X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15349
Przesłano:

Coś i nic, czyli co to jest powietrze? Konspekt do lekcji przyrody kl. V

KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

Temat zajęć: „COŚ I NIC”- CZYLI CO TO JEST POWIETRZE ?
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Barbara Lewicka
Data: 28.05.2010
Przedmiot: Przyroda klasa V a
Cele operacyjne:
- W zakresie wiedzy uczeń zna:
• procentowy skład gazów wchodzących w skład powietrza
• właściwości powietrza
• sposoby wykorzystania powietrza w przyrodzie i gospodarce człowieka

- W zakresie umiejętności uczeń potrafi:
• określić procentowy skład powietrza
• podać przykłady zjawisk świadczących o obecności powietrza
• udowodnić, że powietrze jest przykładem mieszaniny jednorodnej
• omówić właściwości powietrza
• wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

- W zakresie postaw i nawyków uczeń:
• rozwija postawę badawczą
• jest świadomy roli czystego powietrza dla zdrowia i życia na Ziemi

Metody: burza mózgów, pokaz, pogadanka, gra symulacyjna, gra dydaktyczna

Formy pracy: indywidualna, z całą klasą

Środki dydaktyczne: plansza obrazująca procentowy skład powietrza, karty z nazwami gazów wchodzących w skład powietrza, magnesy, modele atomów, zlewka, świeczka, szklanka, balon, butelka z umieszczonym wewnątrz balonem, strzykawka
Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Przypomnienie wiadomości o mieszaninach
- Rozdanie krzyżówki zawierającej hasła dotyczące mieszanin (Zał. nr 1)
3. Podanie celów i tematu lekcji
Faza realizacji :
4. Omówienie składu powietrza metodą burzy mózgów
5. Dopasowanie składu procentowego do nazw pierwiastków i związków chemicznych wchodzących w skład powietrza ( Zał. nr 2)
6. Prezentacja modeli cząsteczek i ich ruchu
7. Pogadanka nt. „Czym jest powietrze pod względem chemicznym?”- zapisanie wniosku do zeszytu
8. Pokaz wykonany przez nauczyciela- „Ile tlenu zużyła paląca się świeca?”
- Uczniowie omawiają rolę tlenu
9. Doświadczenie - „Dlaczego nie można napompować balonu umieszczonego wewnątrz butelki?”
10. Opisanie właściwości powietrza
11. Obserwacja płomienia świecy na górze i na dole okna- sformułowanie wniosków z obserwacji
12. Gra symulacyjna- uczniowie za pomocą gestów i mimiki przedstawiają przykłady wykorzystania powietrza

Faza podsumowująca :
13. Gra dydaktyczna „ Krzesło prawdy” (Zał. nr 3)
14. Podsumowanie wiadomości- uczniowie podkreślają cechy powietrza
15. Zadanie pracy domowej (Pol. 5 z zesz. ćwiczeń)

Załącznik nr 1

1. Substancja prosta np. żelazo (11 liter – 1 litera jest literą hasła)
2. Mieszanina , w której nie rozróżnisz składników (10 liter 5 litera jest literą hasła)
3. Najczęstszy rozpuszczalnik w przyrodzie ( 4 litery 1 litera jest literą hasła)
4. Żółty niemetal ( 6 liter 2 litera jest literą hasła)
5. Bibuła do sączenia (6 liter 5 litera jest literą hasła)
6. Najmniejszy element materii ( 4 litery 2 litera jest literą hasła)
7. Stop miedzi z cynkiem ( 4 litery 2 litera jest literą hasła)
8. Nie mają kształtu ani objętości ( np. tlen, dwutlenek węgla) ( 4 litery 3 litera jest literą hasła)
9. Niemetal służący często do spalania ( 6 liter 5 litera jest literą hasła)

Załącznik nr 2.

azot, tlen, inne gazy (argon,krypton,ksenon), dwutlenek węgla, para wodna

1%, 0- 4%, 78%, 21%, 1%

Załącznik nr 3
Powietrze:
- Jest związkiem chemicznym
- Ma określony kształt
- Jest bezbarwne
- Nie ma zapachu
- Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje
- Wypełnia dolną część naczynia
- Łatwo je ścisnąć lub rozprężyć
- Jest mieszaniną jednorodną gazów
- Większość powietrza stanowi tlen
- Większość powietrza stanowi azot
- Ciepłe jest lżejsze i unosi się do góry
- Jest bez smaku
- Jest warunkiem życia na Ziemi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.