X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15405
Przesłano:
Dział: Świetlica

W krainach Pani Muzyki - scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Temat zajęć: W KRAINACH PANI MUZYKI

Cele ogólne:
• Wprowadzenie uczniów w świat muzyki,
• Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
• Wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
- Uczeń potrafi:
- Rozwiązać krzyżówkę i plątaninkę,
- Rozpoznać dźwięki z otoczenia,
- Tworzyć konkretny rytm,
- Rozwiązać zagadkę przy użyciu zmysłów wzroku i słuchu,
- Wymienić nazwy instrumentów,
- Rozpoznać instrument po dźwięku,
- Uważnie słuchać,
- Zatańczyć integracyjny taniec „Le bastringlo”,
- Dyrygować orkiestrą,
- Poprawnie zapisać nazwę instrumentu,
- Starannie wykonać pracę plastyczną,
- Wykonać pląs „Jestem muzykantem”,
- Koncentrować się,
- Wyciszyć się i zrelaksować,
- Ocenić zajęcia.

- Uczeń wie:
- Jak ważna jest muzyka w życiu człowieka,
- Że każdy dźwięk może tworzyć muzykę,
- Kim jest dyrygent i na czym polega jego praca,
- Na czym polega współpraca w grupie.

Metody: słowna, muzyczna, zabawowa, zadaniowa, plastyczna, ruchowa.

Formy: - organizacyjna: indywidualna, zespołowa, grupowa,
- przedmiotowa: poznawcza, aktywizująca, muzyczna, plastyczna, zabawowa,
taneczna, relaksacyjna.

Środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne, magnetofon, płyty CD: z utworami muzyki poważnej, z dźwiękami, z tańcem „Le Bastringlo”, z pląsem, z muzyką relaksacyjną, krzyżówka, hasła krzyżówkowe na kolorowych nutkach, karteczki dzielące zespół na 3 grupy, kartoniki z ilustracjami instrumentów, plątaninki, klej, flamastry, kredki, kartki z bloku technicznego, pięciolinia, nutki z białego papieru, kredki:czerwona i niebieska.


Przebieg zajęć:

1. Zabawa - taniec „Chodźcie wszyscy tu, do koła”. Wszyscy stoją w kole wykonując gesty i ruchy wynikające z tekstu zwrotki i refrenu (zał. nr 1).
2. Zaproszenie dzieci do podróży po Krainach Pewnej Pani.
3. Krzyżówka, której rozwiązanie powie uczniom, o jaką Panią chodzi. Pytania do krzyżówki (zał. nr 2) zapisane są na kolorowych nutkach, które rozłożone są w różnych miejscach sali. Uczniowie odnajdują kolejne kolory nutek, odczytują hasła i podają prawidłowe odpowiedzi, które nauczycielka wpisuje w odpowiednie pola krzyżówki, po czym następuje wspólne odczytanie rozwiązania (MUZYKA). Prowadząca informuje dzieci, że właśnie były w jej pierwszej krainie – Krainie Zagadek Muzycznych.
4. Podział uczniów na trzy grupy. Każde dziecko losuje karteczkę z ilustracją jednego z trzech instrumentów i szuka innych osób z tym samym instrumentem. Powstają trzy grupy: skrzypce, harfy i puzony.
5. Kraina Dźwięków. Jaki to dźwięk? Nauczycielka włącza kolejno każdej grupie jakiś dźwięk z otoczenia (wiatr, piłowanie, plusk wody, stuk młotka, skrzypienie drzwi, dzwonek telefonu). Dzieci z danej grupy mają za zadanie odgadnąć, co to za dźwięk. Podsumowaniem zadania jest informacja, że z każdego dźwięku może powstać muzyka.
6. Kraina Rytmów. Powtarzanie rytmów – dzieci siedzą w kręgu i powtarzają rytm wybijany przez nauczycielkę.
7. Kraina Rytmów. Domino rytmiczne – dzieci siedzą w kręgu i dany rytm „przekazują sobie” po kole.
8. Kraina Instrumentów. Kim z instrumentami perkusyjnymi. Uczniowie ponownie siadają w trzech grupach: skrzypiec, harf i puzonów. Wybrane dziecko ma za zadanie dokładnie przyjrzeć się leżącym na dywanie instrumentom. Następnie odwraca się do nich tyłem, a drugie wybrane dziecko z grupy zmienia coś w ułożeniu instrumentów. Wtedy pierwsze dziecko odwraca się z powrotem i próbuje odgadnąć, co się zmieniło.
9. Kraina Tańca. Taniec integracyjny pt.: „Le bastringlo” (zał. nr 3).
10. Kraina Instrumentów. Na czym gram? Uczniowie wracają do swoich grup. Na wstępie nauczycielka prosi dzieci o prezentację dźwięków różnych instrumentów perkusyjnych. Wybrane dziecko z danej grupy odwraca się i dokładnie nasłuchuje. Inne – wskazane przez nauczycielkę – dziecko z tej samej grupy gra na wybranym instrumencie. Pierwsze dziecko obraca się z powrotem i próbuje odgadnąć, na czym grał kolega. Za drugim razem zadanie utrudniamy – osoba, która gra, musi zagrać na trzech instrumentach, a osoba odwrócona próbuje odgadnąć, na czym kolejno grał kolega.
11. Kraina Dyrygentów. Mali dyrygenci. Na wstępie nauczycielka pyta, kto to jest „dyrygent” i na czym polega jego praca? Uczniowie odpowiadają. Nauczycielka zaprasza dzieci do wcielenia się w rolę dyrygentów. Każdy otrzymuje od pani niewidzialną batutę i do fragmentu utworu Mozarta „Wesele Figara ” „dyryguje orkiestrą”.
12. Kraina Instrumentów. Jaki to instrument? Dzieci wracają do swoich grup. Nauczycielka włącza każdej grupie po dwa dźwięki różnych instrumentów. Dzieci odgadują, jaki to instrument a następnie odnajdują ilustrację tego instrumentu (gitara, pianino, trąbka, skrzypce, flet, bęben).
13. Kraina Zagadek Muzycznych. Plątaninki. Każda grupa otrzymuje plątaninkę z nazwą instrumentu (gitara, trąbka, kontrabas). Dzieci rozwiązują zagadkę i wpisują pod plątaninką nazwę instrumentu. Następnie odnajdują obrazek przedstawiający ich instrument, kolorują go i przyklejają obok plątaninki. Zwrócenie uwagi uczniów na zgodną pracę w grupie, poprawne zapisanie nazw instrumentów i staranne wykonanie pracy plastycznej.
14. Kraina Śpiewu i Pląsu. „Jestem muzykantem” - wspólna zabawa ze śpiewem (zał. nr 4).
15. Kraina Relaksu przy Muzyce. Taniec figurowy na lodzie. Każde dziecko otrzymuje kartkę z bloku i flamaster. Siada przy stoliku. Nauczycielka włącza fragment utworu muzyki poważnej. Dzieci uważnie słuchają i wyobrażają sobie, że flamaster to łyżwiarz a kartka to lodowisko. W rytm muzyki łyżwiarz tańczy na lodzie. Następnie każde dziecko otrzymuje inny kolor flamastra a nauczycielka włącza fragment innego utworu. Zabawę powtarzamy. Na koniec dzieci prezentują sobie nawzajem powstałe podczas zabawy prace.
16. Kraina Relaksu przy Muzyce. Malowanie na suficie lub ścianie. Dzieci kładą się wygodnie na dywanie. Nauczycielka włącza spokojną, relaksacyjną muzykę a dzieci „malują” niewidzialnymi pędzelkami niewidzialny obraz na suficie lub ścianie. Wskazane jest zamknięcie oczu.
17. Ewaluacja zajęć. Każde dziecko otrzymuje białą nutkę z papieru i koloruje ją jednym z dwóch kolorów według instrukcji: kolor czerwony – bardzo dobrze się dziś bawiłem/am, kolor niebieski – nie podobało mi się na zajęciach. Pokolorowane nutki uczniowie przyczepiają do przygotowanej wcześniej pięciolini.
18. Zakończenie zajęć. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.