X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14999
Przesłano:

Grupy krwi. Konspekt lekcji biologii w klasie I LO

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

TEMAT LEKCJI: Grupy krwi.

Cele kształcenia:
Wiadomości: uczeń :-definiuje terminy ERYTROCYT, SEROLOGIA, AGLUTYNACJA. DAWCA, BIORCA,
-podaje skład krwi,
-wie na czym polega transfuzja krwi,
- wymienia grupy krwi,
- wie, co to jest antygen, przeciwciało,
- zna historię odkrycia grup krwi
Umiejętności: - dokonuje analizy grup krwi,
-potrafi wskazać kto dla kogo może być dawcą i biorcą,
- wyjaśnia na czym polega konflikt serologiczny,
- umiejętność analizowania schematów, samodzielnego wyciągania wniosków,
- uczeń określa zależność między antygenem a przeciwciałem,
- wyjaśnia, dlaczego podczas przetaczania krwi niezbędna jest znajomość grupy krwi pacjenta
Postawy: - uświadomienie znaczenia honorowego krwiodawstwa,
- budzenie zainteresowań naukami medycznymi poprzez wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy,
- uświadomienie, jak wielkie znaczenie dla zdrowia i życia człowieka ma zabieg transfuzji krwi,
- uczeń zdaje sobie sprawę, jak ważna jest znajomość własnej grupy krwi

METODY PRACY:
- pogadanka, ćwiczenia, rozsypanka, prezentacja multimedialna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Podręcznik, techniki multimedialne: zdjęcia Karla Landsteinera i Ludwika Hirszfelda, obrazki pokazujące aglutynację krwi, tabelka antygenów i przeciwciał, rozsypanka


TOK LEKCJI:

Część wprowadzająca:
Nauczyciel sprawdza listę obecności.
Przypomnienie składu krwi i funkcji poszczególnych krwinek.
Podanie tematu lekcji.

Część realizacyjna:
Nauczyciel przedstawia historię odkrycia grup krwi, prezentuje sylwetki Karla Landsteinera i Ludwika Hirszfelda, wyświetla zdjęcia tych naukowców.
Nauczyciel pyta uczniów jakie znają grupy krwi.
Uczniowie zapisuję główne grupy krwi, nauczyciel wyjaśnia pojęcie SEROLOGIA i AGLUTYNACJA, ANTYGEN, PRZECIWCIAŁO.
Nauczyciel przedstawia w tabeli jakie antygeny i przeciwciała znajdują się w poszczególnych grupach krwi.
Ćwiczenie: Uczniowie podają własną grupę krwi i wraz z nauczycielem analizują kto dla kogo może być dawcą i biorcą.
Uczniowie wyciągają wnioski i podają definicje UNIWERSALNEGO DAWCY I UNIWERSALNEGO BIORCY.
Nauczyciel tłumaczy czym jest czynnik Rh i na czym polega konflikt serologiczny.
Nauczyciel zadaje pytanie: do czego można wykorzystać znajomość grup krwi? ( transfuzja krwi, ustalenie ojcostwa)

Część podsumowująca:
Uczniowie w parach układają rozsypankę z antygenami i przeciwciałami jakie występują w poszczególnych grupach krwi oraz wykonują ćwiczenie:
Znając swoją grupę krwi podaj: ( jeśli nie znasz, wykonasz zadanie na grupie krwi B)
Moja grupa krwi:..........................
a) jakie antygeny i przeciwciała występują w twojej krwi:........................................
b) dla jakich osób możesz być dawcą krwi?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.