X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15404
Przesłano:
Dział: Świetlica

Świat bajek - scenariusz zajęć świetlicowych

Agata Kusiak – nauczyciel-wychowawca świetlicy

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Świat bajek.

Cele ogólne:
1) przybliżenie dzieciom świata bajek, zwrócenie uwagi na ich walory pozna-
wcze i wychowawcze,
2) wdrażanie uczniów do czytania bajek,
3) wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
1) Uczeń powinien umieć:
- wymienić bohaterów i tytuły znanych bajek,
- kojarzyć, myśleć logicznie,
- komunikować się pozawerbalnie,
- prawidłowo opowiadać bajkę własnymi słowami,
- aktywnie słuchać ze zrozumieniem,
- rozbudzić swoją wyobraźnię,
- poprawnie wykonać przedstawione zadania,
- kulturalnie i zgodnie bawić się w grupie.
2) Uczeń powinien wiedzieć:
- czy należy czytać bajki i dlaczego,
- na czym polega współpraca w grupie.

Metody: słowna, zabawowa, zadaniowa, plastyczna.

Formy: 1) organizacyjna: grupowa, zespołowa, indywidualna,
2) przedmiotowa: poznawcza, aktywizująca, zabawowa.

Pomoce:
- plansza z napisem: „Świat bajek to...”,
- plansza z napisem: „Świat bajek jest...”,
- flamastry,
- 3 plansze z tytułami bajek: PINOKIO, CALINECZKA, CZERWONY KAPTUREK,
- łamigłówka – labirynt,
- kartki,
- ołówki,
- karteczki z tytułami bajek,
- duży blok rysunkowy,
- kredki świecowe,
- klamerki do bielizny,
- plansze ewaluacyjne


Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu.
2. Rozmowa kierowana na temat: „Jak można spędzać czas w długie zimowe wieczory?” Uczniowie odpowiadają, aż padnie propozycja czytania bajek.
3. Burza mózgów. Dzieci dokańczają w dowolny, wymyślony sposób zdanie: „Świat bajek to...” lub „Świat bajek jest...” Nauczycielka wszystkie pomysły zapisuje na planszach i krótko omawia ważną rolę bajek w życiu dzieci.
4. „Bajkowe zagadki”. Uczniowie dzielą się na trzy grupy. Nauczycielka odczytuje każdemu zespołowi po jednej zagadce. Grupy odgadują.
5. „Opowiemy wam bajkę”. Uczniowie nadal pracują w tych samych grupach. Dwóch przedstawicieli każdej drużyny losuje plansze z tytułami bajek: CZERWONY KAPTUREK, PINOKIO, CALINECZKA. Na boku przygotowują się do swego zadania. Pozostałe dzieci w tym czasie rozwiązują łamigłówkę. Przedstawiciele wracają do swoich grup i, po kolei, opowiadają wylosowaną bajkę swoimi słowami. Pozostali członkowie grupy odgadnięty tytuł zapisują na kartce. Kiedy wszyscy już zapiszą swoje odpowiedzi, następuje ich odkrycie. Opowiadający oceniają rozwiązania. Nauczycielka zwraca uwagę na poprawność pisowni.
6. Krótka rozmowa prowadzącej z dziećmi o tym, co w powyższym zadaniu sprawiło im największy problem, czy koledzy opowiadali w sposób zrozumiały, czy było coś, co przeszkadzało w słuchaniu itp.
7. „Pokaż nam bajkę”. W tych samych grupach uczniowie, którzy poprzednio odgadywali, teraz kolejno losują kartki z tytułem bajki i za pomocą pantomimy przedstawiają ją swojej drużynie, a ta musi odgadnąć o jaką bajkę chodzi.
8. „Piszemy wspólną bajkę”. Dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka rozpoczyna bajkę słowami: „Za górami, za lasami...” Dzieci, kolejno, dopowiadają jakiś fragment. Prowadząca wszystko zapisuje. Każde dziecko powinno wypowiedzieć się przynajmniej jeden raz.
9. Odczytanie wspólnej bajki przez nauczycielkę.
10. Projektowanie okładki do napisanej bajki i nadanie jej tytułu. Dzieci pracują według wcześniejszego podziału na trzy grupy.
(zadanie to można rozłożyć na dwa zajęcia)
11. Prezentacja prac, omówienie ich i wyeksponowanie.
(jeżeli zostały wykonane na tych zajęciach)
12. Podsumowanie zajęć „Łańcuszkiem bajeczek”. Dzieci siedząc w kręgu trzymają się za ręce i, kolejno, podają tytuł jakiejś bajki lub jej bohatera.
13. Ewaluacja zajęć. Uczniowie otrzymują postać królewny lub rycerza (do wyboru) i kolorują ją na odpowiedni kolor. Niebieski oznacza, że dziecku bardzo podobało się podczas zajęć, żółty – że średnio, a czerwony – że dziecko nie jest zadowolone z zajęć.
14. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.
15. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.