X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15697
Przesłano:

Konspekt lekcji historii: Okupacja Polski

Konspekt lekcji historii
Temat: Okupacja Polski
I. Założenia metodyczne
Cele:
Po skończonej lekcji uczeń:
- wskazuje na mapie ziemie wcielone do Rzeszy na mocy dekretu Hitlera z 8 X 1939r.
- zna postanowienia dekretu z dnia 12 X 1939 roku, zapowiadającego utworzenie Generalnego Gubernatorstwa.
- wskazuje na mapie obszar Generalnego Gubernatorstwa
- wskazuje na mapie terytorium znajdujące się pod okupacją niemiecką i radziecką w latach 1939-1941
- zna postawy okupantów wobec społeczeństwa polskiego
- charakteryzuje losy Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką
- wskazuje przykłady zbrodni niemieckich i radzieckich okupantów wobec społeczeństwa polskiego.
- zna założenia niemieckiej polityki wojennej
- porównuje politykę niemieckich i radzieckich okupantów wobec Polaków
- charakteryzuje postawy Polaków w okresie okupacji (sposoby walki Polaków z okupantem)
- zna metody i formy eksterminacji narodu żydowskiego
- przedstawia stosunek Polaków do zagłady Żydów
- rozumie znaczenie pojęć : sowietyzacja, Holocaust, deportacja, Generalne Gubernatorstwo, Generalny Plan Wschód, getto, łagry, Szoah, ŻOB
- ocenia informacje pochodzące ze źródeł historycznych i porównuje z informacjami zawartymi w podręczniku

Metody pracy
- rozmowa nauczająca
- praca z mapą
- praca w grupach ( z wykorzystaniem podręcznika i tekstów źródłowych)
- elementy dyskusji

Środki dydaktyczne
- podręcznik, R. Śniegocki, Historia, Burzliwy wiek XX
- mapa
- teksty źródłowe

II Tok lekcji
1. Czynności organizacyjne
- sprawdzenie listy obecności
- zapisanie tematu lekcji
2. Wprowadzenie (rozmowa nauczająca)
- zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami , celami zajęć oraz sposobem ich realizacji
- omówienie celów niemiecko-radzieckiej polityki, dotyczącej losów państwa polskiego (zapoznanie uczniów z traktatami zawartymi między tymi państwami : z 23 VIII 1939, 28 IX 1939 oraz ich ustaleniami)
- wskazanie na mapie ziem polskich znajdujących się pod okupacją niemiecką, okupacją radziecką w latach 1939 – 1941
- wskazanie ziem wcielonych do Rzeszy
- określenie terytorium Generalnego Gubernatorstwa
3. Rozwinięcie tematu (praca w grupach)
Pierwsza grupa przygotowuje informacje na temat okupacji radzieckiej (praca z tekstem źródłowym i podręcznikiem)
Zadania uczniów:
- zapoznanie z tekstem zawartym w podręczniku
- zapoznanie z tekstem źródłowym:
- M. Markiewicz, Tajga i topieliska(w:) „Biuletyn Informacji Pamięci Narodowej” nr 11, 2003
- scharakteryzowanie polityki okupantów radzieckich
- wskazanie przykładów zbrodni radzieckich wobec społeczeństwa polskiego
- wyjaśnienie pojęć: sowietyzacja, deportacja, łagry
- wskazanie sposobów walki Polaków z okupantem radzieckim
Druga grupa przygotowuje informacje na temat okupacji niemieckiej
Zadania uczniów:
- zapoznanie z tekstem z podręcznika
- zapoznanie z tekstem źródłowym:
- S.S. Wojtkiewicz,Tiergarten, Powieść z lat 1939-45, Warszawa 1986
- charakterystyka niemieckiej polityki wojennej
- wyjaśnienie pojęć: Generalne Gubernatorstwo, Generalny Plan Wschód
- charakterystyka sytuacji Polski pod okupacją niemiecką, postaw Polaków wobec okupanta
- omówienie przykładów zbrodni niemieckich
Trzecia grupa przygotowuje informacje na temat sytuacji Żydów podczas II wojny światowej
Zadania uczniów:
- zapoznanie z tekstem w podręczniku
- zapoznanie z tekstem źródłowym:
N. Davies, Boże igrzysko, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1992
- omówienie polityki Niemiec wobec Żydów
- wyjaśnienie pojęć: Holocaust, Szoah, getto, ŻOB
- wyjaśnienie przyczyn i skutków powstania żydowskiego w getcie warszawskim
- scharakteryzowanie stosunków Polaków do Żydów
4. Zakończenie tematu (część podsumowująca)
Polityka okupantów wobec Polaków w latach 1939-41 - podsumowanie
Wskaż podobieństwa i różnice w polityce niemieckich i radzieckich okupantów wobec Polaków
Podaj przykłady literatury pięknej i filmów fabularnych, które nawiązują do czasów okupacji
5. Zadanie pracy domowej
Poszukaj informacji o okupacyjnych losach regionu, w którym mieszkasz
6. Ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.