X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15636
Przesłano:

Pomoc ptakom w zimie

Temat: Pomoc ptakom w zimie
Prowadzący: Justyna Jakubowska
Przedmiot: Funkcjonowanie w środowisku
Klasa: V-VI u
Czas: 45 min.

Cel ogólny: Pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony i wspierania gatunków ptaków zimujących w Polsce.

Cele operacyjne: Możliwe do osiągnięcia ( B. Niemierko )
Wiadomości poziom I
Uczeń zna (A):
zjawisko odlatywania ptaków na zimę do ciepłych krajów
Uczeń rozumie (B):
potrzebę dokarmiania ptaków zimą przez ludzi
Umiejętności poziom II
Uczeń potrafi (C):
wymienić kolejno pory roku i przedstawić zjawiska im towarzyszące (załącznik nr.1)
rozpoznać i nazwać najpopularniejsze gatunki ptaków (załącznik nr. 2)
odpowiedzieć na zadaną zagadkę tekstową (załącznik nr.3)
wymienić pokarmy oraz sposoby dokarmiania ptaków zimą
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu pt. „Ptaki na śniegu”

Cele wychowawcze:
- kształtowanie u ucznia właściwej postawy w stosunku do zagadnień z zakresu ochrony środowiska
- uwrażliwianie ucznia na problem głodu i innych trudnych sytuacji związanych z nadejściem zimy
- aktywowanie ucznia do podejmowania konkretnych działań niesienia pomocy

Cele rewalidacyjne:
- rozwijanie spostrzegania, usprawniania pamięci i uwagi, aktywizowanie mowy czynnej

Metody (wg. klasyfikacji Cz. Kupisiewicza)
- słowne (wykład, opowiadanie, dyskusja, praca z książką)
- oparte na obserwacji i pomiarze (obserwacja i pokaz)

Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- ilustracje, teksty, karty pracy, nagranie dźwiękowe, termometr

Przebieg zajęć:
1. Część organizacyjna.
2. Przypomnienie najważniejszych wiadomości z ostatnich zajęć.
3. Podanie tematu lekcji i objaśnienie celu.
4. Odczytanie zagadki.
5. Wysłuchanie wiersza pt. „Ptaki na śniegu”.
6. Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
7. Rozmowa o pomiarach temperatury latem i zimą.
8. Czytanie sylabami krótkiego tekstu.
9. Objaśnianie pracy domowej.
10. podsumowanie lekcji.

(Załącznik nr1)
- wiosna (temperatura powietrza rośnie, dzień staje się coraz dłuższy, pada deszcz ale może jeszcze pojawiać się śnieg, rozwijają się liście i kwiaty, powracają ptaki)
- lato (upalna temperatura, długi dzień a krótka noc, występują burze, dojrzewają owoce i warzywa, trwają wakacje)
- jesień (temperatura powietrza spada, dzień staje się coraz krótszy, pada dużo deszczu, trwa zbieranie plonów, żółkną liście, rozpoczął się nowy rok szkolny, ptaki odlatują do ciepłych krajów)
- zima (mróz, pada śnieg, dzień jest bardzo krótki, przeżywamy święta Bożego Narodzenia oraz świętujemy Nowy Rok)

(Załącznik nr 3)
Późną jesienią do ciepłych krajów
Przed mroźną zimą hen uciekają
Lecą za morza i oceany
I tam nadejścia wiosny czekają

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.