X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15632
Przesłano:

Tworzenie gry tematycznej "Moje hobby". Scenariusz zajęć w internacie

Scenariusz zajęć w internacie

Temat zajęć: Tworzenie gry tematycznej „Moje hobby”
Miejsce: świetlica grupowa
Data:........
Uczestnicy: grupa 6 chłopców, młodzież upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym, w wieku 16-23 lata
Czas trwania: 1 godz.

Cele:
ogólne:
- poszerzanie zasobu słów
- rozwijanie zainteresowań

szczegółowe:
wychowanek:
- tworzy zbiory podobnych elementów
- stosuje ustalone zasady utworzonej gry
- rozumie słowa hobby, kolekcjoner

rewalidacyjne:
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
- rozwijanie sprawności manualnych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- ćwiczenie pamięci i myślenia logicznego

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Metody: rozmowa kierowana, pokaz, działania praktyczne.

Zastosowane materiały i środki dydaktyczne: plansze tekturowe, fiszki z nazwami zainteresowań, gazetki reklamowe, klej, nożyczki, różne kolekcje.


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie.
Rozmowa kierowana o zainteresowaniach.
Prezentacja przykładowych kolekcji.
Wprowadzenie pojęć hobby, hobbysta, kolekcja, kolekcjoner.

2. Część zasadnicza.
Wykonanie kart do gry Moje Hobby
- wycięcie kart do gry ze starego kalendarza
- dobieranie obrazków ilustrujących poszczególne hobby w grupy tematyczne w następujących kategoriach: sport, kwiaty, fotografia, telefony komórkowe, samochody, motyle
- losowanie kategorii przez poszczególnych wychowanków
- naklejanie przygotowanych wcześniej obrazków wyciętych z gazetek reklamowych do kart
- przedstawienie zasad gry w Moje Hobby: wszystkie karty dokładnie mieszamy, każdy wychowanek losuje kartkę z nazwą kolekcji, którą będzie zbierał, następnie rozkładamy dla każdego uczestnika tak, jak podczas gry w zwykłe karty, potem każdy rozkłada swoje karty przed sobą tak, aby inni uczestnicy ich nie widzieli, następnie wychowanek rozpoczynający grę przekazuje jedną kartę koledze obok a ten robi dalej tą samą czynność, chodzi o to, aby skompletować własną kolekcję, a pozbywać się kart z innych kolekcji; wygrywa ten, kto pierwszy skompletuje kolekcję
- rozegranie partii gry
- ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzcy
- przedstawienie innego sposobu wykorzystania kart do gry w Moje hobby - gra w rodzaj Memory, układanie puzzli, odgadywanie brakującego obrazka.
Wykorzystanie do powyższych czynności twórczych inicjatyw wychowanków.

3. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Zebranie informacji zwrotnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.