X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15125
Przesłano:

Konspekt zajęć z Przysposobienia do pracy - Decoupage na szkle

Konspekt zajęć z Przysposobienia do Pracy
przeprowadzonych w SOSW nr 1 w Lublinie.

Data :.......
Klasa:.......
Liczba uczniów: 4 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,(2 dziewczynki, 2 chłopców) – zróżnicowany poziom rozumienia poleceń; zróżnicowany
poziom umiejętności manualnych i spostrzegawczości; różny poziom koncentracji uwagi i motywacji do pracy.
Kierunek: Gospodarstwo domowe
Dział programowy : Zajęcia z rękodzieła – „ Decoupage na szkle ”.
Osoba prowadząca: Anna Kuna
Jednostka lekcyjna: 4 godz. lekcyjne ( 4 x 45 minut)

Temat zajęć: Decoupage na szkle.

1.Omówienie i przygotowanie potrzebnych materiałów i preparatów do pracy.
2.Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową.
3.Prezentacja wykonanych prac.

Cel główny:

utrwalenie przez uczniów techniki zdobniczej – decoupage.

Cele rewalidacyjne:

•Doskonalenie motoryki małej.
•Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
•Doskonalenie praktycznych umiejętności rękodzielniczych.
•Usprawnianie kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie.
•Wdrażanie do dokładności i obowiązkowości.
•Wzbogacanie słownictwa uczniów.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
•zna zastosowanie omawianych materiałów, narzędzi i preparatów stosowanych w technice serwetkowej.
•posługuje się nożyczkami i pędzlem.
•potrafi pracować w grupie.
•przestrzega zasad BHP przy pracy,
•zachowuje porządek w miejscu pracy.

Cele operacyjne dla poszczególnych uczniów:

Natalia D.
•samodzielnie posługuje się nożyczkami i pędzlem
•zachowuje zasady estetycznego wykonania pracy.
•potrafi wskazać potrzebne narzędzia i preparaty stosowane w technice serwetkowej.
•przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
•doskonali sprawność ręki wiodącej.

Kamil Ż.
•potrafi określić ilość potrzebnego preparatu, kleju, farb do wykonania pracy.
•z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne etapy pracy.
•wykonuje czynności porządkowe po skończonych zajęciach w klaso-pracowni.
•przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
•doskonali sprawność ręki wiodącej.

Sylwia B.
•zna zastosowanie omawianych materiałów i preparatów.
•potrafi oszczędnie używać podane materiały w pracy.
•doskonali sprawność ręki wiodącej.
•wykonuje czynności porządkowe po skończonej pracy w klasie.
•przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Paweł M.
•potrafi sprawnie posługiwać się nożyczkami i pędzlem.
•wie jak oszczędnie korzystać z preparatów.
•przestrzega zaleceń na stanowisku pracy.
•potrafi pracować w grupie
•wykonuje czynności porządkowe w czasie trwania zajęć.

Formy pracy:

•indywidualna.
•grupowa.
•zespołowa.

Metody pracy:

•słowna ( pogadanka ).
•praktyczne działanie.
•rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne :

prezentacja multimedialna pt.” Decoupage na szkle”, literatura, narzędzia i preparaty stosowane w decoupage, plansze z etapami pracy.

Przebieg Zajęć :

1.Powitanie, wprowadzenie do tematu zajęć.
2.Omówienie tematu z pomocami dydaktycznymi.
3.Przygotowanie stanowiska pracy.
4.Praca indywidualna i praca w grupach.
5.Indywidualna pomoc uczniom.
6.Praca zespołowa
7.Podsumowanie zajęć.
8.Sprzątanie pracowni.
9.Pożegnanie.

Ogniwa lekcji :

I. zajęcia wstępne.

1. Powitanie, przybliżenie celu spotkania i tematyki zajęć,(zajęcie miejsc, sprawdzenie listy obecności, zgromadzenie potrzebnych materiałów do pracy)
2. Omówienie tematu zajęć z pomocami dydaktycznymi (w tym prezentacją multimedialną pt.”Decoupage na szkle” ) w celu praktycznego wykorzystania i zastosowania potrzebnych materiałów do pracy (farb, preparatów do przygotowania podłoża, pędzli i gąbki, preparatu do pęknięć, serwetek ryżowych i dekoracyjnych, słoików lub butelek ) na zajęciach z udziałem uczniów.
3. Przedstawienie uczniom plansz z kolejnymi etapami pracy. Zapisanie podanych informacji w zeszycie.
4. Praca indywidualna i praca w grupach.

II. zajęcia praktyczne (część główna).

1. Przygotowanie potrzebnych materiałów do pracy ( farb, pędzli i gąbek, butelek lub słoiczków, preparatów do przygotowania podłoża, serwetek ryżowych i ozdobnych, preparatu do pęknięć.).
2. Przypomnienie i utrwalenie przepisów BHP dotyczących bezpiecznego korzystania z podanych materiałów do pracy.
3. Przygotowanie stanowiska pracy. Czynności higieniczno – porządkowe, praca zespołowa.
4. Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową – decoupage na szkle:
( Rozbijamy wykonanie pracy na pojedyncze czynności i przydzielamy je uczniom według ich możliwości).
5. Indywidualna pomoc uczniom.

Sposób wykonania:

Praca w grupach – podział na dwie grupy

• w grupie pierwszej uczniowie techniką decoupage ozdabiają szklane butelki używając serwetki dekoracyjnej.
• w grupie drugiej uczniowie wykonują tą samą techniką słoiczki zdobiąc je serwetką ryżową.

III. zajęcia końcowe.

6.Sprzątnięcie przyborów używanych do wykonania decoupage.
7 Uporządkowanie miejsca pracy.
8.Ekspozycja prac uczniów wykonanych na zajęciach.
9.Pożegnanie.


Podsumowanie:

•Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów.
•Podziękowanie za pracę.
•Porządkowanie swoich stanowisk pracy.
•Ewaluacja.


Uwagi do realizacji zajęć:

Nauczyciel podczas pracy zwraca szczególną uwagę na uczniów słabszych, dostosowując zadania do ich potrzeb i możliwości. Stosuje pochwały indywidualne, nagradza sukcesy i motywuje do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.