X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14996
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawowe dane:

Imię i nazwisko nauczyciela:

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Miejsce pracy:

Imię i nazwisko dyrektora:

Czas trwania stażu: 01.09.2009r – 31.05.2012r.

Posiadane kwalifikacje:

- studia licencjackie ,, Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną – 2004r
- studia magisterskie ,,Pedagogika” – 2008r
- kurs kwalifikacyjny ,, terapia pedagogiczna” – 2009r

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red)

Wymagania Kwalifikacyjne
Zadania do realizacji
Zrealizowałam
Data , dowód realizacji


§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego poprzez branie udziału w różnorodnych kursach oraz warsztatach

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w jego obecności

Organizując warsztat pracy tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej, które wykorzystywałam do pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.

- warsztaty metodyczne Muzyczna Akademia Przedszkolaka część 4 ,,Wiosenne pożądki”- zaświadczenie
- 12 godzinny kurs ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- zaświadczenie
- 7 godzinne warsztaty rękodzieła artystycznego ,,Filcowanie na mokro i sucho”- zaświadczenie
- 12 godzinne warsztaty w tym 4 godz. Pracy własnej ,,Komputer w przedszkolu? Cyfrowe opowieści czyli TIK w kształceniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym- zaświadczenie
- przeprowadziłam rade szkoleniową na temat ,,Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- zapis w księdze protokołów
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu- konspekt
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konspekt
- poszukiwanie ciekawych metod pracy poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z dostępnych portali internetowych dla nauczycieli , zdobywałam niezbędne informacje jaj również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami- notatki z przeczytanej literatury, korzystanie ze stron www.literka.pl
www.chomikuj.pl
www.oswiatowiec.pl
bliżej przedszkola.pl
www.nauczycieleprzedszkola
www.sp.zawidz.pl
www.przedszkolanki.com
www.edukacja.edux.pl
www.wychowanieprzedszkolne.pl
- dbałam o salę przedszkolną jej estetyczny wygląd. Starałam się, aby pomieszczenie miało ładny i przyjazny wygląd, aktualne gazetki oraz kąciki tematyczne.
- prowadziłam dokumentację przedszkolną : dziennik zajęć, opracowałam miesięczne plany dydaktyczno- wychowawcze, prowadziłam karty obserwacji uczniów, kronikę przedszkolną.


§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizowałam problemy rozwojowe dzieci

Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym

Współpracowałam z rodzicami
- poznawałam i uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów stasowałam różnorodne, aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i zainteresowań uczniów
- pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci poprzez branie udziału w imprezach (Dzień Babci i Dziadka, ) uroczystościach i różnego rodzaju konkursach- zaświadczenia, zdjęcia
- zorganizowałam spotkanie z ludźmi różnych zawodów (bibliotekarzem, stomatologiem, strażakiem, piekarzem, listonoszem, aktorem- zdjęcia
- współpracowałam z biblioteką szkolną
oraz publiczną brałam udział w konkursie recytatorskim, plastycznym. Zaprosiłam dzieci z kółka teatralnego z przygotowaną inscenizacją pt. ,,Jak szanować książki”- zaświadczenia, zdjęcia
- współpracowałam z psychologiem szkolnym zbierając żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Gródek- zaświadczenie
- przeprowadziłam akcję ,,Nakrętki na wózek”- zaświadczenie
- zaprosiłam przedstawiciela straży granicznej ze specjalnie przeszkolonym psem- zdjęcia
- pozyskanie sponsorów na zakup magnetofonu oraz zabawek do przedszkola

- prowadziłam spotkania grupowe
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- pomoc w przygotowaniu stroików na kiermasz Wielkanocny, Bożo Narodzeniowy oraz pomoc przy sprzedaży
- zorganizowałam kiermasz pocztówki świątecznej
- wspólnie z rodzicem pieczenie chleba na świąteczny stół
- pomoc przy udziale dzieci w ,,Wieczorze kolęd”
- pozyskanie przez rodziców zabawek do przedszkola, zakup papieru xero.
- pomoc przy organizacji Dnia Babci i Dziadka, Pikniku rodzinnego


§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej. Technologię

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.