X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14931
Przesłano:

Scenariusz lekcji zajęć praktycznych: Okładziny wewnętrzne - wykonywanie okładziny z paneli boazeryjnych MDF- doskonalenie umiejętności

SCENARIUSZ LEKCJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Renata Solonek
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Budowlana 4 Mińsk Mazowiecki

Przedmiot: Nauka zawodu w kształceniu modułowym

zawód posadzkarz


Klasa II GP

Nazwa jednostek modułowych: jednostka modułowa 713(05)Z2.05
· Wykonywanie okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych

Temat lekcji: Okładziny wewnętrzne: wykonywanie okładziny z paneli boazeryjnych MDF- doskonalenie umiejętności

· Narzędzia i sprzęt stosowane przy wykonywaniu okładzin z materiałów drewnopochodnych
· Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
· Wykonanie fragmentu okładziny zgodnie z dokumentacją na uprzednio przygotowanej konstrukcji drewnianej

Struktura grupy: uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, grupa II

Cele operacyjne:

Uczeń zna:
- zasady montażu paneli na konstrukcji nośnej,
- zasady bezpiecznej pracy elektronarzędziami,
- kolejność wykonywanych czynności,
- materiały i ich właściwości,
- narzędzia i sprzęt oraz przybory kontrolno –pomiarowe

Uczeń potrafi:
- przygotować stanowisko zgodnie z zasadami bhp i ergonomii,
- czytać rysunki robocze,
- dobrać odpowiednie materiały do zadania praktycznego,
- wykonać okładzinę posługując się odpowiednimi narzędziami, sprzętem oraz przyrządami kontrolno - pomiarowymi

Cel ogólny:
- zweryfikowanie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przy wykonywaniu okładziny z paneli boazeryjnych MDF

Cele kształcenia:
- umiejętność rozpoznawania i zastosowania podstawowych narzędzi i sprzętu do robót okładzinowych,
- umiejętność oceniania i określania warunków przystąpienia do robót okładzinowych,
- umiejętność prawidłowego zorganizowania stanowiska pracy,
- umiejętność poprawnego wykonywania boazerii z paneli drewnopochodnych,
- umiejętność zaprezentowania swojej pracy,

Cel wychowawczy:
- poznawanie wybranych zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp,
- współdziałanie przy realizacji zadania w zespole,
- rozwijanie empatii i zrozumienia w grupie,

Metody pracy:
- słowna, instruktaż, metoda praktycznego działania, obserwacja, pytania i odpowiedzi,
Formy pracy:
- rozmowa kierowana, indywidualna, zbiorowa pod kierunkiem nauczyciela, praca samodzielna w grupach

Środki dydaktyczne:
- narzędzia i sprzęt do wykonywania okładzin wewnętrznych z materiałów drewnopochodnych, przyrządy kontrolno-pomiarowe, materiały niezbędne do wykonania zadania, dokumentacja robocza, poradnik układania okładziny z paneli MDF

Czas zajęć:
Zajęcia praktyczne – 5 godzin
Zajęcia zostały zaplanowane jako lekcja powtórzeniowa dla zweryfikowania umiejętności z zakresu wykonywania okładzin wewnętrznych z wykonaniem zadania praktycznego polegającego na montażu paneli MDF na gotowym ruszcie drewnianym

PRZEBIEG ZAJĘĆ

(5 GODZIN)

1. Czynności organizacyjne.
2. Podanie tematu zajęć.
3. Rozmowa ukierunkowana na temat:
a) okładzin wewnętrznych,
b) cyklu technologicznego,
c) właściwości materiałów,
d) stosowanych narzędzi i sprzętu
4. Instruktaż bhp dotyczący przepisów obowiązujących przy montażu paneli MDF oraz przy pracy elektronarzędziami.
5. Przygotowanie do ćwiczeń – podział klasy na 2-osobowe zespoły.
6. Narzędzia i sprzęt stosowane przy wykonywaniu okładzin wewnętrznych z materiałów drewnopochodnych
7. Materiały niezbędne do wykonania zadania
8. Rozdanie uczniom dokumentacji do wykonania zadania oraz pobranie odpowiednich narzędzi.
9. Omówienie dotychczasowego przebiegu zajęć. Zabezpieczenie narzędzi i materiałów na czas przerwy śniadaniowej.
10. Przerwa śniadaniowa 25 minut. Czynności organizacyjne.
11. Kontynuacja zajęć po przerwie.
12. Zadaniem poszczególnych zespołów jest wykonanie fragmentu okładziny wewnętrznej z paneli MDF na gotowym stelażu zgodnie z przedstawioną dokumentacją

a) pobranie z magazynu odpowiednich narzędzi i sprzętu do wykonania okładziny,
b) dobranie odpowiednich środków ochrony osobistej,
c) sprawdzenie stanu technicznego rusztu drewnianego pod okładzinę,
d) pobranie i docięcie materiałów zgodnie z rysunkiem do wykonania okładziny,
e) montaż paneli na gotowym stelażu:
- wyznaczenie długości paneli,
- cięcie paneli,
- mocowanie paneli,
- bieżąca kontrola poprawności ułożenia paneli ,
- po wykonaniu okładziny zgodnie z dokumentacją sprawdzenie poprawności (współpłaszczyznowość okładziny)

13. Podsumowanie zajęć. Omówienie wykonanej pracy przez poszczególne zespoły (prezentacja).
14. Ocena wykonanej pracy przez nauczyciela pod względem:
- odpowiedniego doboru narzędzi i sprzętu oraz umiejętność posługiwania się nimi,
- umiejętności odczytania rysunku roboczego,
- jakości pracy (dokładność cięcia i prawidłowość mocowania poszczególnych paneli),
- poprawności mocowania,
- przestrzegania przepisów bhp i organizacji stanowiska pracy,
- kultury pracy, poszanowania materiałów i narzędzi

15. Czynności organizacyjne:
- rozebranie okładziny ściennej z paneli MDF oraz odniesienie do magazynu,
- Oczyszczenie narzędzi i sprzętu z odniesieniem do miejsca przechowywania,
- Uporządkowanie stanowiska pracy.


Lekcję przygotowała i prowadziła
Renata Solonek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.