X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14469
Przesłano:

Ocena pracy studentki po odbytej praktyce zawodowej

OCENA PRACY STUDENTKI PO ODBYTEJ PRAKTYCE ZAWODOWEJ

W ciągu trwania praktyki pani ... obserwowała 50 godzin zajęć z języka angielskiego, języka rosyjskiego, kształcenia zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, j. polskiego, muzyki, wychowania fizycznego, godzinę do dyspozycji wychowawcy oraz przeprowadziła 90 godzin lekcyjnych (w tym 3 godz. zegarowe zajęć kółka j. angielskiego ). Ponadto uczestniczyła w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podczas którego zatwierdzono najważniejsze dokumenty szkoły: statut, program wychowawczy, program profilaktyczny, plan rozwoju szkoły, harmonogram imprez szkolnych i konkursów szkolnych. Zapoznała się również z budową dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen, wypełniała dzienniki lekcyjne. Sprawowała opiekę nad uczniami w czasie dyżurów na korytarzu i podczas oczekiwania na odjazd autobusu, w trakcie wycieczki rowerowej do Tucznej oraz podczas dwóch dyskotek szkolnych. Pani ... opracowała gazetki ścienne do biblioteki szkolnej i gazetkę o treści patriotycznej, która znajduje się na głównym holu szkoły. Służyła pomocą nauczycielom przy wykonywaniu prac biurowych. Zapoznała się z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi w pracy z dziećmi oraz sposobami radzenia sobie z tymi problemami.
Pani ... sumiennie przygotowywała się do zajęć – opracowywała konspekty lekcji i niezbędne pomoce dydaktyczne, dzięki którym angażowała wszystkich uczniów do pracy na zajęciach, stosowała różnorodne metody i formy pracy na lekcji, samodzielnie opracowała i oceniła krótki sprawdzian wiadomości w kl. VI, sprawdzała zeszyty w kl. III oraz prace domowe uczniów poszczególnych klas, oceniała wypowiedzi ustne uczniów. W czasie pracy na lekcji szczególną uwagę zwracała na pracę z uczniem mającym trudności w nauce.

Ocena pracy – bardzo dobry

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.