X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14991
Przesłano:

Roczny projekt współpracy z rodzicami klasy I

Wrzesień

1. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego ustalenie z rodzicami daty pierwszej wywiadówki – przypomnienie o niej poprzez wpis w dzienniczku ucznia. Poinformowanie rodziców o wpłacie pieniędzy na ubezpieczenie dziecka na następnym zebraniu.
2. Zebranie odbywa się w pierwszym lub drugim tygodniu nauki szkolnej.
- Zebranie rodziców na auli z dyrektorem szkoły, pielęgniarką oraz pedagogiem.
- Następnie zebranie w klasie, gdzie ławki są ułożone w podkowę.
- Nauczycielka wita przybyłych rodziców. Krótko przedstawia się, opowiada o sobie.
- Przekazanie dziennika, aby rodzice wpisali się na listę obecności.
- Poproszenie rodziców o przedstawienie się.
- Zapoznanie z ogólnym rocznym planem współpracy z rodzicami oraz zaproszenie do uczestnictwa w życiu klasowym.
- Rozdanie owego planu rodzicom.
- Zapoznanie rodziców z wybranymi paragrafami statutu szkoły dotyczących m.in. WSO.
- Wybór przedstawicieli do rady rodziców.
- Zaproszenie rodziców do przyjścia na indywidualne konsultacje, dyżury.
- Poinformowanie, że ważne wydarzenia będą przypominane poprzez wpis do dzienniczka ucznia oraz na stronie forum klasowego.
- Podanie e-maila wychowawcy, na który rodzice mogą pisać, gdy mają jakieś pytania, problemy.
- Założenie anonimowej skrzynki w klasie, do której rodzice np. przy okazji odprowadzenia dziecka do szkoły mogą wrzucać kartki z pytaniami, uwagami. Te sprawy będą omawiane na każdym kolejnym zebraniu.
- Zachęcenie rodziców do czytania czasopism pedagogicznych oraz poinformowanie o możliwości korzystania z zeszytu, w którym znajdują się numery różnych poradni specjalistycznych.
- Przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań rodziców względem nauczycielki, programu nauczania, form spędzania wolnego czasu.
- Zachęcenie rodziców do uczestnictwa w uroczystości pasowania na uczniów.
- Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
- Wpłata pieniędzy na ubezpieczenie dziecka.
- Na zakończenie oprowadzenie rodziców po szkole.
3. Pasowanie na ucznia (pod koniec września).

Październik

1. Zebranie rodziców w celu omówienia wspólnej zabawy z dziećmi zwanej podchodami. Orientacyjne ustalenie trasy oraz planowanego później ogniska. Omawiane są również inne sprawy szkolne.
2. Zorganizowanie podchodów rodzinnych oraz ogniska jako formy integracji nowych uczniów, ich rodziców oraz wychowawczyni.

Listopad

1. Zebranie podsumowujące postępy oraz problemy uczniów. Omówienie spraw związanych z andrzejkami oraz mikołajkami. Pokazanie rodzicom do wglądu teczek
z pracami ich dzieci.
2. Zabawa andrzejkowa.

Grudzień

1. Mikołajki klasowe.
2. Zebranie związane z organizacją wigilijki klasowej, na którą rodzice są zaproszeni. Rozmowa na temat ogólnych spraw szkolnych, podzielenie się wrażeniami
z poprzednich imprez klasowych.
3. Wigilijka klasowa z rodzicami.

Styczeń

1. Zebranie podsumowujące pierwszy semestr. Rozdanie rodzicom do wglądu teczek
z pracami ich dzieci. Omówienie spraw związanych z balem karnawałowym. Zaproszenie babci i dziadków na ich święto do szkoły.
2. Przedstawienie programu artystycznego przygotowane przez uczniów z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz poczęstunek.
3. Bal przebierańców.

Luty

1. Lekcja otwarta na temat.: „Najciekawszy zawód w moim najbliższym otoczeniu”. Uczniowie zapraszają kogoś z rodziny, kto ich zdaniem ma interesujący zawód. Zaprezentowanie danego zawodu, podzielenie się doświadczeniem, rozmowa, pytania dzieci.
2. Zebranie na auli z dyrektorem szkoły omawiającym ważne sprawy szkolne. Następnie zebranie z rodzicami w klasach podsumowujące lekcję otwartą. Przeprowadzenie ankiety na temat spędzania ferii przez dzieci (propozycja zajęć w szkole w tym okresie).
3. „Ferie ze szkołą to miło i przyjemnie spędzony czas.” Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci.

Marzec

1. Warsztaty dla rodziców związane z karaniem i nagradzaniem dzieci prowadzone przez specjalistę z poradni psychologiczno - pedagogicznej.
2. Zebranie związane z omówieniem trasy wycieczki dla dzieci z okazji pierwszego dnia wiosny. Różne propozycje rodziców, włączenie ich do współtworzenia.
3. Wycieczka z okazji pierwszego dnia wiosny: „Najciekawsze zakątki naszego miasta”.

Kwiecień

1. Zebranie informacyjne z rodzicami. Następnie spotkanie z psychologiem – jego wykład oraz rozmowa z rodzicami.
2. Uczestnictwo rodziców na zajęciach szkolnych dziecka, czyli tzw. hospitacja rodzicielska.

Maj

1. Na początku miesiąca zebranie omawiające wyniki hospitacji oraz podsumowujące postępy i problemy uczniów. Udostępnienie rodzicom do wglądu teczek z pracami swoich dzieci. Omówienie przebiegu rodzinnego dnia sportu oraz pikniku. Nie zostaje przewidziana następna wywiadówka, dlatego tutaj odbędzie się wypełnienie ankiet ewaluacyjnych podsumowujących prawie miniony rok szkolny. Zaproszenie Matek oraz Ojców na przedstawienie z okazji ich święta.
2. Przedstawienie dzieci z okazji połączonych świąt: Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Poczęstunek przygotowany przez dzieci na zajęciach w tym dniu.

Czerwiec

1. Rodzinny dzień sportu – w dyscyplinach biorą udział całe rodziny. Na zakończenie imprezy piknik rodzinny w pobliskim parku. Zaproszenie rodziców na uroczystość zakończenia roku szkolnego przez ich pociechy.
2. Zakończenie roku szkolnego na auli, gdzie odbędzie się przemówienie dyrektora oraz przygotowane przedstawienie. Następnie w klasach rozdanie świadectw szkolnych, nagród oraz dyplomów dla rodziców. Spotkanie podsumowujące osiągnięcia uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.