X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Grażyna Cegielska

Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 22
w
Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu

Ubiegająca się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Czas trwania stażu:2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 01.09.2006r.
Termin zakończenia:31.05.2009r.


& 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- Opracowanie scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej
2
Opracowanie programu koła informatycznego dla uczniów klas V-VI
3
Podnoszenie jakości pracy szkoły
Praca w zespole mierzenia jakości pracy szkoły

& 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej”

1
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
Opracowywanie dokumentów

2
Opracowanie narzędzi usprawniających
pracę nad obliczeniami statystycznymi w dzienniku
Przygotowanie i rozpowszechnienie narzędzi

3
Przygotowanie i rozpowszechnienie wśród nauczycieli programu do drukowania świadectw w tym oceny opisowej
Pokaz i szkolenie zainteresowanych nauczycieli

& 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1
Szkolenie informatyczne nauczycieli w miarę potrzeb
Spotkania indywidualne i w grupach

2
Udostępnienie przygotowanych przeze mnie materiałów
Opracowanie i upowszechnienie materiałów

3
Dzielenie się z nauczycielami materiałami pozyskanymi z edukacyjnych stron internetowych;
Monitorowanie na bieżąco edukacyjnych stron internetowych

& 8 ust. 2 pkt 4
„Zadania do realizacji”

4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie scenariuszy lekcji matematyki z wykorzystaniem technologii komputerowej
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy zgodnego ze szkolnym programem wychowawczym
Opracowanie indywidualnego programu nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Współpraca z psychologami szkolnymi oraz z pedagogiem szkolnym

& 8 ust. 2 pkt 5
„ umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1
Opis i analiza przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych (wychowawczych)
Opis i analiza przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.