X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15964
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program konsultacji z j. angielskiego i j. niemieckiego dla uczniów słabszych klas I gimnazjum

PROGRAM KONSULTACJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SŁABSZYCH KLAS I GIMANAZJUM W RADZIŁOWIE

Opracowanie: Edyta Sosnowska
r.szk.2011/2012

I. Charakterystyka i główne założenia programu

- program powstał w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podręczniki English Plus (język angielski - poziom III.1) i Aha Neu 1A (język niemiecki - III.0).
- program skierowany jest do uczniów bardzo słabych, wykazujących podstawowe braki z zakresu umiejętności posługiwania się językami obcymi w prostych sytuacjach komunikacyjnych, u których nauczyciel stwierdził również zaniżoną motywację do nauki języków (w szczególności języka anielskiego, którego naukę uczniowie kontynuują w gimnazjum)
- realizacje programu przewidziano w grupie 5-10 uczniów
- spotkania konsultacyjne grupy odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu w cyklu trzyletnim

II. Cele programu

Cele ogólne:
• wyrównanie braków edukacyjnych z języka angielskiego oraz niemieckiego
• utrwalenie wiedzy językowej uczniów nabytej w ciągu toku edukacyjnego
• przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w prostych sytuacjach komunikacyjnych
• kształtowanie postawy tolerancji dla cudzych poglądów czy ograniczeń
• budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami
• budowanie dobrej, sprzyjającej pokonywaniu własnych słabości atmosfery zajęć
• motywowanie uczniów do wytężonej i systematycznej pracy nad utrwalaniem i rozwijaniem swojej wiedzy językowej
Cele szczegółowe:
• rozwijanie sprawności czytania i pisania w języku angielskim i niemieckim;
• rozwijanie sprawności budowania i stosowania podstawowych struktur gramatycznych charakterystycznych dla obu języków
• skuteczne używanie języka angielskiego i niemieckiego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych
• rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy
• wyrabianie poczucia własnej wartości

III. Treści nauczania

Program powstał z myślą pomocy uczniom słabszym w celu wyrównywania możliwie na bieżąco powstałym braków edukacyjnych. W założeniu oparty jest więc na
programie nauczania realizowanym na zajęciach obowiązkowych i zakłada
zastosowanie rozkładu treści nauczania w poszczególnych
latach nauki zgodny z programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego w danej klasie. Treści poruszane w programie będą więc skorelowane z tymi przewidzianymi w rozkładach nauczania języka angielskiego i niemieckiego powstałych w oparciu o podręczniki English Plus i Aha Neu.

IV. Procedury osiągania celów

1. Metody:
- metoda audiolingwalna (wielokrotne powtarzanie zwrotów, struktur, słownictwa, zmierzająca do automatyzacji reakcji językowych)
- metoda komunikacyjna (zorientowana na komunikatywność i zrozumiałość wypowiedzi)
- gry i zabawy językowe
- scenki dramowe, wcielanie się w role
2. Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- wykład

V. Tematyka zajęć

Tematyka zajęć będzie zgodna z tą zaplanowaną w rozkładzie materiału dla danej klasy oraz wybierana w zależności od potrzeb zdiagnozowanych w grupie. Zakres tematyczny zajęć obejmować będzie wybrane treści nauczania wskazane w podstawie programowej, z którymi uczniowie będą mieli największe problemy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.