X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15012
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijajacego

PROGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY:
Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego mają na celu stworzenie dziecku okazji do:
poznania własnego ciała
usprawniania motoryki
poczucia własnej siły
sprawności
i w związku z tym poznania własnych możliwości ruchowych dziecka.
Dziecko zwiększając zaufanie do samego siebie i swoich możliwości, zwiększa w sobie poczucie własnego bezpieczeństwa. Zajęcia w grupie mają również wpływ na poszerzenie i wzbogacenie doświadczeń społecznych u dzieci.
W metodzie Ruchu Rozwijającego obowiązują następujące zasady:
zajęcia powinny być przyjemne dla każdego uczestnika,
dziecko ma prawo do własnej decyzji, powiedzenia „tak”; „nie”
prowadzący bierze udział we wszystkich formach aktywności,
nawiązania kontaktu z każdym dzieckiem,
zauważanie  i stymulowanie aktywności dziecka
nie krytykować dziecka,
chwalenie dziecka za włożony wysiłek i staranie,
stosowanie naprzemiennie ćwiczeń dynamicznych i statycznych,
zaczynanie od ćwiczeń prostych, zwiększając poziom trudności,
prowadzenia ćwiczeń w parach, następnie w trójkach, czwórkach i zespołowo,
kontakt z dzieckiem - tylko prostym słownictwem, bez metafor,
przeznaczenie dostatecznej ilości czasu na doświadczenia,
zachowanie rytualności zajęć - na powitanie - ćwiczenia dające poczucie bezpieczeństwa, a na zakończenie - ćwiczenia wyciszające i uspakajające.

Weronika Sherborne wyróżnia następujące grupy ćwiczeń ruchowych:
ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa
w otoczeniu,
ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
ćwiczenia twórcze.
Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała:

Poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania go jest podstawową potrzebą każdego człowieka. W rozwoju wiedzy o własnym ciele możemy wyróżnić kolejne etapy: wyczuwanie własnego ciała, nazywanie części ciała, utrwalanie wiedzy o naszym ciele.
Na tej podstawie wykształca się świadoma kontrola ciała i jego ruchów.
Stopy, kolana, uda, nogi to części ciała, których poznanie i opanowanie powinno nastąpić jak najwcześniej. Są one szczególnie ważne ze względu na rolę jaką pełnią. Kontrola ich jest niezbędna do utrzymania pełnej równowagi ciała. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała to ćwiczenia polegające na tzw. "wyczuwaniu". Wymienia się tutaj ćwiczenia na:
wyczuwanie brzucha, pleców, pośladków,
wyczuwanie rąk i nóg,
wyczuwanie twarzy,
wyczuwanie całego ciała.
Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu:
     
Są to ćwiczenia ściśle związane z poprzednią grupą. Należy znać siebie, mieć pewność działania, aby nawiązywać kontakty z innymi osobami. Ćwiczenia te umożliwiają poznanie otoczenia, dzięki czemu dziecko może czuć się swobodnie i nie obawiać się go. Charakterystyczną cechą tych ćwiczeń jest to, że wykonywane są wyłącznie na podłodze.
     
Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą:

Ćwiczenia te polegają na zdobywaniu i wymianie wspólnych doświadczeń podczas zajęć ruchowych. Ich rezultat zależy od stopnia zaangażowania ćwiczących. W tych ćwiczeniach partner "bierny" jest pod opieką osoby aktywnej. Ten typ ćwiczeń pozwala na poznanie się partnerów, a zwłaszcza swojej siły, daje możliwość wspólnego przeżycia wykonywanych zadań. Są one przede wszystkim dobrą zabawą, w trakcie której uchodzą nagromadzone emocje i napięcia.
    
 Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu dzieli się na cztery grupy:
ćwiczenia "z" w parach,
ćwiczenia "przeciwko" w parach,
ćwiczenia "razem" w parach,
ćwiczenia "razem" w grupie
Ćwiczenia twórcze:
     
Wszystkie aspekty ruchu są rozwijane w ćwiczeniach proponowanych przez członków grupy. Ćwiczenia "twórcze" pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie, poznać sytuacje, których ćwiczący mógłby nie doświadczyć w innych warunkach. W trakcie zajęć każde dziecko może być twórcą w stopniu, w jakim sobie życzy.

II. CELE PROGRAMU ZAJĘĆ
Cele ogólne:
Kształtowanie świadomości przestrzennej i działania w niej
Dzielenie przestrzeni z innymi i zawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu
Stymulowanie rozwoju umiejętności interpersonalnych
Wyzwalanie zachowań twórczych
Poznawanie zabawy w parach
Cele szczegółowe:
Dziecko nawiąże kontakty przyjacielskie z współćwiczącymi
Dziecko doświadczy własnego ciała
Dziecko rozpoznaje przestrzeń wokół siebie
Dziecko ujawni pomysłowość i poczucie humoru
dziecko zaspokoi potrzebę twórczości

III. METODY REALIZACJI
Metoda Ruchu Rozwijającego może być stosowana jako metoda:
terapeutyczna,
wspomagająca rozwój,
profilaktyczna,
odprężająca.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Program przewiduje cykl zajęć, które odbywać się będą raz w tygodniu na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.
Czas trwania zajęć - 1 godzina. Udział w zajęciach biorą dzieci w wieku 7-9 lat – uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.

V. PRZEBIEG ZAJĘĆ
Podstawą przeprowadzenia zajęć są opracowane scenariusze zajęć, w których uwzględnione zostały:
metody realizacji przedstawione w pkt. III,
ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa,
ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem oraz grupą.

VI. PODSUMOWANIE           
Prowadzenie zajęć z dziećmi przy zastosowaniu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w sposób systematyczny wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, rozwój poczucia bezpieczeństwa i poznania własnego ciała oraz otoczenia, a tym samym nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka. Metoda wykorzystując dotyk, ruch, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne, rozszerza świadomość samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.