X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15238
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kryteria wystawiania ocen z języka niemieckiego w gimnazjum

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Ocena celująca
Uczeń nie tylko poprawnie opanował treści określone programem nauczania, ale również niektóre treści wykraczające poza ten program. Zaskakuje znakomitym przygotowaniem do lekcji i wiadomościami dodatkowymi. Widoczne jest u niego szczególne zainteresowanie językiem niemieckim. Potrafi budować zdania poprawne pod względem gramatycznym, niekiedy o bardzo złożonej strukturze. Stosuje bardzo szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zdania. Używa poprawnie wielu elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym. Czyta bardzo płynnie, poprawnie, bez zająknięć. Doskonale potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i dialogów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i dialogach. Z łatwością potrafi wydobyć wymagane informacje i zapisać je. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić bardzo spójnie, bez zawahań. Posługuje się bardzo poprawnym językiem, raczej nie popełnia błędów. Dysponuje bardzo dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i bogate słownictwo. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena bardzo dobra
Uczeń poprawnie opanował treści określone programem nauczania. Potrafi budować zdania poprawne pod względem gramatycznym. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zdania. Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym. Czyta płynnie, poprawnie, bez zająknięć. Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i dialogów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i dialogach. Potrafi wydobyć wymagane informacje i zapisać je. Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności. Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Teksty, które pisze są bardzo spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dobra
Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa, odpowiedniego do zdania. Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym. Czyta raczej płynnie, niekiedy z zająknięciami. Zdarzają mu się błędy w czytaniu. Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i dialogów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach. Potrafi wydobyć większość wymaganych informacji i zapisać je. Potrafi zwykle rozpoznać reakcje i uczucia mówiącego. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. Używa przeważnie prawidłowej interpunkcji i pisowni.

Ocena dostateczna
Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania. Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym. Nie czyta płynnie. Podczas czytania popełnia wiele błędów. Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i dialogów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach. Potrafi wydobyć część wymaganych informacji i zapisać je. Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć. Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi napisać tekst, który jednak mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie krótsze lub dłuższe od wymaganej długości. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Ocena dopuszczająca
Uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zdania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. Ma trudności z czytaniem. Zdarzają mu się częste zająknięcia i błędy. Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i dialogów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach. Potrafi wydobyć niedużą ilość wymaganych informacji i zapisać je. Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. Posługuje się czasami poprawnym językiem ale popełnia wiele zauważalnych błędów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. Zdarza mu się pisać teksty znacznie krótsze lub dłuższe od wymaganej długości. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Jeżeli uczeń nie spełnia wymagań wymienionych przy ocenie dopuszczającej otrzymuje ocenę niedostateczną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.