X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16569
Przesłano:

Karta pracy o Jagiellonach - historia i społeczeństwo, kl. 5

KARTA PRACY – HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KL. 5

1. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wypisz dwa zobowiązania Jagiełły, które złożył zawierając unię w Krewie.
„My, Jagiełło z łaski Bożej Wielki Książę Litwy i Rusi (...) z wszystkimi bradmi swymi jeszcze nieochrzczonymi, krewniakami, szlachcicami, ziemianami (...) wiarę świętego, rzymskiego Kościoła przyjąd zamierza, pragnie i życzy sobie. (...)
Dla sprawy tej utwierdzenia, dla pewności i ubezpieczenia tenże Jagiełło Wielki Książę Litewski przyrzeka wszystkie skarby swe złożyd i wydad na odzyskanie strat paostw obojga, tak Polski, jak i Litwy.
(...) Również tenże Jagiełło Wielki Książę przyrzeka i zobowiązuje się wszelkie ziemie zagrabione i straty Królestwa Polskiego, oderwane przez czyje bądź ręce i zajęte, odzyskad własnymi zachodami i kosztami.
(...) Następnie wymieniany tu książę Jagiełło przyrzeka także kraje swoje Litwy i Rusi wieczyście wcielid do korony Królestwa Polskiego.
Dan w Krewie, we wtorek w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Chwalebnej, roku Paoskiego 1385”.
a) ........................................
b) ........................................

2. Z rozsypanki ułóż zdania.
a) obecnej, od, większe, Rzeczpospolita Obojga Narodów, terytorium, trzy, Polski, razy, miała
........................................
b) je, ludności, czterokrotnie, liczba, jednak, czterokrotnie, zamieszkiwała, mniejsza
........................................
c) Bona, potraw, do, zwane, warzywa, Polski, królowa, włoszczyzną, przyzwyczajona, sprowadziła, włoskich, tamtejsze
........................................

3. Ułóż krzyżówkę, której hasło będzie JAGIELLONOWIE. Do diagramu wpisz odpowiedzi wybrane z poniższego zestawu i zadaj do nich pytania.
Zygmunt, Lublin, unia, Bona, arras, Jadwiga, Grunwald, Matejko, Litwa, Pogoo, złoty wiek, Krzyżacy, Toruo, Jagiełło, Krewo, Malbork, wielki mistrz, dynastia, Włochy, włoszczyzna, król, bitwa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.