X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14834
Przesłano:

Sprawozdanie po 1 roku stażu

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (rozp. § 8 ust. 2 pkt. 1)
1. Planowanie i wdrażanie działań w zespole samokształceniowym nauczania zintegrowanego.
• Opracowanie planu pracy zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej
• Udział w spotkaniach liderów zespołów samokształceniowych
• Spotkania w zespole samokształceniowym
2. Przygotowywanie okolicznościowych apeli i uroczystości szkolnych
• Pasowanie na ucznia – 13.10. 2009 r.
• Andrzejki – 26.11.2009 r.
• Mikołajki – 7.12.2009 r.
• Wigilia – 22.12.2009 r.
• Dzień Babci i Dziadka – 9.02.2010 r.
• Święto 3 Maja – 13.05.2010 r.
3. Układanie i opracowywanie sprawdzianów kompetencji z nauczania zintegrowanego.
• Ułożenie na zakończenie kl.1 testu
4. Opracowanie własnego programu współpracy z rodzicami.
• Opracowałam i wdrożyłam program współpracy z rodzicami oraz plan spotkań
5. Stosowanie nowatorskich form pracy pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej.
• Wdrożyłam w klasie metody aktywizujące
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Kurs „ Szkolna interwencja profilaktyczna” – kwiecień 2009
• Warsztaty „Lekcje z pomysłem inspiracją uczniów do aktywnego działania” – grudzień 2009
• Szkolenie „ Nauka przez zabawę” – styczeń 2010
• Szkolenie „Poznaj dobre pomysły na owocną edukację” – luty 2010
• Szkolenie „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka” – luty 2010
• Spotkanie „Od A do Z. Edukacja z pasją, czyli jak sprawić by dzieci uczyły się z radością i zaangażowaniem” –marze 2010
• Szkolenie „Lekcje na których nikt nie śpi” – marzec 2010
• Szkolenie „Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011” – marzec 2010
• Seminarium „Sztuka motywowania – nauczanie czynnościowe” – kwiecień 2010
• Kurs „Organizacja pracy z uczniami kl. I-III mającymi specyficzne trudności w nauce” – maj 2010
7. Opracowanie własnego programu oddziaływań wychowawczych dla kl.1
8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
9. Tworzenie programów.
10. Przygotowanie uczniów do konkursów.
11. Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych
• Opracowałam i przeprowadziłam zajęcia z wykorzystaniem przygotowanych zagadek, uzupełnianek, tabelek, plątaninek innych pomocy.
12. Udział w badaniu jakości pracy szkoły.
• Brałam z klasą udział w testach przygotowanych przez WSiP
13. Zagospodarowanie klasy
• Skręcanie i montowanie stołów i krzeseł
• Wzbogacenie klasy w kwiaty
• Ustawienie nowych szafek

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 2)
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach
• Praca z płytą multimedialną dla kl.1
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
• Publikacja na portalu www.edux.pl opracowanych materiałów
3. Prezentacja wyników, danych, zestawień w formie graficznej
• Opracowanie w formie graficznej wyników konkursów

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (rozp. § 8 ust. 2 pkt. 3)
1. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli nauczania zintegrowanego
2. Udostępnianie własnego warsztatu pracy i wspieranie nauczycieli
3. Współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, w której jestem wychowawcą oraz z wychowawcami klas, w których uczę.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców
5. Zorganizowanie warsztatów bądź spotkań integrujących społeczność szkoły
6. Wykorzystanie umiejętności nabytych podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Publikowanie materiałów edukacyjnych
• Publikowanie materiałów na stronie www.edux.pl

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych (rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a)
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych
• Opracowałam i wdrożyłam program „Rotacyzm u dziecka”
2. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnej
• Pasowanie na ucznia
• Dzień Babci i Dziadka
• We współpracy Konstytucja 3 Maja
3. Organizowanie konkursów i akcji wewnątrzszkolnych
• Konkurs recytatorski kl. I-III – luty 2010
• Gminny Konkurs Ortograficzny kl. I-III „Mistrz ortografii”
• Szkolny konkurs matematyczny – maj 2010
• Gminny Konkurs „Brzechwa dla każdego” – czerwiec 2010
4. Redagowanie gazetki edukacyjno-informacyjnej „Kleksik”
• Zredagowanie pięciu numerów gazetki szkolnej
5. Pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c)
1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć pozaszkolnych.
2. Prowadzenie zajęć turystyczno-krajoznawczych
• Wycieczka do Młynów Szczepanki
• Wycieczka do Familly Parku w Bydgoszczy
3. Prowadzenie terapii logopedycznej

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych
• Szkolenia organizowane w ramach akcji „Bezpieczna szkoła”
- spotkanie z Policją
- spotkanie z pielęgniarką szkolną
- spotkanie z koordynatorem ds. bezpieczeństwa
- próbny alarm i ewakuacja szkoły
2. Nawiązanie współpracy z policją ‘Bezpieczna droga do szkoły”
-Pobyt dzieci na Festynie w Świeciu nad Osą
3. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Białochowie i Rogoźnie
• Zapraszanie na konkursy w wspólne zabawy
4. Współpraca ze szkolną higienistką

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.