X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16164
Przesłano:

Konspekt czy scenariusz?

Dobre przygotowanie do lekcji jest podstawą dobrego jej przeprowadzenia. Wymaga to odpowiedniego doboru treści,metod,form oraz środków dydaktycznych.
Planowanie naszej pracy można podzielić na to długoterminowe, czyli roczne, półroczne lub miesięczne oraz krótkoterminowe związane z przygotowaniem konkretnego konspektu lub scenariusza zajęć. Zanim stwierdzimy, czy właściwsze będzie opracowanie konspektu czy scenariusza, przywołajmy krótkie definicje słownikowe. Konspekt -z łac.oznacza rzut oka, zarys, natomiast scenariusz dotyczy szkic fabuły, charakterystykę postaci i scenerii oraz skrót dialogów. Jak zatem widać konspekt jest zdecydowanie prostszą formą i w gestii nauczyciela jest określenie stopnia szczegółowości opracowywanego przez niego opracowania. To co jest cechą wspólną konspektu i scenariusza jest opracowanie celów.
Wyróżniamy cele:
- ogólne - wyznaczające perspektywę pracy w dłuższym czasie;
- szczegółowe - których konkretna realizacja pozwala na osiągnięcie celu ogólnego;
- operacyjne - opisy zachowań uczniów czyli nauczyciel formułujący cel powinien wiedzieć co ma robić uczeń na lekcji oraz jakie działania zostaną uznane za osiągniecie celu.Cel wykonawczy odnosi się bezpośrednio do ucznia i powinien zawierać w sobie:
- zachowanie końcowe-to co uczeń powinien osiągnąć,
- warunki jego przejawiania-czyli jak do niego dojść,
- standardy osiągania zachowań końcowych.
Następnie musimy skupić się na doborze metod.Najczęściej stosowaną klasyfikacją jest klasyfikacja metod Cz. Kupisiewiecza z 1988r.Wyróżnił on metody oparte na:
1.obserwacji-oglądowe-pokaz,pomiar;
2.słowne-wykład,pogadanka,dyskusja,praca z książką;
3.praktycznej działalności-praktycznego działania-metoda laboratoryjna,zajęć praktycznych;
4.gier dydaktycznych-gry stymulacyjne,metoda sytuacyjna,inscenizacji,giełda pomysłów.
Przygotowując konspekt czy tez scenariusz musimy także uwzględnić formy pracy.W dydaktyce polskiej wyróżnia się formę:
- zbiorową- praca z cała klasą;
- grupową- organizowaną jednorazowo;
- indywidualną- każdy uczeń pracuje samodzielnie;
- zindywidualizowaną- kiedy uwzględnia się możliwości psychofizyczne danego ucznia.

Konstrukcja konspektu może wyglądać tak - propozycja:
1.Data
2.Czas trwania
3.Klasa
4.Miejsce zajęć
5.Osoba prowadząca
6.Temat
7.Środki dydaktyczne
8.Cele zajęć
9.Metody pracy
10.Formy pracy
11.Przebieg (tok)zajęć

Po zajęciach dobrze byłoby sporządzić krótką notatkę z uwagami o jego realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.