X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16231
Przesłano:

Odpady są wszędzie

Temat: Odpady są wszędzie

Cel główny – uświadomienie uczniom, że za pomocą ich codziennych wyborów w sklepie wpływamy na stan środowiska i swojego zdrowia. Aktywizacja uczniów do działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Treści – rodzaje odpadów, segregowanie i recykling odpadów, znaki ekologiczne
Wiadomości – uczeń:
- wymienia, jakie odpady można wrzucić do różnych kontenerów do segregowania
- wyjaśnia, jaki wpływ na glebę maja dzikie wysypiska śmieci
- wyjaśnia pojęcia segregowanie i recykling
- wymienia zalety wielorazowych opakowań na produkty
Umiejętności – uczeń:
- ocenia, jakie opakowania są najbardziej przyjazne środowisku, a które nie są ekologiczne,
- rozpoznaje podstawowe znaki ekologiczne na opakowaniach
Postawy – uczeń;
- ma świadomość wpływu na stan środowiska poprzez swoje codzienne czynności
- unika kupowania zbędnych opakowań i wybiera ekologiczne opakowania

Metody: pogadanka, burza mózgów, praca z opakowaniami po różnych artykułach
Formy pracy – praca indywidualna i grupowa.
Pomoce i środki dydaktyczne – kredki, opakowania po różnych artykułach, zeszyt przedmiotowy

Przebieg zajęć
1. Faza wstępna
- czynności organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji)
- krótka pogadanka na temat odpadów (co to są odpady, skąd się biorą, co dalej się z nimi dzieje)

2.Faza realizacyjna
- nauczyciel dzieli klasę na grupy, każda grupa ogląda przyniesione przez uczniów odpady i zastanawia się nad odpowiedziami do pytań:
a) czy produkt ma ekologiczne opakowanie
b) czy można kupić taki sam produkt bez opakowania
c) co jest napisane na etykiecie opakowania
d) czy na opakowaniu narysowane są znaki ekologiczne
e) co stanie się z produktem po jego wykorzystaniu
f) jakie zalety i wady mają opakowania
- wybrani uczniowie zapisują na tablicy przykłady artykułów, wszyscy uczniowie rysują w zeszytach przedmiotowych schematy kontenerów z napisami: makulatura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, inne
- uczniowie pracując samodzielnie „wrzucają” do kontenerów odpowiednie odpadów (wpisują ich nazwy w schematach)
- sprawdzenie poprawności wykonania zadania, nauczyciel wyjaśnia, których artykułów nie wolno wrzucać do kontenerów (np. baterie, fusy, tłuste opakowania) i jaki wpływ na glebę mają wyrzucone do lasu śmieci w tzw. dzikich wysypiskach
- uczniowie samodzielnie definiują pojęcie segregowanie odpadów
- nauczyciel objaśnia, co oznaczają znaki na opakowaniach (ekologiczne i inne informujące o rodzaju opakowania)
- burza mózgów i odpowiedź na pytanie – co to jest recykling i jakie są z niego korzyści?

3. Faza podsumowująca
- utrwalenie nowych pojęć: segregowanie, recykling, znaki ekologiczne
- ocena aktywności uczniów
- praca domowa – wkleić do zeszytu lub narysować znaki ekologiczne znajdujące się na opakowaniach różnych artykułów i wyjaśnić, co oznaczają.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.