X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15997
Przesłano:

Chrześcijanin w tworzeniu kultury - scenariusz lekcji

Sitkowska Monika Sosnowiec 22.04.2010r.
Klasa III Gimnazjum


Temat: Chrześcijanin w tworzeniu i rozwoju kultury.

Cel ogólny: Odkrywanie związków pomiędzy kulturą a Ewangelią.
Ukazanie wpływu chrześcijaństwa na kształtowanie się kultury europejskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń
–potrafi wyjaśnić pojęcie „kultura”;
–potrafi wskazać świadectwa kultury chrześcijańskiej, jako wyraz wiary;
–potrafi uzasadnić dlaczego chrześcijanie powinni być odpowiedzialni za poszanowanie kultury oraz troskę o jej rozwój;

Metody i formy pracy: pogadanka, „burza mózgów”, rozmowa kierowana, praca w grupach, kolaż, wystawa.

Środki dydaktyczne: Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, książka „Ziemia Zbawiciela”, 3-5 arkuszy szarego papieru, flamastry, małe kolorowe kartki, nożyczki, klej, kolorowe gazety, magnesy.


Przebieg lekcji:

1. Powitanie uczniów; Modlitwa przed nauką.

2. Nauczyciel pisze na środku tablicy słowo „kultura” - „burza mózgów”.
Gdy słyszycie słowo kultura o czym myślicie, co kojarzy się wam z tym wyrażeniem (uczniowie zapisują odpowiedzi na kartkach) Uzupełnione w ten sposób kartki z odpowiedziami uczniów są przypinane do tablicy.

3. Poznanie definicji słownikowej wyrażenia „kultura”.
W jaki sposób definiuje pojęcie „kultura” Słownik Języka Polskiego – katecheta prosi jednego z uczniów o przeczytanie definicji ze słownika.

4. Prezentacja tematu:
- Na dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o kulturze chrześcijańskiej. Chrześcijanie na przestrzeni wieków ze szczególną mocą pisali o osobie Jezusa Chrystusa na różne sposoby wyrażali swoją wiarę w to, że tylko w Nim i przez Niego człowiek może dostąpić zbawienia. Pierwszymi dziełami sztuki chrześcijańskiej pochodzącymi z II i III wieku były malowidła ścienne w kaplicach i podziemnych korytarzach chrześcijańskich cmentarzy zwanych katakumbami. Znaczącą rolę dla rozwoju religii i kultury odegrał kult męczenników. Była to najdoskonalsza forma naśladowania Chrystusa. Muszę wspomnieć, że dużą rolę w rozwoju piśmiennictwa i szkolnictwa odegrali duchowni, gdyż pierwsze szkoły powstawały przy klasztorach.
- Przejawem kultury chrześcijańskiej jest także architektura – a oto niektóre z dzieł sztuki sakralnej (nauczyciel pokazuje ilustracje dzieł)
- Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski wskazywał, że człowiek tworząc kulturę jednocześnie kształtuje siebie. Kulturę polską nazywał dobrem wspólnym, które wyróżnia nas jako naród i jest trwalsze niż granice. Korzeniami kultury polskiej jest chrzest Polski w 966r. Przyjęcie tego sakramentu znalazło odbicie w poezji (Bogurodzica), muzyce, malarstwie i rzeźbie. Współcześnie kultura polska stale tworzona jest pod wpływem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii.

5. Praca w grupach:
- Klasa zostaje podzielona na kilka 4-5 osobowych grup. Grupy otrzymują arkusze szarego papieru i egzemplarze gazet. Zadaniem grup jest stworzenie własnego „obrazu świata w którym funkcjonuje kultura”. Uczniowie wycinają z gazet dowolne fragmenty, z których tworzą wizję świata, w którym żyją.

6. Po zakończeniu pracy poszczególne grupy prezentują swoje obrazy i krótko wyjaśniają, które elementy ich kompozycji uważają za najważniejsze i dlaczego.

7. Modlitwa na zakończenie lekcji „Zdrowaś Mario”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.