X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14922
Przesłano:

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego: Kształtujemy umiejętność współpracy w zespole poprzez zabawy integracyjne

PLAN METODYCZNY
LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(dziewczęta – klasa I szkoły ponadgimnazjalnej)

Zadanie główne: Kształtujemy umiejętność współpracy w zespole poprzez zabawy integracyjne.

Zadania szczegółowe w zakresie:

sprawności motorycznej
uczeń:
- zwiększy poczucie rytmu;
- rozwinie orientację przestrzenną;
- poprawi plastykę ruchu;

umiejętności
uczeń:
- umie współpracować w małym i większym zespole uczniowskim;
- potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące RR, NN i tułowia;

wiadomości
uczeń:
- zna zasady współpracy w zespole;
- rozumie znaczenie integracji;
- dostrzega pozytywny wpływ muzyki na aktywność ruchową i relaksację psychofizyczną;
- zna zabawy integracyjne;

usamodzielniania
uczeń:
- dostrzega potrzebę współpracy w zespole:
> dobiera ćwiczenia kształtujące w parach;
wyraża polecony rytm za pomocą dźwięków ustalonych wspólnie z grupą;
- angażuje się w rozwijanie własnej inwencji twórczej:
> dobiera ze współćwiczącym sposób przejścia przez uliczkę;

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Uczeń przygotuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji.
• Zbiórka ( uczeń słucha informacji nauczyciela, poznaje zadania lekcji )
2. Uczeń ożywi się emocjonalnie .
• Zabawa „Radosne koło” :
- nauczyciel poleca utworzenie dwóch kół „koło w kole” – dużego, w którym uczniowie stoją twarzami do wewnątrz, oraz małego, w którym uczniowie zwróceni są twarzami
na zewnątrz
- uczeń wykonuje określone ruchy ramion w rytm muzyki,
w ustawieniu parami naprzeciw siebie( klaśnięcie oburącz
w dłonie partnera, uderzenie oburącz w swoje kolana, klaśnięcie prawą dłonią w prawą dłoń partnera, to samo ćwiczenie z ręką lewą, obrót wokół własnej osi )
- uczeń każdorazowo po serii wykonanych ruchów zmienia współćwiczącego przemieszczając się o jedną osobę w swoją prawą stronę

CZĘŚĆ GŁÓWNA A)

1. Uczeń pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku :
• wykonuje serię ćwiczeń poleconych przez nauczyciela w ustawieniu parami, w rytm muzyki :
- krążenia ramion
- wymachy ramion, wymachy nóg
- podskoki
- obroty
- krok polkowy
2. Uczeń wdroży się do współpracy w zespole dwuosobowym i rozwinie inwencję własną:
• nauczyciel poleca każdej parze dobrać ćwiczenia rozwijające inny parametr sprawności
• uczniowie samodzielnie demonstrują ćwiczenia i przeprowadzają je z grupą

CZĘŚĆ GŁÓWNA B)

1. Uczeń rozwinie umiejętność współpracy w grupie.
• uczestniczy w zabawie „Orkiestra” :
- prowadzący dzieli klasę na zespoły pięcioosobowe, podaje prosty rytm, kieruje zabawą wskazując, który zespół w danym momencie ma się uaktywnić
- uczniowie w wyznaczonych zespołach przedstawiają określony rytm za pomocą ustalonych przez zespół dźwięków ( klaskanie, tupanie gwizdanie, śpiewanie itp. ) w czasie wyznaczonym przez nauczyciela
• bierze udział w zabawie „Taniec w uliczce” :
- nauczyciel poleca grupie ustawienie w dwóch szeregach twarzami do siebie, tworząc „uliczkę”, zadaje grupie do wykonania zestaw ćwiczeń w rytm muzyki ( podskoki naprzemienne z przemieszczeniem w tył i w przód, 2 kroki cwału w pierwszym kierunku,2 kroki cwału w drugim kierunku, obrót wokół własnej osi )
- uczniowie w ustawieniu naprzeciw siebie, tworzący pierwszą parę, po wykonaniu wspólnie z „uliczką” poleconych ćwiczeń wchodzą do środka „uliczki” wykonując przejście przez nią w wybrany przez siebie sposób

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Uczeń uspokoi organizm po wysiłku.
• bierze udział w zabawie uspokajającej „Orzeszki” :
- uczniowie przyjmują pozycję siadu klęcznego na obwodzie koła, pamiętając o korygowaniu postawy, ramiona w pozycji ugiętej, ustawione bokiem, skierowane do góry
- wspólnie wykonują określone ruchy rąk, w rytm muzyki
( palce obu dłoni w kolejności dotykają kciuków, następnie zaciśnięte w pięść dłonie uderzają dwukrotnie o siebie, dalej prawa dłoń „wyrzuca” „orzeszek” przez lewe ramię. Uczniowie powtarzają całość „wyrzucając” „orzeszek” lewą dłonią przez prawe ramię. Zestaw ćwiczeń wykonują
4-krotnie )
- po wykonaniu zadanych ćwiczeń wykonują kolejno 6 ruchów ramion według inwencji własnej, w rytm muzyki. Całość powtarzają 4-krotnie )
2. Uczeń zrozumie znaczenie integracji zespołu i zaktywizuje się do samokształcenia.
• bierze udział w dyskusji na temat integracji zespołów uczniowskich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.