X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16174
Przesłano:

Przyjaciele przyrody - kształtowanie życzliwej postawy wobec przyrody. Konspekt zajęć

TEMAT: Przyjaciele przyrody – kształtowanie życzliwej postawy wobec przyrody.

Uczestnicy- 7 dzieci
Cele ogólne:
- interesowanie się warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin ze szczególny zwróceniem uwagi na rodzaj gleby,
- budzenie zainteresowań przyrodniczych,
- uwrażliwianie na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- uczenie poszanowania przyrody,
- integrowanie grupy poprzez wspólne zajęcia

Cele operacyjne ( edukacyjno - wychowawcze )
- dziecko zna niebezpieczeństwa grożące życiu ludzi , spowodowane zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego,
- jest wrażliwe na piękno przyrody ,
- wykazuje życzliwą postawę wobec przyrody,
- chętnie dzieli się informacjami o życiu zwierząt , ich wyglądzie
- rozumie znaczenie : ekologia , działania ekologiczne,
- dziecko zna sposoby sadzenia roślin, rozróżnia nasiona,
- dziecko próbuje wskazać warunki potrzebne do wzrostu roślin,
- potrafi właściwie zachować się podczas ślubowania.

Metody : stymulowanie aktywności twórczej , poszukującej , ćwiczeń
praktycznych

Formy : zbiorowa , grupowa , indywidualna

Środki dydaktyczne :
plakietki z napisami ,, Przyjaciel przyrody’’, dyplomy dla
wszystkich dzieci , sztuczny kwiat do pasowania dzieci , treść listu od
,,Przyrody ‘’, pytania do Quizu ekologicznego , nasiona, doniczki, ziemia, woda, rękawiczki jednorazowe.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Przywitanie wychowanków i zapoznanie z tematyką zajęć.

2. Wychowawca odczytuje dzieciom skierowany specjalnie dla nich list od ,,PRZYRODY ‘’
LIST DLA DZIECI OD ,,PRZYRODY ‘’
KOCHANE DZIECI !
Bardzo Was proszę , abyście z uwagą wysłuchali mojego listu.
Jestem na tym świecie od momentu jego powstania. i wiele
widziałam . Od wieków ludzie starali się nakłonić mnie , abym
spełniała ich życzenia i wszelkie potrzeby. Wybudowali huty ,
fabryki , przetwórnie , które wydzielają do atmosfery ogromne
ilości zanieczyszczeń . Wyniszczyli moje ukochane dzieci , czyli
rośliny , zwierzęta. Niszczyli je tak okrutnie i bezmyślnie , że
niektóre gatunki zniknęły z powierzchni Ziemi , a wielu grozi
wyginięcie . Drzewa i ptaki skarżą się na zatrute powietrze .
Ludzie wycinają lasy , zatruwają powietrze , wodę , glebę , śmiecą i
hałasują .
Rozejrzyj się wokół siebie . Co widzisz ? W lasach , na drogach ,
na placach - wszędzie bałagan i nieporządek . Każdy wyrzuca
ogromne ilości śmieci . Trafiają one na olbrzymie śmietniska .
Większość z nich rozkłada się kilkaset lat skażając glebę.
Jestem już bardzo chora i samotna . Ratując mnie - uratujesz
siebie . Pomóż mi , a odwdzięczę się stokrotnie .
Z poważaniem – Przyroda

3. Wypowiedzi dzieci na temat , w jaki sposób mogą już same pomóc PRZYRODZIE w jej kłopotach :
- podczas robienia zakupów zabierają ze sobą torby papierowe lub z materiału,
- dozują właściwie wodę podczas mycia zębów
- kąpią się pod prysznicem
- zbierają baterie do odpowiednich pojemników
- nie niszczą drzew i kwiatów
- segregują śmieci

4 . Przeprowadzenie QUIZU EKOLOGICZNEGO – wykazanie się przez wychowanków wiadomościami dotyczącymi
środowiska przyrodniczego .


QUIZ EKOLOGICZNY - MINI KONKURS EKOLOGICZNY

ZAGADKI :
- W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatrem, z pięknem kwiatów, z ptaków śpiewem.(WIOSNA)
- Czerwone nogi i białe piórka.
Przed nim do wody żaby dają nurka.(BOCIAN)
- Nie zrywaj białego dzwoneczka! Śnieg już przebiłem. Jestem ...(PRZEBIŚNIEG)
- Są w nim grządki i rabatki. Posiejemy na nich kwiatki.(OGRÓDEK)
- Spada z chmury ,gdy w ogrodzie spadnie, wszystko rośnie ładnie. (DESZCZ)
- Kiedy wstaje dzień nastaje, o zachodzie gaśnie. Kiedy jest południe to świeci najjaśniej (SŁOŃCE)


REBUSY :
Na tablicy przypięte są rebusy :
- 100 – krotki
- jas (kółka)
- sa ( sanki )
- t (ul) i (pan )
- (pan) da

ZADANIA UMYSŁOWE ,, ZABAWY MĄDREJ GŁOWY’’
1. Dlaczego nie wolno hałasować w lesie ?
2. Byłeś w lesie , pozostały ci papierki . Co z nimi zrobisz?
3. Dlaczego nie wolno wypalać traw ?
4. Dlaczego należy chronić lasy ?
5. Wymień trucicieli powietrza .
6. W jaki sposób dzieci mogą oszczędzać wodę ?
7. Czy można myć samochód w rzece . Wyjaśnij dlaczego .
8. W jaki sposób należy segregować śmieci ?
9. 11.W jaki sposób można pomóc ptakom przetrwać zimę ?

DOKOŃCZ ZDANIE :
Wiewiórka jesienią robi ........................................
Na leszczynie rosną........................................
Muchomor jest grzybem........................................
Gdy spadnie śnieg , wtedy jeż........................................
Leśne owoce to........................................
W lesie nie wolno........................................
Mrówki mieszkają w ........................................
Ulubionym przysmakiem sikorki w zimie jest ..............
Gila możemy rozpoznać po........................................
Na gałązkach świerku i sosny rosną................................. .

6. Wspólne założenie „ZIELONEGO OGRÓDKA”
Wychowankowie siadają w kręgu. Oglądanie gołym okiem i przez lupę, a także zapoznawanie poprzez inne zmysły (dotyk, węch),nasion, cebuli - rozróżnianie i klasyfikowanie nasion.
Planowanie wraz z dziećmi, kolejności sadzenia nasion do doniczek – doniczka, ziemia, nasionko, woda.
Wychowankowie dostają po doniczce, wybierają sobie nasionko, które chcą posadzić – zakładają rękawiczki. Samodzielnie (lub przy pomocy wychowawcy) sadzą nasionka do swoich doniczek, podlewają wodą. Podpisują swoje doniczki z nasionami i odnoszą na parapet do swoich pokoi.
Wychowawca pokazuje na przykładzie ziarenka fasoli, ligniny, słoiczka i wody jak spowodować aby fasolka zaczęła kiełkować.
Burza mózgów – rozmowa o poprawnym dbaniu o roślinki w swoich doniczkach.

7 . Złożenie przez dzieci ,, EKOLOGICZNEGO ŚLUBOWANIA’’
Wychowawca podczas ślubowania dotyka ramienia każdego dziecka sztuczną , różdżką .
Każde dziecko otrzymuje nalepkę ,, Przyjaciel przyrody ‘’oraz dyplom - dzieci pozostawiają odcisk palca pod tekstem ślubowania.


TEKST ŚLUBOWANIA NA ,, PRZYJACIELA PRZYRODY’’

Dziś Ekologia - modne słowo
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową
Jej przyjaciółmi się ogłaszamy
Od dziś przyrodzie przyrzekamy :
- NIE ŁAMIEMY DRZEW I KRZEWÓW
- NIE ŚMIECIMY I NIE HAŁASUJEMY W LESIE
- NIE DEPCZEMY TRAWNIKÓW
- NIE NISZCZYMY ROŚLIN
- NIE KRZYWDZIMY ZWIERZĄT
- NIE DOTYKAMY PTASICH GNIAZD , JAJ , PISKLĄT
- SEGREGUJEMY ŚMIECI,
- DBAMY O NASZE ROŚLINKI W DONICZKACH,
PRZYRZEKAMY !

Wychowankowie podpisują się na tablicy z tekstem ślubowania.

8 . Zakończenie
Podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę .
Posprzątanie świetlicy po zajęciach.

ANEKSY:
1. List dla dzieci od „Przyrody”
2. Dyplom

Opracowała
mgr Anna Sobotka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.