X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15229
Przesłano:

Plan działań podejmowanych przez szkołę w zakresie przeciwdziałania przemocy

PLAN DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Opracowała :
Katarzyna Kornecka

I. Przystąpienie do Programu: „ Szkoła bez przemocy” i realizacja działań w ramach IV, V, VI edycji.:
1. Rozpoznanie i charakterystyka zjawiska przemocy i agresji w szkole:
-opracowanie ankiet dla uczniów: nt.: „Rozmiary, charakter i uwarunkowania przemocy wśród uczniów w Baryczy”
-dokonywanie diagnozy sytuacji w szkole przez wywiady i rozmowy, obserwacje reagowanie doraźne
- raport z przeprowadzonej ankiety
2. Zapis w dokumentach szkolnych dotyczący przeciwdziałania agresji i przemocy :
-Statut
-Program Wychowawczy
-Program Profilaktyki

II. Opracowanie Szkolnego Programu Współpracy z Rodzicami i pedagogizacja rodziców.

III. Działania podejmowane przez szkołę w zakresie przeciwdziałania przemocy:

- cykl zajęć podejmowanych przez nauczycieli dotyczący przeciwdziałania przemocy: postępowanie w sytuacji procesu przemocy, leczenie szkód i zniszczeń psychicznych spowodowanych przez przemoc, procedury postępowania w przypadku przemocy
( przez uczniów, nauczycieli, rodziców)
- cykl spotkań z rodzicami:
udział co najmniej 1/3 rodziców w szkoleniach edukacyjnych na temat agresji i przemocy
- cykl spotkań z uczniami ( w ramach lekcji wychowawczych):
o udział uczniów w zajęciach psychoedukacyjnych
o zapoznanie uczniów z systemem norm i zasad obowiązujących w szkole
o zapoznanie uczniów z systemem nagród i kar obowiązujących w szkole
- współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną
- współpraca z policją –cykl spotkań:
o Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z Internetu
o Telefony alarmowe
o Prawo karne , aspekty przestępczości i demoralizacji nieletnich
o Niebezpieczne zabawy z prądem
o Bezpieczna droga do szkoły
o Bezpieczne zabawy na śniegu
o Bezpieczne wakacje
o Zachowania opozycyjno-buntownicze
- Współpraca z sądem rodzinnym:
o spotkanie z kuratorem sądowym-prelekcje dotyczące różnych problemów
- organizacja czasu wolnego-wycieczki
- organizacja Dnia Szkoły bez Przemocy ( czerwiec 2010)
- konkursy plastyczne,
- przedstawienia
- konkurs na najgrzeczniejszego ucznia w szkole
- zdobycie certyfikatu konsultanta „Szkoły bez przemocy”- dające uprawnienia do prowadzenia warsztatów w szkole i poza szkołą (nauczyciel- Katarzyna Kornecka)
- rady szkoleniowe na których nauczyciele zapoznają się z:
o procedury postępowania wobec ofiar agresji i przemocy
o procedury postępowania wobec agresorów i sprawców przemocy rówieśniczej
o działania wobec świadków przemocy
o rozmowy z rodzicami ofiar i sprawców agresji i przemocy
- wzmocnienie dyżurów na przerwach
- gazetka szkolna na temat: „STOP AGRESJI” i działań w realizacji programu „Szkoła bez przemocy”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.