X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15674
Przesłano:

Opinia z przebiegu praktyki studenckiej

OPINIA Z PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ
PANI ................................

W dniach 18.10.2010 – 14.04.2011 r. Pani Ilona ........... studentka II roku ........................, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna odbywała praktykę studencką w ........................................ . Praktykantce przydzielono 2 opiekunów praktyki ze względu na specyficzne warunki pracy w placówce (przedszkole posiada jeden oddział mieszany 3-6 latki, w którym pracuje dwóch nauczycieli na zmianę).
Zakres czynności praktykantki obejmował 120 godzin, w tym:
 obserwowanie zajęć nauczyciela prowadzącego (84 godz.);
 samodzielne prowadzenie zajęć przedszkolnych przez praktykantkę (36 godz.);
 zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 zapoznanie z obowiązującą w placówce dokumentacją (Statut przedszkola, regulaminy, procedury);
 zapoznanie z przepisami BHP;
 pomoc w opiece nad dziećmi.

Studentka miała możliwość obserwacji prowadzonych zajęć przez opiekunów praktyki, Panią D............. i Panią S ............ w zakresie: zabaw dydaktycznych, zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych, zajęć edukacyjnych, dowolnych zabaw dzieci, spacerów i wycieczek oraz samodzielnego prowadzenia zajęć wcześniej przygotowanych i przedstawionych opiekunowi w formie konspektu do zaakceptowania i naniesienia ewentualnych poprawek.
Pani Ilona ............ umiejętnie wykorzystywała zdobyte w czasie studiów wiadomości; dostosowywała je do potrzeb placówki, w której odbywała praktykę studencką; spostrzegała fakty pedagogiczne, właściwie je analizowała i interpretowała. Twórczo wykorzystywała wiedzę, stosują różne metody. Odpowiednio dobierała formy i środki dla poszczególnych grup wiekowych określając czynności nauczyciela i dziecka do poszczególnych typów zajęć. Wykazywała się kreatywnością w myśleniu i działaniu. Poprawnie przygotowywała konspekty, które były zgodne z tematyką zajęć, starannie przemyślane i przygotowane z zachowaniem proporcji czasowych zgodnych z nową podstawą programową dla przedszkoli.

Pani .............. po zapoznaniu z profilem i dokładną działalnością przedszkola aktywnie włączała się w planowanie i realizację konkretnych działań wynikających z charakteru naszej placówki – pomagała w przygotowywaniu wycieczki na Pocztę, w koncercie Jesiennym, Ogólnopolskim Basiowym Balu Pasiastych, w przeprowadzeniu wróżb Andrzejkowych, w wycieczce do Przedszkola w Trzebiatowie na koncert Filharmonii, spotkaniu z Mikołajem, w przedszkolnym spotkaniu opłatkowym, w wycieczce do salonu zabaw w Kołobrzegu, w przygotowaniu „Jasełek Bożonarodzeniowych” , w uroczystym koncercie dla Babci i Dziadka, w balu przebierańców, w uroczystości Zaślubin z Morzem. Studentka uczestniczyła także w akcji Góra Grosza i Świątecznej zbiórce produktów żywnościowych dla rodzin potrzebujących pomocy, a także warsztatach dla rodziców - „Bożenarodzeniowa kartka”
Praktykantka umiejętnie nawiązywała właściwe kontakty interpersonalne z dziećmi. Atmosfera podczas praktyki była życzliwa, co sprzyjało otwartości dzieci w stosunku do praktykantki. Ponadto odznaczała się dużą. kulturą osobistą oraz taktem i wyczuciem sytuacji. Na uwagę zasługuje fakt, że Pani Ilona .................... nawiązała bardzo dobry kontakt nie tylko z dziećmi, ale z pracownikami przedszkola, gronem pedagogicznym i rodzicami.
Pani .............. dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, cierpliwa, dynamiczna i zaangażowana w swoją pracę i przydzielone jej zadania. Posiadane przez studentkę kompetencje metodyczne, kreatywne, moralne, informatyczne w dużym stopniu pozwoliły jej w szybki i prosty sposób podejmować właściwe działania w pracy z małym dzieckiem.

Pani Ilona ............... swoją postawą i zaangażowaniem na rzecz naszej placówki w trakcie praktyki studenckiej dała podstawę do mniemania, że w przyszłości będzie dobrym, aktywnym i pełnym pomysłów nauczycielem.


Opiekunowie praktyki:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.