X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15222
Przesłano:

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu: Wprowadzenie wzoru graficznego 11a do wierszyka "Pan leśniczy"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ DOBREGO STARTU

TYP PLACÓWKI:
Punkt przedszkola Specjalnego Nr1 przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku
TYP ZAJĘĆ:
zajęcia z dziećmi: dwoje z zespołem Downa upośledzonych w stopniu umiarkowanym oraz jednym z normą intelektualną, niemówiącym
UCZESTNICY: 3 dzieci, osoba prowadząca, 2 osoby wspomagające
TEMAT: Wprowadzenie wzoru graficznego 11 a do wierszyka "Pan leśniczy".
CELE:
dydaktyczny:
• przygotowanie do nauki pisania i czytania
• kształcenie poczucia rytmu
• wprowadzenie wzoru graficznego 11a i sposobu jego kreślenia

terapeutyczny:
• stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych
• rozwijanie świadomości własnego ciała i orientacji w przestrzeni
• korekta trzymania narzędzia do pisania lub kredki i utrwalenie prawidłowego kierunku ruchu ręki

METODY: Metoda Dobrego Startu
POMOCE: ilustracja z panem leśniczym sadzącym drzewka, tekst wierszyka i plansza z jego wzorem graficznym 11a, karty pracy, woreczki z ryżem, kredki

I. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE:
dzień pierwszy
1. Dzieci siedzą w kręgu i na śpiewają piosenkę powitalną na melodię "Panie Janie" z jednoczesnym pokazywaniem i podawaniem sobie ręki na powitanie.

• Piosenka na powitanie:
Witaj Jasiu, witaj Jasiu,/dzieci machają do danej osoby/ jak się masz, jak się masz?
wszyscy Cię witamy,/dzieci wyciągają do danej osoby ręce w geście powitania/ wszyscy Cię kochamy,/dzieci krzyżują ręce na piersiach/
bądź wśród nas, bądź wśród nas.
Po skończonej piosence dziecko witane podaje rękę innym dzieciom.
dzień drugi

• Osoba prowadząca wita dzieci piosenką "Kto ma niebieskie oczy", zaś one wstają na dany sygnał.

Kto ma niebieskie oczy ma wstać , ma wstać, ma wstać.
Bo chcemy go powitać /machamy z dziećmi do osoby stojącej/ i jego imię znać./dzieci stojące mówią swoje imię, a jeśli są to dzieci niemówiące to przedstawia je osoba prowadząca, a dzieci wskazują na siebie/.

dzień pierwszy

2. Ćwiczenia w orientacji własnego ciała i przestrzeni.
• na podstawie zabawy ruchowej "Głowa, ramiona, kolana, pięty" dzieci śpiewając pokazują jednocześnie poszczególne części ciała, wymieniane w piosence
• na podstawie piosenki "Bawiły się dzieci paluszkami" dzieci pokazują poszczególne palce, utrwalając ich nazwy
• dzieci wykonują polecenia osoby prowadzącej stając przed, za i obok krzesełka
dzień drugi
• piosenka "Tu paluszek" - utrwalanie poszczególnych części ciała
• piosenka "Krzysio Kciuk" - pokazywanie poszczególnych paluszków i utrwalanie ich nazw
• piosenka "Głowa, ramiona, kolana, pięty" - utrwalanie poszczególnych części ciała; próby coraz szybszego wykonywania piosenki z jednoczesnym szybszym pokazywaniem części ciała wymienionych w piosence
• dzieci pokazują części ciała wymieniane przez osobę prowadzącą, np. oko, ucho, nos, kolana, łokcie, głowa, itp.
• dzieci wykonują polecenia osoby prowadzącej stając przed, za i obok krzesełka, siadają na krzesełku

3. Nauka wierszyka.

Nauczyciel mówi wierszyk:

Pan leśniczy sadzi drzewa
i przy pracy sobie śpiewa.

Dzieci słuchają wierszyka, a potem powtarzają-najpierw po jednym wersie ,a następnie cały wierszyk. Dziecko mówiące powtarza wierszyk, a dzieci niemówiące go wokalizują. Mówią go cicho, a potem głośno./karta pracy 11a, zad.1/

4. Ćwiczenia językowe.
Osoba prowadząca pokazuje dzieciom ilustrację z panem leśniczym /fot.64/. Na podstawie zadawanych pytań prowadzący orientuje się czy dzieci wiedzą co przedstawia ilustracja
• kto jest na obrazku?/pan leśniczy/
• co jeszcze znajduje się na obrazku?/drzewa/
• co robi pan leśniczy?/sadzi drzewa/
• jak nazywa się miejsce, w którym jest dużo drzew?/las/

II. ZAJĘCIA WŁAŚCIWE:
5. Ćwiczenia ruchowe.
• dzieci kucają z pochyloną głową i obejmują się dłońmi, a na hasło prowadzącego: "drzewka rosną", podnoszą się powoli i unoszą rączki/gałęzie/ do góry
• dzieci swobodnie biegają po sali, na hasło prowadzącego "szumią drzewa", przystają i wyciągają do góry ręce/gałęzie/ pochylając się w jedną i w drugą stronę naśladując szum drzew

6. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe.

• dzieci mówią rytmicznie wierszyk i klaszczą, powtarzając wierszyk ponownie
i uderzają dłońmi o blat stołu naprzemiennie
• rytmiczne wypowiadanie wierszyka z jednoczesnym dotykaniem kropek
/karta 11a, zad.2/
• po rozdaniu przez dyżurnego woreczków z ryżem/po 4 dla każdego z dzieci oraz osoby prowadzącej/, dzieci uderzają rytmicznie zaciśniętą piąstką, palcem wskazującym, prawą lub lewą ręką w woreczki

7. Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe.

dzień pierwszy

• demonstracja wzoru graficznego 11b, wyklejonego wcześniej tapetą o ostrej fakturze /karta 11b, zad. 1/
• prowadzący zadaje dzieciom pytania: co ten wzór wam przypomina?/kreski/ ile jest tych kresek?/dzieci przeliczają, są 4 kreski; gdzie taki sam wzór widzieliście? /dzieci wskazują kolorową ilustrację z panem leśniczym sadzącym drzewa/
• osoba prowadząca omawia i prezentuje sposób rysowania wzoru, pokazuje miejsce od którego należy rozpocząć jego rysowanie i w jakim kierunku prowadzić rękę /z góry na dół/
• dzieci naśladują prowadzącego, jednocześnie rytmicznie mówiąc wierszyk o panu leśniczym /karta 11b, zad. 1/
• osoba prowadząca omawia kartę pracy, zadając dzieciom pytania: co przedstawia 1 i 2 obrazek?/las/, kto się na nim znajduje?/pan leśniczy/, na którym obrazku świeci słońce, a na którym pada deszcz?, itp., następnie dzieci zamalowują wybrany przez siebie obrazek samodzielnie bądź z pomocą osoby wspomagającej
/karta pracy 11c, zad.1/

dzień drugi

• przypomnienie i demonstracja wzoru graficznego 11a, przeliczanie kresek przez dzieci /karta 11b, zad. 1/
• przypomnienie przez osobę prowadzącą sposobu rysowania wzoru, następnie każde z dzieci rysuje /samodzielnie lub z pomocą osoby wspomagającej/ palcem po śladzie, wypowiadając rytmicznie wierszyk /karta 11b, zad. 1/
• dyżurny rozdaje dzieciom tacki z kaszą, a dzieci rysują wzór graficzny przedstawiający drzewa na tacce z kaszą
• osoba prowadząca omawia kartę pracy z dwoma jednakowymi wzorami, następnie dzieci wskazują ,a potem zamalowują na karcie pracy dwa okienka z takim samym wzorem z trzech /karta11c, zad.2/
• prowadzący pokazuje odtworzenie wzoru po śladzie palcem, potem kredką, następnie dzieci samodzielnie lub z pomocą osoby wspomagającej odtwarzają wzór palcem i kredką po śladzie, na końcu wykonują wzór samodzielnie
/karta 11c, zad.3/
• omówienie i ocena prac dzieci - ustna pochwała osoby prowadzącej oraz brawa reszty uczestników zajęć

III. ZAJĘCIA KOŃCOWE:

Dzieci kładą się na dywanie i słuchają płyty z szumem drzew. Po wysłuchaniu utworu dzieci żegnają się z osobą prowadzącą przez uścisk dłoni.


Literatura:

Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., (2008) Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku: dla dzieci 3-4 letnich. Gdańsk: Wyd. Harmonia.

opracowała:
mgr Justyna Kujawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.