X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15208
Przesłano:

Przemiany energii w ruchu harmonicznym

Konspekt lekcji

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO - Iwona Kruszyńska
SZKOŁA - ZSO nr 1 Kwidzyn
KLASA - II

1.Temat lekcji: Przemiany energii w ruchu harmonicznym.

2. Cele edukacyjne

a. kształcenia:
• wiadomości:
- poznanie zasady zachowania energii,
- poznanie sposobu obliczania energii kinetycznej i potencjalnej ciężkości,
- rozumienie zjawiska rezonansu,
- poznanie skutków zjawiska rezonansu,

• umiejętności:
- podanie przykładów drgań tłumionych i wymuszonych,
- omawianie przemian energii w drganiach tłumionych i wymuszonych,
- przeanalizowanie wyników eksperymentu,
- zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu,

b. wychowania
• postawy i przekonania:
- rozwijanie dociekliwości i postawy badawczej,
- rozwijanie zainteresowania fizyką,
- współuczestniczenie w poznawaniu praw przyrody,
- zaangażowanie w zdobywanie wiedzy.

3. Metody pracy:
- pogadanka
- pokaz
- prezentacja

4. Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- foliogramy: PFF2-10, PFF2-11
- notatki własne uczniów
- rzutnik pisma
- wahadło matematyczne
5. Przebieg lekcji:


• Część wprowadzająca

Czynności nauczyciela i ucznia Metody Środki dydaktyczne
Cele Uwagi i wskazó-wki
Nauczyciel: Podaje temat lekcji i przedstawia jej cele.
Prosi o przypomnienie zasady zachowania energii, wzorów na obliczanie energii kinetycznej, potencjalnej (ciężkości i sprężystości).
Uczniowie: Odpowiadają, zapisują wzory na tablicy. - pogadanka - notatki własne uczniów - przypomnienie zasady zachowania energii, wzorów na obliczanie energii kinetycznej i potencjalnej, ciężkości oraz sprężystości - praca z całą klasą

• Część realizacyjna

Czynności nauczyciela i ucznia
Metody
Środki dydaktyczne
Cele
Uwagi i wskazówki

(Tabela - dop. red.)

Nauczyciel: Analizuje przemiany energii podczas ruchu wahadła matematycznego.
Prosi uczniów o podanie wartości energii kinetycznej i potencjalnej w charakterystycznych położeniach wahadła.

Uczniowie: Odpowiadają na pytania. - pokaz: ruch wahadła
matematycznego
- pogadanka - wahadło matematyczne
- podręcznik, ryc. 5.7 - wyrabianie umiejętności wyciągania wniosków
z obserwacji
- analizowanie przemian energii wahadła
- określanie wartości energii kinetycznej i potencjalnej w położeniu równowagi i w amplitudzie
- zrozumienie, że całkowita energia wahadła pozostaje stała, jeżeli ruch nie jest tłumiony
- praca z całą klasą
Nauczyciel: Przedstawia przykłady drgań tłumionych i wymuszonych
(amortyzatory w samochodzie, huśtawka).

Uczniowie: Biorą aktywny udział w rozmowie, sporządzają notatki.
- notatki własne uczniów - poznanie zasady działania i budowy amortyzatorów w samochodzie
- zrozumienie, że drgania rzeczywiste są tłumione
- zrozumienie, że do podtrzymania drgań niezbędna jest siła wymuszająca

- praca z całą klasą
-praca indywidualna

Nauczyciel: Demonstruje cztery wahadła zawieszone na poziomej nici (dwa o tej samej długości).
Wyjaśnia, na czym polega zjawisko rezonansu, omawia, jakie mogą być jego skutki, prezentuje foliogram PFF2-10
Walący się most Tacoma Narrows.

Uczniowie: Obserwują pokaz, wyciągają wnioski.
- foliogram
- wahadła - wyrabianie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków
- zrozumienie zjawiska rezonansu
- poznanie jego skutków
- poznanie, że w rezonansie wzrasta amplituda drgań - praca z całą klasą

Nauczyciel: Analizuje przemiany energii klocka ze sprężyną poruszającego się poziomo.
Wykonuje wykres energii kinetycznej i potencjalnej sprężystości oscylatora.

Uczniowie: Odpowiadają na pytania dotyczące przemian energii oscylatora -pogadanka
-prezentacja - foliogram PFF2-1 1 Model oscylatora harmoniczne-go - opisanie przemian energii oscylatora harmonicznego
- wykonanie wykresu energii oscylatora
- zrozumienie, że aby zwiększyć amplitudę drgań oscylatora, należy pobudzać go siłą o częstotliwości równej bądź zbliżonej do częstotliwości drgań własnych układu

• Część podsumowująca

Czynności nauczyciela i ucznia
Metody
Środki dydaktyczne
Cele
Uwagi i wskazówki

Nauczyciel: Prosi o przedstawienie przemian energii w ruchu oscylatora harmonicznego i wyjaśnienie zjawiska rezonansu.
Uczniowie: Korzystając z notatek w zeszycie, wyjaśniają zagadnienie.
Nauczyciel: Ocenia aktywność uczniów.
Podaje pracę domową. - pogadanka - notatki własne uczniów
- podręcznik - usystematyzowanie wiedzy - praca z całą klasą

6. Praca domowa
Wykonaj zadanie 3 z podręcznika (s.89)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.