X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15124
Przesłano:

Konspekt zajęć z Przysposobienia do Pracy - Malowanie na szkle wiosennych motywów

Konspekt zajęć z Przysposobienia do Pracy przeprowadzonych w SOSW nr 1 w Lublinie.

Data :....
Klasa:....
Liczba uczniów: 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (2 dziewczynki, 1 chłopiec) – zróżnicowany poziom rozumienia poleceń; zróżnicowany
poziom umiejętności manualnych i spostrzegawczości; różny poziom koncentracji uwagi i motywacji do pracy.
Kierunek: Gospodarstwo domowe
Dział programowy : Zajęcia z rękodzieła – „ Malowanie na szkle ”.
Osoba prowadząca: Anna Kuna
Jednostka lekcyjna: 3 godz. lekcyjne ( 3 x 45 minut)

Temat zajęć: Malowanie na szkle wiosennych motywów.

1.Omówienie i przygotowanie potrzebnych materiałów do pracy.

2.Malowanie farbami na szkle wiosennych motywów.

3.Prezentacja wykonanych prac.

Cel główny:

• Nabycie umiejętności malowania farbami na szkle.

Cele rewalidacyjne:

• Doskonalenie motoryki małej.
• Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
• Doskonalenie praktycznych umiejętności rękodzielniczych.
• Usprawnianie kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie.
• Wdrażanie do dokładności i obowiązkowości.
• Wzbogacanie słownictwa uczniów.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• zna zastosowanie omawianych materiałów (szkła, farb, reliefu - konturówki) potrzebnych do pracy.
• rozwija myślenie twórcze i działanie w praktyce.
• potrafi pracować w grupie.
• przestrzega zasad BHP przy pracy.
• zachowuje porządek w miejscu pracy.

Cele operacyjne dla poszczególnych uczniów:

Natalia D.
• samodzielnie wypełnia farbami kontury rysunku na szkle.
• zachowuje zasady estetycznego wykonania pracy.
• potrafi poprawnie połączyć kolory farb w odpowiednich proporcjach.
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• doskonali sprawność ręki wiodącej.

Kamil Ż.
• potrafi określić ilość potrzebnej farby do naniesienia na wzór wiosenny.
• z pomocą nauczyciela dokonuje wyboru odpowiednich kolorów farb do wykonania pracy.
• wykonuje czynności porządkowe po skończonych zajęciach w klaso-pracowni.
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
• doskonali sprawność ręki wiodącej.

Sylwia B.
• zna zastosowanie omawianych materiałów plastycznych: ( szkło, farby, pędzle, relief).
• potrafi bezpiecznie używać podane materiały w pracy.
• doskonali sprawność ręki wiodącej.
• wykonuje czynności porządkowe po skończonej pracy w klasie.
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formy pracy:

• indywidualna.
• grupowa.
• zespołowa.

Metody pracy:

• słowna ( pogadanka ).
• pokaz z instruktażem.
• praktyczne działanie.
• rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna pt.” Malowanie na szkle”, farby do szkła, pędzle, konturówki - reliefy, kolorowe żele, terpentyna balsamiczna, płyn do mycia naczyń, fartuchy ochronne, ręczniki papierowe, kubeczki, środki czystości, szkło ozdobne , szybki w ramkach do zdobienia, antyramki , butelki, słoiczki, rysunki konturowe z elementami wiosennymi , xero wzorów do malowania na szkle, książka pt.” Malujemy na szkle” Christian Orgel.

Przebieg Zajęć :

1.Powitanie, wprowadzenie do tematu zajęć.
2.Omówienie tematu z pomocami dydaktycznymi.
3.Przygotowanie stanowiska pracy.
4.Praca indywidualna i praca w grupach.
5.Indywidualna pomoc uczniom.
6.Praca zespołowa.
7.Podsumowanie zajęć.
8.Sprzątanie pracowni.
9.Pożegnanie.


Ogniwa lekcji :

I. zajęcia wstępne.

1. Powitanie, przybliżenie celu spotkania i tematyki zajęć,(zajęcie miejsc, sprawdzenie listy obecności, zgromadzenie potrzebnych materiałów do pracy).
2. Omówienie tematu zajęć z pomocami dydaktycznymi (w tym prezentacją multimedialną pt.” Malowanie na szkle” ) w celu praktycznego wykorzystania i zastosowania potrzebnych materiałów do pracy (farb, reliefów, żeli, pędzli, szkła i szybek w ramkach, antyramkach, terpentyny balsamicznej ) na zajęciach z udziałem uczniów.
3. Przedstawienie uczniom rysunków konturowych z motywami wiosennymi. Zapisanie podanych informacji w zeszycie, wklejanie rysunków konturowych z motywem wiosennym.
4. Praca indywidualna i praca w grupach.

II. zajęcia praktyczne (część główna).

1 Przygotowanie potrzebnych materiałów do pracy ( farb, pędzli, szkła, antyramek, butelek szklanych, słoiczków, reliefów,terpentyny balsamicznej,wzorów,motywów wiosennych itd.).
2. Przypomnienie i utrwalenie przepisów BHP dotyczących bezpiecznego korzystania z podanych materiałów do pracy.
3. Przygotowanie stanowiska pracy. Czynności higieniczno – porządkowe, praca zespołowa.
4. Malowanie farbami na szkle:
( Rozbijamy wykonanie pracy na pojedyncze czynności i przydzielamy je uczniom według ich możliwości).
5. Indywidualna pomoc uczniom.

Sposób wykonania:

• wybór odpowiedniego szkła do malowania (naczyń szklanych, szybek w ramkach, antyramek, butelek szklanych, słoiczków różnej wielkości).
• przy pomocy nauczyciela wykonanie reliefem kontur motywów i wzorów wiosennych (kwiatów, owoców, ptaków).
• dobranie odpowiednich kolorów farb do wykonania pracy.
• malowanie i wypełnianie wzorów na szkle odpowiednimi farbami.
• udekorowanie i wykończenie artystyczne prac.
• pozostawienie prac do wyschnięcia w odpowiednio przygotowanym do tego miejscu.

III. zajęcia końcowe:

6. Sprzątnięcie przyborów do malowania na szkle.
7. Uprzątnięcie miejsca pracy.
8. Ekspozycja prac uczniów wykonanych na zajęciach.
9. Pożegnanie.

Podsumowanie:

• Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów.
• Podziękowanie za pracę.
• Porządkowanie swoich stanowisk pracy.
• Ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.