X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15886
Przesłano:

Sprawdziany z religii

Praca kontrolna dla klasy IV z działu II
........................................
imię i nazwisko, klasa

1.Wstaw brakujące wyrazy

„Z wielkości i piękna .................poznaje się przez podobieństwo ich.................”

(Mdr 13,5)

2.Wyjaśnij pojęcie Kościół.
........................................

3.Poprzez jakie zjawisko przyrody Bóg okazał swą obecność Eliaszowi?

a)trzęsienie ziemi b)szmer łagodnego powiewu

c)ogień d)wichura

4.Podkreśl miejsca obecności Boga w Narodzie Wybranym.

a)góra b)kościół c)świątynia

d)namiot spotkania e)ogień f)las

5.Zakreśl odpowiedz prawidłową.

Pismo Święte to:

a) Biblia b)Mszał

6.Wymień części Pisma Świętego

I........................................

II........................................

7.Z ilu ksiąg składa się całe Pismo Święte?

a)76 b)73 c)74

8.Księgi Pisma Świętego zostały spisane przez:

a)aniołów b)autorów natchnionych

9.Odczytaj sigla.

Mt 2,5-6 ........................................

Praca kontrolna dla klasy VI z działu VI „Mocni w wierze Kościoła”

Imię i nazwisko........................................

1.Do czego św. Paweł porównuje Kościół?
a)Ciała ludzkiego
b)budynku

2.Który z sakramentów włączył cię do Kościoła?
a)Eucharystia
b)chrzest
c)pokuty i pojednania

3.Ułóż rozsypankę wyrazową.
(i, Kto spożywa, pije moją Krew, ma, moje Ciało, a, w dniu ostatecznym, Ja go wskrzeszę, życie wieczne)
........................................

4.Post ma znaczenie religijne, oddanie czci Bogu przez ograniczenie spożywania pokarmów obowiązuje każdego katolika od:
a)14-80 roku życia
b)18-60 roku życia
c)10-60 roku życia

5.Podaj 4 przykazanie kościelne
........................................

6.Podkreśl tylko okresy pokutne
a)piątki całego roku
b)Adwent
c)Wielki Post
d)niedziela Miłosierdzia Bożego

7.Gdzie pracował polski misjonarz ojciec Jan Beyzym?
a)Madagaskar
b)Boliwia
c)Indie

8.Na co chorowali ludzie, którymi opiekował się ojciec Jan Beyzym?
a) trąd
b)AIDS
c)malaria

9.Uzupełnij tekst posługując się wyrazami z ramki.
(jednemu, wszystko, najmniejszych, braci)
„.............................., co uczyniliście...................... z tych............ moich....................., Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
10.Organizacja dobroczynna to;
a)KSM
b)Caritas
c)oaza

11.Jak nazywa się pasterz Kościoła lokalnego?
a)papież
b)biskup
c)diakon


12.Synod biskupów odbywa się zwykle co:
a)2 lata
b)3 lata
c)5 lat

13.Pod czyim kierownictwem zbiera się Sobór Powszechny?
a)kardynała
b)papieża
c)arcybiskupa

14.Sobór Powszechny to spotkanie biskupów:
a)Europy
b)jednego kraju
c)całego Kościoła

15.Parafia to jednostka organizacyjna Kościoła:
a)lokalnego
b)światowego

16.Kto kieruje parafią?
a)alumn
b)diakon
c)proboszcz

17.Wstaw brakujące wyrazy
(Duch Boży, Świątynia Boga, Świątynią Boga, świętą)
„Czyż nie wiecie, żeście..............................i że .............. ......................mieszka w was? .................... ........... jest............., a wy nią jesteście”(1Kor 3, 16-17)

18.W maju odmawiamy litanię:
a)Do Serca Jezusa
b)Loretańską
c)Do Wszystkich Świętych


Praca kontrolna dla klasy IV

........................................
Imię i nazwisko

1.Uzupełnij tekst posługując się wyrazami : piętę, głowę, niewiastę, wprowadzam, pomiędzy

„....................... nieprzyjaźń między ciebie, a ......................., ............................
potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci .........,a ty zmiażdżysz mu .................”

2.W której księdze Pisma Świętego znajdziesz ten tekst.
a)w ewangelii Łukasza b)Rodzaju c)Apokalipsy
3.Jak nazywa się ten fragment Pisma Świętego?
a)Potop b)Protoewangelia c)Paruzja
4.Jak nazywał się człowiek któremu Bóg kazał zbudować arkę?
a)Noe b)Abraham c)Abel
5.Znakiem przymierza Boga z ludźmi po potopie jest:
a)słońce b)tablice c)tęcza
6.Podaj sakrament przez który stałeś się przyjacielem Jezusa?
a)bierzmowanie b)chrzest c)Eucharystia
7.Który z postaci Starego Testamentu nazywany jest „Ojcem wszystkich wierzących”?
a)Abraham b)Abel c)Noe
8.Uzupełnij posługując się wyrazami : Jezusa, ofiara, dar, Bogu Ojcu,

„............ zbawienia to złożony przez.........., ............. ............. ...........
z życia, męki i śmierci na krzyżu”
9.Wyjaśnij na przykładzie, co to znaczy ponieść ofiarę za kogoś lub za coś?
........................................
........................................
10.Uzupełnij wyrazami
przyjaźni, zbawienie, grzechu, Bogiem

„................. to, uwolnienie ludzi z niewoli............. I doprowadzenie ich do ................................ z ..................”
11.Jak nazywała się kobieta, która obmywała, całowała i wycierała swoimi włosami nogi Pana Jezusa?
a)Maria Magdalena b)Joanna c)Miriam
12.Podkreśl jakich poznałeś proroków.
Ozeasz Izajasz Marek

Łukasz Jan Amos
13.O jakim sakramencie mówi Jezus?
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy , są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”(J 20, 22-23)
........................................
14.Do kogo odnoszą się czyny pokutne? Odpowiednio połącz.
Modlitwa wobec siebie
Post wobec bliźniego
Jałmużna wobec BogaSprawdzian dla klasy V z działu III i IV.

........................................
imię i nazwisko

1.Co to jest Adwent?
........................................

2. Ile tygodni trwa Adwent?
........................................

3.Co to jest Protoewangelia?
........................................

4.Co znaczy „Emmanuel”?
........................................

5.”Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”.Kto powiedział te słowa?
........................................

6.Dlaczego Maryję nazywamy „nową Ewą”?
........................................

7.Dlaczego Maryję nazywamy „bramą”?
........................................
........................................

8.Wyjaśnij pojęcie „paruzja”.
........................................

9.Wymień dwa symbole adwentowe.
........................................

10.Podaj dzień w którym obchodzimy Boże Narodzenie?
........................................

11.Dlaczego Maryja z Józefem udali się do Betlejem?
........................................

12.Z jakiego rodu pochodził Józef?
........................................

13.Za panowania jakiego króla urodził się Jezus?
........................................

14.Podaj imiona Mędrców, którzy przybyli do Jezusa.
........................................

15.Kogo reprezentują Mędrcy?
........................................

16.Jakie znaczenie miały przyniesione dary przez Mędrców:

Złoto-........................................
Kadzidło-........................................
Mirra-........................................

17.Podaj znaczenie poniższych zwyczajów bożonarodzeniowych?
Sianko-........................................
Paserka-........................................
Pierwsza gwiazdka-........................................


18.Jak inaczej nazywa się uroczystość Trzech Króli?
........................................

19.Którego obchodzimy uroczystość Trzech Króli?
........................................

20.Betlejem to znaczy:

a)dom ludzi b)dom pokoju c)dom chleba

21.Który z proroków nazywa Jezusa: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,

Książę Pokoju?

a)Micheasz b)Izajasz c)Ozeasz

22.Który z proroków zapowiedział miejsce urodzenia Jezusa?

a)Micheasz b)Izajasz c)Ozeasz

Dodatkowe

Podaj tekst Protoewangelii.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.