X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15348
Przesłano:

Magazynowanie produktów fotosyntezy u roślin. Konspekt do lekcji przyrody kl. V

KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

Opracowała: Barbara Lewicka
Data: 12.01.2012
Temat zajęć: MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW FOTOSYNTEZY U ROŚLIN
CELE OPERACYJNE:
- Wiadomości- uczeń :

• wie, na czym polega zjawisko fotosyntezy i gdzie ona zachodzi
• potrafi wymienić czynniki niezbędne do przebiegu fotosyntezy
• zna produkty powstające w roślinie w wyniku tego zjawiska
• wie, co to są organy spichrzowe u roślin
• określa na przykładach, jakie części różnych roślin są jadalne dla człowieka

- Umiejętności- uczeń :

• poprawnie uzupełnia schemat przebiegu fotosyntezy
• wykonuje doświadczenia stwierdzające obecność skrobi, tłuszczów roślinnych i białka
• dokonuje obserwacji, zapisuje wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

- W zakresie postaw i nawyków uczeń:

• pracuje aktywnie na lekcji
• potrafi współpracować w grupie
• rozwija zainteresowania i postawę badawczą
• zachowuje zasady bhp podczas wykonywania doświadczeń

Metody: obserwacyjna, badawcza, pogadanka

Formy pracy: indywidualna, w grupach , zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, instrukcje do doświadczeń, schematyczny rysunek rośliny nasiennej, podpisy, magnesy, warzywa ( marchew, burak, pietruszka, cebula, kapusta, kalarepa, ziemniak, dynia, słonecznik, sałata, groch, soczewica), kwas azotowy, spirytusowy roztwór jodu, tablica dydaktyczna , „ Budowa anatomiczna liścia”

PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca:

- Czynności organizacyjno-porządkowe.
- Przypomnienie wiadomości dotyczących zjawiska fotosyntezy.
• uczniowie odpowiadają na pytanie: Czym jest fotosynteza i gdzie zachodzi to zjawisko?
• wskazanie na tablicy dydaktycznej „Budowa anatomiczna liścia” elementów rośliny, w których zachodzi zjawisko fotosyntezy
• wybrany uczeń uzupełnia na tablicy równanie przebiegu fotosyntezy
• podanie celu zajęć i zapisanie tematu

Faza realizacyjna:

- Określenie substancji powstających w procesie fotosyntezy.
- Wymienienie organów spichrzowych u roślin – uzupełnienie schematu.
- Klasyfikacja otrzymanych warzyw na poszczególne organy spichrzowe (Zał.1)

- Podział klasy na grupy.
• każda z grup otrzymuje zestaw warzyw, instrukcję do wykonania doświadczeń (Zał. nr 2) oraz kartę pracy ( Zał. nr 3)
- Uczniowie w grupach wykonują doświadczenia:
• wykrywanie skrobi przy użyciu roztworu jodu
• wykrywanie tłuszczów za pomocą bibuły
• wykrywanie białka za pomocą kwasu azotowego
- Omówienie wyników doświadczeń, uzupełnienie kart pracy.

Faza podsumowująca:

- Zabawa dydaktyczna- określenie organów spichrzowych u przykładowych roślin.
- Zadanie pracy domowej.
- Ocena aktywności uczniów.


Załącznik nr 1.

Otrzymane warzywa uporządkuj odpowiednio według schematu.

Organy spichrzowe

korzenie łodyga liście nasiona


Załącznik nr 2.

Instrukcja nr 1.

Za pomocą zakraplacza nanieś na poszczególne warzywa kroplę roztworu jodu. Odczekaj chwilę obserwując ewentualną zmianę zabarwienia. Zmiana koloru na ciemno granatowy świadczyć będzie o obecności skrobi w danym warzywie.


Instrukcja nr 2.

Zgnieć fragment warzywa zawiniętego w bibułę. Jeśli po rozwinięciu pozostanie tłusty ślad – świadczy to o obecności tłuszczów. Jeżeli na bibule zostanie mokra plama, która po chwili wyschnie świadczy to jedynie o obecności wody.


Instrukcja nr 3.

Zaobserwuj ewentualną zmianę zabarwienia poszczególnych warzyw po naniesieniu na ich powierzchnie kropli kwasu azotowego. Zmiana zabarwienia na intensywnie żółty świadczy o obecności białka.


Załącznik nr 3.

Doświadczenie 1

Temat: Wykrywanie skrobi w organach spichrzowych roślin.

Przebieg doświadczenia- wg instrukcji.

Obserwacje:

Po naniesieniu kropli roztworu jodu na poszczególne części roślin na: .................................., ............................... .............................., ....................................., ........................................, ................................... obserwujemy wyraźne ...................................... zabarwienie.

Wniosek :
Granatowe zabarwienie u w/w roślin świadczy o obecności ................................ .


Doświadczenie 2

Temat: Wykrywanie tłuszczów w organach spichrzowych roślin.

Przebieg doświadczenia- wg instrukcji.

Obserwacje:

Po zgnieceniu poszczególnych części roślin na bibule w przypadku: .................................., .............................. i .............................. obserwujemy ............................. plamy.

Wniosek :
Tłuste plamy pozostawione na bibule u w/w roślin świadczą o obecności ................................ .


Doświadczenie 3

Temat: Wykrywanie białka w organach spichrzowych roślin.

Przebieg doświadczenia- wg instrukcji.

Obserwacje:

Po naniesieniu kropli stężonego kwasu azotowego na poszczególne organy spichrzowe roślin na: .................................., ..............................., .............................., ....................................., ........................................ obserwujemy wyraźne ...................................... zabarwienie.

Wniosek :

Żółte zabarwienie u w/w roślin świadczy o obecności ................................ .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.