X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16230
Przesłano:

Poznajemy źródła zanieczyszczenia przyrody i sposoby jej ochrony

Temat: Poznajemy źródła zanieczyszczenia przyrody i sposoby jej ochrony

Cele lekcji
Wiadomości – uczeń:
- wymienia elementy środowiska, które ulegają zanieczyszczeniu,
- wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska wynikające z działań człowieka,
- wskazuje działania ekologiczne podejmowane przez człowieka w celu poprawy stanu
środowiska
Umiejętności – uczeń:
- ocenia stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy i na Ziemi
- ocenia wpływ zachowań ludzi na środowisko przyrodnicze,
Postawy – uczeń:
- aktywnie pracuje w grupie,
- dostrzega potrzebę ochrony przyrody w okolicy i na świecie
- jest świadomy, jaki wpływ mają codzienne czynności na stan środowiska
Metody nauczania:
- burza mózgów
- pogadanka,
- mapa myślowa

Formy pracy – praca indywidualna i grupowa.
Pomoce – papier, mazaki, kartki samoprzylepne

Przebieg lekcji

I. Faza wstępna
a) sprawy organizacyjne
Podanie celu i tematu lekcji
b) wprowadzenie do tematu – nauczyciel poleca uczniom, aby sformułowali jedno pytanie dotyczące tematyki związanej z ochroną środowiska w okolicy lub w Polsce
Np. Czy zużycie środków czystościowych w naszych domach jest problemem ekologicznym i dlaczego? W jaki sposób możemy rozwiązać problem dzikich wysypsk śmieci?
c) uczniowie po napisaniu pytań odczytują je, nauczyciel wybiera jedno pytanie, uczniowie metodą burzy mózgów podają rozwiązania problemu i zapisują je na kartkach. Kartki zostaną przyklejone na duży arkusz papieru i policzone. Nauczyciel wspólnie z uczniami wybierają najlepsze rozwiązania problemu.

II. Faza realizacji:
a) nauczyciel dzieli uczniów na grupy, każda grupa losuje nazwę elementu przyrody i zastanawia się nad odpowiedzią na pytania (odpowiedzi zapisane zostają na arkuszu papieru)
- jakie są źródła zagrożenia tego elementu przyrody
- jak są sposoby ochrony wybranego elementu przyrody
- co każdy z nas może zrobić, aby poprawić stan przyrody w najbliższym otoczeniu
b) sprawdzenie poprawności wykonania zadania - każda grupa odczytuje odpowiedzi
c) wspólne opracowanie mapy myślowej do lekcji (źródła zanieczyszczenia i sposoby ochrony elementów przyrody)

III. Faza podsumowująca:
a) utrwalenie poznanych wiadomości - wskazanie przyczyn zanieczyszczeń przyrody
b) ocena aktywności uczniów
c) podanie pracy domowej
- (praca domowa dla wszystkich) zapytaj rodziców, jak rozwiązaliby problem pt. (pytanie z pierwszej części lekcji, na które uczniowie odpowiadali za pomocą burzy mózgów)
- (praca domowa dla chętnych) gdybyś pełnił funkcję ministra ochrony środowiska, jakie działania należałoby podjąć w pierwszej kolejności w celu poprawy czystości środowiska w Polsce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.