktyce.
W przypadku szybszego wykonania zadań przewidzianych na jednostkę lekcyjną nauczyciel może poprowadzić dyskusję na temat własnych doświadczeń uczniów w korzystaniu z Internetu do celów edukacyjnych.
Opracowała: Katarzyna Jacak

KARTA PRACY

Przebywasz u angielskiej rodziny na wymianie, która ma potrwać dwa miesiące. Napisz do swojego znajomego Anglika krótki email, w którym:
• opisz w jakim celu przybyłeś do Anglii.
• podaj gdzie się zatrzymałeś.
• obiecaj wysłać koledze zdjęcia z zeszłorocznych wakacji.
• poinformuj kiedy zamierzasz wrócić do Polski.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).

Wyprowadziłeś się wraz z rodzicami na wieś. Napisz krótki email do znajomego z Kanady, w którym:
• zapytasz o jego samopoczucie.
• opiszesz co ci się najbardziej podoba w nowym domu i dlaczego.
• wspomnisz o spotkaniu z nowymi sąsiadami, które ustaliłeś na jutro.
• wyrazisz nadzieję, że spotkasz się z kolegą wykorzystując to, że przyjeżdża do Polski.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).

Wyprowadziłeś się wraz z rodzicami do dużego miasta. Napisz krótki email do swojego byłego nauczyciela języka angielskiego, Anglika, w którym:
• opiszesz swoje uczucia związane z przeprowadzką.
• opiszesz okolicę, w której teraz mieszkasz.
• poinformujesz o swoich planach związanych z zaproszeniem nauczyciela do nowego domu.
• poinformujesz o której godzinie dojeżdżają autobusy do twojego miasta.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty )i poprawność językowa (1 punkt).

Przebywasz w Anglii na praktykach zawodowych. Byłeś umówiony na konsultację ze swoim nauczycielem. Niestety zachorowałeś i nie możesz iść na spotkanie. Napisz email, w którym:
• przeprosisz za zaistniałą sytuację.
• napiszesz co ci dokładnie dolega.
• powiesz, że z pewnością nie będziesz obecny na zajęciach w przyszłym tygodniu.
• wyrazisz nadzieję, że nadrobisz zaległości.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).

Planowałeś wyjechać w odwiedziny do znajomej w Irlandii. Niestety złamałeś nogę i musisz ten wyjazd odwołać. Napisz email do znajomej, w którym:
• poinformujesz o zaistniałej sytuacji.
• napiszesz w jakich okolicznościach złamałeś nogę.
• wyrazisz obawę, że nie odwiedzisz koleżanki w najbliższym terminie.
• napiszesz kiedy z pewnością przyjedziesz do Irlandii.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).

Podczas pobytu na wycieczce w górach silnie się przeziębiłeś i nie będziesz mógł w terminie wysłać tłumaczenia, które obiecałeś nauczycielowi. Napisz do niego krótki email, w którym:
• poinformujesz o zaistniałej sytuacji.
• napiszesz w jakich okolicznościach zachorowałeś.
• wyrazisz obawę, że nie wyślesz tłumaczenia w ustalonym terminie.
• obiecasz wykonać pracę po powrocie do zdrowia.

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.