X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16566
Przesłano:

Sprawdzian z zarządzania marketingowego

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE imię i nazwisko........................................

I. Rozwiąż test.

1) Proces zarządzania marketingowego rozpoczyna się od:
a) analizy sytuacji i rynków docelowych;
b) analizy szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron.
2) W procesie zarządzania marketingowego analiza otoczenia i wewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstwa:
a) powinna być przeprowadzona jednorazowo przed uruchomieniem przedsiębiorstwa;
b) musi być prowadzona przez cały czas.
3) Ocena szans i zagrożeń dotyczy z reguły:
a) czynników wewnętrznych kształtowanych przez przedsiębiorstwo;
b) czynników zewnętrznych, na które wpływ przedsiębiorstwa jest ograniczony.
4) Identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa następuje w rezultacie:
a) analizy czynników zewnętrznych;
b) analizy czynników wewnętrznych.
5) Który z elementów nie będzie wpisany po stronie szans w analizie SWOT:
a) rosnąca rentowność sektora,
b) sprzyjające regulacje prawne,
c) bardzo dobra kondycja finansowa firmy,
d) zwiększająca się moda na produkty oferowane przez firmę.

II. Oceń prawdziwość poniższych zdań, wpisując obok stwierdzenia "Prawda" lub "Fałsz".

1. Zarządzanie marketingowe ma miejsce w tych przedsiębiorstwach, w których planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrola są widziane przez pryzmat jak najlepszego zaspokojenia potrzeb nabywców.
2. Odpowiednia struktura organizacyjna jest warunkiem wystarczającym do powodzenia przedsięwzięć w zakresie marketingu.
3. Określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku polega przede wszystkim na określeniu udziału przedsiębiorstwa w rynku, a także na określeniu udziału firm konkurencyjnych.
4. Jeżeli na rynku podaż jest większa od popytu, to jest to rynek nienasycony.
5. Efektywność zastosowanych technik kształtowania stosunków z otoczeniem można zmierzyć natychmiast po ich zastosowaniu.
6. Formułując cele przedsiębiorstwa wcale nie należy dążyć do tego, aby wszyscy pracownicy firmy identyfikowali się z jej celami.
7. Cele przedsiębiorstwa powinny być formułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
8. Jednym z wymagań stawianym organizacji marketingu jest zachowanie niezmienności działania.

III. Połącz pojęcia z odpowiadającymi im charakterystykami i wpisz pary (cyfra + litera).

Pojęcie Charakterystyka
1. Misja przedsiębiorstwa
2. Cele przedsiębiorstwa
3. Benchmarking
4. Ranking
5. Audyt
6. Jakość
7. Marketing wewnętrzny personelu
8. Pomiar efektywności działań marketingowych

A. Porównanie naszego hotelu ze wzorcowym konkurentem na rynku lub z ideałem.
B. Sprecyzowanie roli, jaką przedsiębiorstwo chce odgrywać w otoczeniu.
C. Sposoby realizowania misji przez przedsiębiorstwo.
D. Zbiór odpowiednio dobranych pytań, które umożliwiają dokonanie analizy całościowej efektywności marketingu.
E. Obejmuje pomiar osiągniętych wyników, zysków bądź strat oraz skuteczności podejmowanych działań.
F. Suma cech wyrobu lub usługi, która sprawia, że spełniają one zakładane oczekiwania konsumentów, zaspokajając ich znane lub prognozowane potrzeby.
G. Ma za zadanie zatrudnianie, szkolenie i motywowanie pracowników, którzy chcą dobrze służyć gościom hotelowym.
H. Bezpośrednia obserwacja i kontrola na stanowisku pracy.

IV. Dokonaj analizy SWOT opisanego poniżej hotelu.

Dwaj znajomi z lat studenckich podjęli decyzję o wspólnej inwestycji. Ponieważ obaj działali już w branży hotelarskiej postanowili wspólnie połączyć siły i otworzyć hotel. Wybrali malowniczą górską miejscowość niedaleko Kotliny Kłodzkiej, 6 km od granicy z Czechami. Wybór nie był przypadkowy – po bardzo atrakcyjnych cenach, sprzedawano kamienice w samym centrum miasta. Zakupiony budynek wpisany jest w rejestr zabytków. Prace związane z remontem i uruchomieniem hotelu „Szczyt” pochłonęły wszystkie oszczędności właścicieli. Obaj panowie zarażają swoim optymizmem innych pracowników hotelu, a w ramach integracji zespołu zorganizowali wyjazd do AQUA PARKu odległym o 5 km. Zabawa trwała do białego rana i zmuszeni byli zanocować w pobliskim pensjonacie „Róża”. Upewnili się w przekonaniu, że standard w ich hotelu znacznie przewyższa warunki jakie oferuje „Róża”. Kiedy zwrócili uwagę właścicielce pensjonatu, ta się zdenerwowała i wykrzyczała: „Jak się nie podoba, to trzeba było jechać do Wrocławia! Tam dopiero by zobaczyli ile nocleg kosztuje! A poza tym wcale mi na takich klientach nie zależy, jak otworzą granice UE to będę miała taki ruch, że ho ho ...”. Personel hotelu „Szczyt”, jako wykwalifikowany personel, z oburzeniem opuścił pensjonat, będący jedynym w okolicy konkurentem. Hotel „Szczyt” działa już od trzech miesięcy. Pierwsi klienci trafili do niego z informacji zamieszczonej na stronie www w Internecie. Mile wspominają pobyt i obiecali polecić go swoim znajomym. Ale czy to już można nazwać sukcesem? Czy może coś się zmienić? A jeśli tak, to czy na lepsze czy na gorsze? Czy plotka, że za miesiąc powstanie w okolicy nowy hotel, okaże się prawdą?
MOCNE STRONY: .........
SŁABE STRONY: .........
SZANSE: ...............
ZAGROŻENIA: ...........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.