X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15009
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do realizacji w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2006\2007

Miesiąc
Zadania i cele
Tematy tygodniowe i dzienne

(Tabela - dop. red.)

Wrzesień

04.09-08.09
Integracja grupy – zapoznanie się dzieci, poznanie swoich imion. Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania.
Poznajemy siebie. Wspominamy wakacje
- Powitanie nowych kolegów i koleżanek. Gry i zabawy integrujące grupę
- Nasza świetlica - porządki, urządzanie, tworzymy regulamin
- Jak spędziliśmy wakacje? – pogadanka, praca plastyczna
- Ramka na zdjęcie z wakacji – wykonanie ramki z masy solnej i muszelek
11.09-15.09
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na jezdni i na chodniku.
Kształtowanie nawyków higieny osobistej.
Dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie
- Bezpieczna droga do szkoły. Znamy przepisy ruchu drogowego – przypomnienie zasad ruchu drogowego, wykonanie znaków drogowych oraz makiety skrzyżowania, rozwiązywanie krzyżówek i zagadek
- Przeciwdziałamy agresji w szkole i na podwórku – pogadanka, drama
- Higiena – pogadanka, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o tematyce zdrowotnej, układanie haseł z rozsypani wyrazowej i zdaniowej dotyczących higieny i zdrowia
18.09-29.09
Wzmocnienie więzi z rodziną. Uświadomienie znaczenia i ważności posiadania rodziny oraz przyjaciół.
Moja rodzina
- Ja i moja najbliższa rodzina (członkowie, nasze mieszkanie, mój pokój, zajęcia domowe i czas wolny) – pogadanka, praca plastyczna – „Moja rodzina”
- Podział obowiązków w rodzinie, jej tradycje i pamiątki
- Drzewo genealogiczne mojej rodziny
- Ja i grupa rówieśnicza (koledzy, przyjaciele, wspólne zabawy)
25.09-29.09
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni. Dostrzeganie uroku i walorów jesiennego lasu.
Złota Polska Jesień (23.09. – I Dzień Jesieni)
- Jesienne zmiany w pogodzie i krajobrazie – malowanie krajobrazu jesiennego
- Jesień w ogrodzie, na polu i w lesie (wyklejanie grzybów bibułą, wykonanie pracy plastycznej – „Las jesienią”
- Dary jesieni – pogadanka, wyklejanie drzewa liśćmi i krepą
- Przygotowanie jesiennej dekoracji

Październik

02.10-06.10
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Nasi Ulubieńcy (02.10.– Dzień Zwierząt)
- Nasi czworonożni przyjaciele - pogadanka
- Jak opiekujemy się zwierzętami w różnych porach roku?
- Jak możemy pomóc bezpańskim zwierzętom?
- Rozwiązujemy zagadki i krzyżówki związane ze zwierzętami
09.10-13.10
Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata.
Nasz wychowawca (14.10. – Dzień Edukacji)
- Tworzymy wizerunek idealnego nauczyciela, wychowawcy (jak powinien wyglądać, jakie mieć cechy charakteru, jak prowadzić zajęcia itp.)
- Portret mojego ulubionego nauczyciela
- „Laurka dla Pani” – robimy laurkę i układamy życzenia
- Kwiaty dla naszych wychowawców (wykonanie kwiatów metodą orgiami)
16.10-20.10
Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną. Przedstawienie własnych zainteresowań.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
Moje umiejętności i zainteresowania
- Rozmawiamy o różnych zainteresowaniach
- „Moje skarby” – pokaz, prezentacja, omówienie własnych zbiorów.
- „Moje hobby” – praca plastyczna
- Krzyżówki, zagadki, rebusy tematyczne
23.10-27.10
Wdrażanie do systematycznego oszczędzania
Oszczędzamy (29.10. Dzień bez kupowania 31.10. Dzień rozrzutności)
- Co, dlaczego i jak oszczędzamy? - pogadanka
- Robimy skarbonki – wykonanie skarbonki metodą origami
- Gdybym był bogaty.... – pogadanka, praca plastyczna
- Krzyżówki, wykreślani, zagadki tematyczne
30.10-03.11
Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiednie zachowanie na cmentarzu.
Święto Zmarłych (31.10.- Halloween,01.11 Wszystkich Świętych,)
- Wyjaśniamy pochodzenie święta Halloween
- Wyjaśnienie symboliki święta Wszystkich Świętych
- Rebusy, zagadki tematyczne
- Wykonanie gazetki okolicznościowej

Listopad

06.11-10.11
Zapoznanie z pojęciem Ojczyzna, kraj, z symbolami narodowymi. Kształcenie postaw patriotycznych. Uświadamianie przynależności narodowej.
Polska – Nasza Ojczyzna (11.11. – Święto Niepodległości)
- Jestem Polakiem – pogadanka, projektowanie plakatu „Polska moja Ojczyzna”
- Polska i jej symbole narodowe ( Warszawska syrenka – wyklejanka)
- Wyjaśnienie symboliki święta (wypełnianie konturów orła plasteliną)
- Wykonanie gazetki okolicznościowej
13.11-17.11
Kształtowanie szacunku dla odmienności innych osób.
Jesteśmy tolerancyjni (16.11 – Dzień Tolerancji)
- Czym jest tolerancja? – pogadanka,
- Dlaczego różnimy się między sobą?
- Wykonanie plakatu „Jesteśmy Tolerancyjni”
- Przygotowanie gazetki na temat tolerancji
20.11-24.11
Kształtowanie zasad kultury osobistej oraz postaw życzliwości w odniesieniu do innych ludzi.
Jesteśmy dobrze wychowani (21.11-Dzień Życzliwości)
- Magiczne słowa – pogadanka, wypisywanie magicznych słów i układanie z nimi zdań
- „Nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe”- dyskusja
- Rozwiązywanie rebusów i zagadek – w rozwiązaniu z magicznym słowem
- Przygotowanie gazetki tematycznej
27.11-01.12
Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Umacnianie więzi wewnątrz grupy.
Andrzejkowe wróżby
- Tradycje i obrzędy andrzejkowe - pogadanka
- Lanie wosku, wróżby andrzejkowe
- Quizy i zabawy andrzejkowe
- Przygotowanie gazetki tematycznej

Grudzień

04.12-08.12
Uwrażliwianie na różnorodność tradycji związanych z osobą Świętego Mikołaja.
Mikołajki (05.12. Dzień wolontariusza, 06.12.-Mikołajki)
- Wolontariat – co to takiego?
- Prawdziwa historia Świętego Mikołaja
- Robimy Mikołaja
11.12-15.12
Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami. Zachęcanie dzieci do wykonywania świątecznych dekoracji i ozdób.
Zielony gość w świetlicy
- Robimy ozdoby na choinkę
- „Święta Bożego Narodzenia” – praca plastyczna
- Przygotowanie świątecznej gazetki
- Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce świątecznej
18.12-22.12
Utrwalanie wiadomości o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem.
Choinkowe radości i tradycje świąteczne (22.12.-I Dzień Zimy)
- „Wieczór Wigilijny” – pogadanka o zwyczajach i tradycjach świątecznych
- Przygotowujemy kiermasz świąteczny i upominki dla najbliższych
- Kiermasz

Styczeń

02.01-05.01
Rozwijanie wyobraźni twórczej.
Witamy Nowy Rok
- Nowy Rok. Sylwester – jak spędziłem? – pogadanka, praca plastyczna
- Czytamy przysłowia i porzekadła o Nowym Roku.
- Karnawał – robimy maski karnawałowe
- Rozwiązujemy krzyżówki i zagadki związane z Nowym Rokiem i 12 miesiącami
08.01-12.01
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku. Określenie charakterystycznych cech zimy.
W zimowej szacie
- Układamy zdania z rozsypani wyrazowej, rozwiązujemy krzyżówki o tematyce zimowej
- Zimowy Pejzaż – malowanie białą akwarelą na ciemnym tle
- Zabawy na śniegu – konkurs na najpiękniejszego bałwana
- Wykonujemy gazetkę o tematyce zimowej
15.01-19.01
Kształcenie postaw miłości, przywiązania oraz szacunku do dziadków.
Moja Babcia i Dziadek (21-22.01.-Dzień Babci i Dziadka)
- Portret Babci i Dziadka
- Laurka dla Babci i Dziadka
- Przygotowujemy gazetkę okolicznościową
22.01-26.01
Zapoznanie ze środkami masowego przekazu i ich rolą w życiu każdego człowieka
Środki Masowego Przekazu (24.01 – Dzień Środków Masowego Przekazu)
- Rodzaje środków masowego przekazu
- Radio, telewizja, gazeta, Internet – ich rola w naszym życiu
29.01-02.02
Zapoznanie z zachowaniem zwierząt przed i w trakcie zimy. Uwrażliwienie na los zwierząt. Dokarmianie zwierząt w czasie zimy
Zwierzęta i ptaki zimą
- Dokarmiamy zwierzęta zimą
- Zwierzęta z orgiami
- Jak pomagamy zwierzętom zimą – praca plastyczna
- Zagadki, krzyżówki, rebusy tematyczne

Luty

05.02-09.02
Zapoznanie dzieci z hasłem „Ruch to zdrowie.” Zwrócenie uwagi na uprawianie sportu.
Ruch to zdrowie - zimowy wypoczynek
- „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportowa” – pogadanka, praca plastyczna
- Kalambury – odgadnij jaką dyscyplinę sportową pokazuję. Zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym
- Projektowanie plakatu „Sport, ruch, świeże powietrze – to zdrowie
- Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek dot. Sportów zimowych
26.02-02.03
Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z rodzimym miastem. Wzbogacanie wiedzy związanej z Chojnicami.
Chojnice-moje miasto
- Moja miejscowość, nazwa, symbole – pogadanka, czytanie ciekawostek o naszym mieście
- Miejsca, które warto odwiedzić – praca plastyczna
- Quiz – czy znasz miasto w którym mieszkasz?

Marzec

05.03-09.03
Rozwijanie szacunku dla kobiet. Zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety. Kształtowanie umiejętności składania życzeń.
Święto kobiet (08.03. Dzień Kobiet, 10.03.-Dzień Mężczyzn)
- Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie - pogadanka
- Praca kobiet w różnych zawodach
- Przygotowujemy upominki dla naszych koleżanek i kolegów
- Składamy sobie życzenia
12.03-16.03
Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody
Przedwiośnie
- Przyroda budzi się z zimowego snu – pogadanka, przeglądanie albumów z roślinami, praca plastyczna – Wiosenne Kwiatki
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu
- Krzyżówki i zagadki tematyczne
- Przygotowanie gazetki o przedwiośniu
19.03-23.03
Określenie zmian w przyrodzie związanych z wiosną.
Witaj wiosno (20.03. – Dzień Niepełnosprawnych, 21.03.- I Dzień Wiosny)
- Wiosenny krajobraz – pogadanka, praca plastyczna
- Inny – nie znaczy gorszy – pogadanka o niepełnosprawności
- Rozwiązujemy krzyżówki, zagadki, rebusy o tematyce wiosennej
- Przygotowanie gazetki o tematyce wiosennej
26.03-30.03
Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć – uczenie się bycia dla siebie przyjacielem
Nasze emocje i uczucia
- Rozpoznajemy, wyrażamy i nazywamy uczucia pozytywne i negatywne
- Rozpoznajemy swoje zalety i wady
- Jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach?
- Gry i zabawy ruchowe

Kwiecień

02.04-04.04
Zapoznanie z obrzędami i tradycjami świąt wielkanocnych.
Tradycje i obyczaje wielkanocne
- Święconka, Smingus Dyngus, Pisanki i inne... - pogadanka na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych
- Wykonujemy ozdoby wielkanocne
- Zagadki, rebusy, krzyżówki o tematyce wielkanocnej
- Przygotowanie gazetki tematycznej
11.04-13.04
Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.
Nasze zdrowie zależy od nas (05.04.- Dzień Trzeźwości, 07.04. - Światowy Dzień Zdrowia)
- Dlaczego należy dbać o zdrowie i jak to robić?
- Alkoholowi mówimy NIE – pogadanka, wykonanie plakatu
- Zagadki, krzyżówki związane ze zdrowiem
16.04-20.04
Wdrażanie do szanowania i dbałości o czystość Ziemi naszej planety.
Ziemia naszą Matką (21.04 – Święto Ziemi)
- Dzień Ziemi – swobodne wypowiedzi dzieci na temat: jak szanują naszą planetę
- Wykonanie plakatu „Dzień ziemi”
- Krzyżówki, wykreślani, rebusy związane z przyrodę
- Gry i zabawy na świeżym powietrzu
23.04-27.04
Zachęcanie dzieci do czytania książek oraz czasopism. Kształtowanie nawyków szanowania książek. Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Książka moim przyjacielem (23.04.-Światowy Dzień Książki)
- Rozmawiamy o naszych ulubionych książkach
- Robimy porządki w świetlicowej biblioteczce
- Mój ulubiony bohater – pogadanka, praca plastyczna
- Rozwiązujemy krzyżówki i rebusy dot. bajek i baśni
30.04
Utrwalenie wiedzy na temat świąt obchodzonych w maju.
Święta majowe
- Konkurs na temat wydarzeń historycznych związanych ze Świętem 1-ego i 3-ego maja

Maj

07.05-11.05
Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i ich specyfiką.
Zawody (04.05.-Dzień strażaka i hutnika, 05.05. Dzień Leśnika i drzewiarza, 08.05. –Dzień Bibliotekarza i bibliotek, 09.05. –Dzień Unii Europejskiej, 12.05. Dzień Pielęgniarek, 14.05. Dzień Farmaceuty,
- Zawód, który chciałbym wykonywać – pogadanka, praca plastyczna
- Niebezpieczne zawody
- Co wiemy na temat Unii Europejskiej – pogadanka, quiz
- Zgaduj- Zgadula – odgadywanie ukrytych nazw zawodów
14.05-18.05
Rozbudzanie zamiłowań do obcowania z literaturą dziecięcą. Kształtowanie postaw moralnych
Baśniowy tydzień
- Moja ulubiona bajka, baśń – pogadanka, wykonanie strony tytułowej do ulubionej pozycji
- Wspólne czytanie wybranej bajki – pogadanka, praca plastyczna
- Mini quiz – dobieranie nazw postaci do tytułów bajek
- Rozwiązywanie zagadek tematycznych
21.05-25.05
Podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie. Pogłębienie uczucia miłości i szacunku dla niej.
Życzenia dla mamy (26.05 – Dzień matki)
- „Mama” – wyjątkowe słowo na świecie – pogadanka
- Portret mojej mamy– praca plastyczna
- Kwiaty dla mojej mamy – wykonanie tulipana techniką orgiami
- Przygotowanie gazetki tematycznej
28.05-01.06
Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej.
Uświadomienie szkodliwości tytoniu.
Wszystkie dzieci nasze są (31.05.-Światowy Dzień bez papierosa)
- Papierosom mówimy NIE – pogadanka, wykonanie plakatu
- Przygotowanie gazetki na temat szkodliwości tytoniu
- Dzieci z różnych stron świata – pogadanka, praca plastyczna
- Gry i zabawy ruchowe

Czerwiec

04.06-08.06
Kształcenie wrażliwości ekologicznej.
Dbamy o nasze środowisko (05.06.- Dzień Ochrony Środowiska),
- Rośliny, zwierzęta chronione – pogadanka, przeglądanie albumów ze zwierzętami
- Szanujemy las, jeziora, rzeki – pogadanka, rozsypanka wyrazowa
- Wykonanie pracy plastycznej w grupach – „Chronimy nasze środowisko”
- Rebusy, krzyżówki, zagadki tematyczne
11.06-15.06
Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształcenie umiejętności planowania.
Podróże małe i duże
- Palcem po mapie miejsca w Polsce, które warto zobaczyć – wypowiedzi dzieci na temat miejsc w Polsce, które odwiedzili, i które ich zdaniem warto zobaczyć, przeglądanie map, atlasów, rysowanie ich zdaniem najpiękniejszego miasta w Polsce
- Odrysowywanie konturów mapy Polski z zaznaczeniem miejsc znanych i ważnych
- Podróż, w którą chciałbym się wybrać – pogadanka, praca plastyczna
- Zagadki, rebusy, krzyżówki geograficzne
18.06-22.06
Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
Witajcie wakacje
- „Moje wakacyjne plany” – pogadanka
- „Wakacje moich marzeń” – praca plastyczna
- Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o tematyce wakacyjnej
- Zakończenie roku szkolnego w świetlicy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.