X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14535
Przesłano:

Rola kobiet w życiu społecznym - zawody kobiet

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE
PRZEPROWADZONY METODĄ OŚRODKÓW PRACY


CZAS TRWANIA: 1 godzina

TEMAT: ROLA KOBIETY W ŻYCIU SPOŁECZNYM -
ZAWODY KOBIET.


CELE ZAJĘĆ:

POZNAWCZE:
• zapoznanie z rolami jakie kobiety mogą pełnić w życiu,
• zapoznanie z zawodami, które wykonują kobiety,
• poznanie narzędzi pracy koniecznych w danym zawodzie,
• bogacenie czynnego i biernego słownictwa dzieci,

KSZTAŁCĄCE:

• rozwijanie zdolności komunikacji poprzez wypowiadanie się swobodne i ukierunkowane na adekwatne tematy,
• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10,
• odgadywanie zagadek czytanych przez wychowawcę,
• nauka przyporządkowywania odpowiednich rekwizytów – narzędzi do konkretnych zawodów.
WYCHOWAWCZE:

• wdrażanie do ładu i porządku podczas zajęć oraz zgodnej współpracy w grupie,
• wdrażanie do używania form grzecznościowych we wzajemnych relacjach,
• budzenie szacunku dla wszystkich kobiet – małych i dużych,
• wdrażanie do szacunku dla wszystkich ludzi pracujących – wyrabianie poglądu o potrzebie i ważności każdego zawodu,
• rozwijanie kultury słowa i zachowania,

REWALIDACYJNE:

• dynamizowanie pamięci, koncentracji uwagi i rozwijanie logicznego myślenia,
• pobudzanie wyobraźni dziecka,
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• ćwiczenie małej i dużej motoryki,

METODY :
• Słowne: pogadanka, rozmowa kierowana, opowiadanie wychowawcy, analiza treści utworu literackiego.

• Oglądowe: pokaz i obserwacja.

• Czynne: zadania stawiane do wykonania, zabawa, zajęcia plastyczno - techniczne

FORMY :

• Zajęcia pozalekcyjne w internacie,
• Zajęcia zbiorowe zindywidualizowane

POMOCE DYDAKTYCZNE: kartoniki z nazwami miesiąca i pory roku, plątaninka literowa do dnia tygodnia, obrazki prezentujące pogodę i krajobrazy z różnych pór roku. Puzzle przedstawiające fotografie kobiet oraz tekst tematu zajęć. Wiersz H. Łochockiej „ Tyle kobiet dookoła”. Obrazki przedstawiające zajęcia i zawody kobiet, zagadki o zawodach. Koperty z puzzlami przedstawiającymi zawody kobiet, narzędzia pracy do poszczególnych zawodów. Kartoniki do układania kompozycji rytmicznej. Kontury przedstawiające różne zawody, klej, kredki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I.ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Powitanie dzieci, zajęcie miejsc w świetlicy.
2. Ćwiczenia kalendarzowe:

• Ustalenie daty dnia dzisiejszego poprzez ustalenie nazwy miesiąca i dnia tygodnia

- ustalenie dnia tygodnia ( odczytanie słowa z plątaninki literowej )
Ś R O D A
- ustalenie nazwy miesiąca poprzez ułożenie kartoników od 1 do 6


• Ustalenie pory roku

- obserwacja pogody za oknem: luźne wypowiedzi dzieci na temat tego co widzą,
- zebranie wypowiedzi przez wychowawcę i podsumowanie jako cech charakterystycznych panującej pory roku,
- pokazanie obrazków prezentujących pogodę i krajobrazy z różnych pór roku, prośba o wybór tych, które są związane z zimą,
- ułożenie napisu zima z kartoników ułożonych w kolejności od największego do najmniejszego

II.UŚWIADOMIENIE TEMATU ZAJĘĆ. BUDZENIE POŻĄDANEGO ZAINTERESOWANIA.

Dzieci mają za zadanie ułożyć puzzle:
- przedstawiające fotografie kobiet podczas różnych zajęć dnia codziennego
- przedstawiające tekst tematu aktualnych zajęć ( wychowawca pomaga w odczytaniu ułożonego tekstu).

III.PRACA POZNAWCZA

1. Głośne czytanie przez wychowawcę wiersza
„Tyle kobiet dookoła!” H. Łochockiej

2. Wspólna analiza treści przeczytanego wiersza poprzez pytania zadawane przez wychowawcę.
3. Rozmowa kierowana przez wychowawcę:
- Kim są kobiety w naszym życiu?
- Jak myślicie jakie role w domu pełnią kobiety, czym się zajmują? - obrazki przedstawiające zajęcia kobiet.
- Jakie zawody wykonują kobiety? – dzieci wymieniają zawody i krótko je omawiają. Dobierają obrazek do wymienionego zawodu.

4. Odgadywanie zagadek.

Na stoliku mam nożyce, gdy je sprytnie w ręce chwycę, gdy przy pracy się uwinę, wnet ostrzygę ci czuprynę.
(fryzjerka)

Mam dwie dzielne pomocnice, cienką igłę i nożyce. One kroją, ona zszywa. Powiedz, jak ja się nazywam?
(krawcowa)
Jaka przychodzi wróżka, gdy chory idziesz do łóżka?
Co wróżka zapisze, połkniesz, nawet, gdy gorzkie okropnie!
(lekarka)
Jak się nazywają panie, których zajęciem jest gotowanie?
(kucharki)
Nosi biały czepek i biały fartuszek, a żebyś był zdrowy, czasem ukłuć musi.
(pielęgniarka)

Pani za sklepową ladą kupujących grzecznie wita. Tu odważy, tam domierzy towar dobry, tani, świeży.
(sprzedawczyni)

Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, choć jest zmęczona-
jeszcze pracuje. Gdy stawia piątkę-bardzo się cieszy! Przykro jej bardzo-gdy stawia dwóje.
(nauczycielka)

5. Zabawa dydaktyczna:
Każde dziecko otrzymuje kopertę, w której są ponumerowane kartoniki przedstawiające zawody kobiet. Ich zadaniem jest ułożyć puzzle, nazwać ułożony zawód i dobrać obrazek przedstawiający narzędzia pracy.

6. Przerwa między zajęciami : dzieci po kolei losują obrazki z zawodami, dobierają z koszyczka odpowiednie narzędzie pracy a pozostałe dziewczynki zgadują jaki zawód był przedstawiony na obrazku.

IV. EKSPRESJA

1. Indywidualna praca z tekstem. Rozsypanka zdaniowa wiersza.
2. Układanie kompozycji rytmicznych według wzoru: naklejanie gotowych elementów ( kartoniki przedstawiające narzędzia pracy w różnych zawodach).
3. Zajęcia plastyczne: „ Mój wymarzony zawód” – malowanie obrazków przedstawiających zawody.
4. Podjęcie oceny prac - dziewczynki oceniają prace które im się najbardziej podobają.
5. Stworzenie gazetki z wykonanych prac.

V. ZAJĘCIA KOŃCOWE

1. Podsumowanie nowych wiadomości.
2. Ocena pracy dziewczynek na zajęciach. Podkreślenie zachowania. Pochwała za estetyczne prace, aktywny udział w zajęciach.
3. Porządkowanie miejsca pracy.
4. Przejście do kolejnego etapu zajęć popołudniowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.