X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14131
Przesłano:

Praca lekarza. Scenariusz zajęć dla klasy III

Małgorzata Łangowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
dla klasy III szkoły podstawowej

PRACA LEKARZA

Temat: Praca lekarza.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z pracą lekarza.
Cele operacyjne: - Uczeń potrafi wymienić po kolei dni tygodnia.
- Uczeń zna nazwy kolejnych miesięcy.
- Uczeń wymienia pory roku.
- Uczeń obserwuje i wyraża pogodę.
- Uczeń formułuje słowną odpowiedź na zadane pytanie.
- Uczeń rozwiązuje domino matematyczne.
- Uczeń uzupełnia tekst z lukami.
- Uczeń opisuje ilustrację.
- Uczeń czyta i pisze samodzielnie.
- Uczeń wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne.
- Uczeń odgrywa role.
- Uczeń rozwiązuje zadanie z treścią.
- Uczeń dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe w zakresie do 100.
- Uczeń maluje farbami plakatowymi.
- Uczeń śpiewa piosenkę.
- Uczeń gra na prostych instrumentach muzycznych.

Formy pracy: - praca grupowa
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca jednolita

Metody pracy: - metody przekazywania wiadomości (pogadanka, opis, praca
z książką)
- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (ćwiczenia
w liczeniu, czytaniu, pisaniu, wypowiadaniu się, malowaniu, śpiewaniu, graniu, klasyczna metoda problemowa, teksty z lukami, zadania z treścią,)
- metody kontroli i oceny (samoocena ucznia, aprobata ze strony
nauczyciela)

Środki dydaktyczne:
- etykiety literowo – cyfrowe
- termometr
- tekst z lukami
- domino matematyczne
- zastępniki obrazowe – ilustracja
- podręcznik
- pomoce przedstawiające rzeczywistość (naturalne wyposażenie gabinetu lekarskiego)
- kartki białego papieru
- pędzle
- farby plakatowe
- instrumenty perkusyjne, niemelodyczne: grzechotka, bębenek, trójkąt, tamburyno, drewienka, kastaniety.

Przebieg zajęć:
1. Czynności wstępne. Edukacja przyrodnicza.

Powitanie dzieci przez nauczyciela.
Przygotowanie do zajęć: sprawdzenie obecności, czystości, wyjęcie przyborów i podręczników, wypełnienie obowiązków dyżurnych – ocena słowna nauczyciela.

Ustalenie daty i ćwiczenia kalendarzowe.
Nauczyciel zadaje pytania dzieciom: Jaki mamy dzień tygodnia? Jakie znamy dni tygodnia? Wymieńcie je po kolei. Ile ich jest? Jaki jest obecnie miesiąc? Jaki był poprzedni, a jak będzie nazywał się następny?

Zabawa w „Rok”
Każde dziecko dostaje etykietę z nazwą miesiąca. Dzieci wspólnie z nauczycielem wymieniają kolejne miesiące w roku i ustawiają się w kole. Nauczyciel prosi, aby do środka koła weszły dzieci następujących miesięcy: styczeń, luty, marzec. Nauczyciel recytuje wiersz: „Nasz roczek, to żarłoczek, połknął ile? (dzieci liczą miesiące w środku koła) 3 miesiące. W brzuszku siedzi już... (dzieci liczą pozostałe miesiące) 9, bo nasz roczek też nazywa się 200...9 (odpowiadają dzieci).
Wymienianie pór roku. Jaka pora roku jest teraz? Które miesiące do niej należą?
Zapis daty przez nauczyciela na tablicy i ucznia w zeszycie.

Obserwacja i wyrażanie pogody.
Ukierunkowana obserwacja pogody przez okno. Jeden z uczniów odczytuje wskazanie termometru. Nauczyciel zadaje pytania: Czy jest ciepło, czy zimno? Jakie jest dzisiaj niebo? Jak wyglądają drzewa? Jak ubrani są ludzie? Jak trzeba się ubierać jesienią, by być zdrowym? Próba ustnego opisu pogody przez uczniów, a następnie samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami:
Dzisiaj jest.............. (cieplej, chłodniej) niż wczoraj.
Niebo jest ................ (zachmurzone, bezchmurne).
Wieje ................(silny, lekki) wiatr.

2. Edukacja polonistyczna.
Pogadanka powtórzeniowa na temat wcześniejszej wizyty w Ośrodku Zdrowia. Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci odpowiadają: Gdzie byliśmy wczoraj? Jak nazywa się to miejsce? Co widzieliście w Ośrodku Zdrowia? Jakie pomieszczenia się tam znajdują? Kto tam pracuje?

Układanie domina matematycznego. Nauczyciel w celu rozbudzenia zainteresowania, rozdaje dzieciom cegiełki. Rozwiązanie hasła nastąpi po ułożeniu wyników poszczególnych cegiełek od najmniejszego do największego.

Dzieci pracują samodzielnie. Po obliczeniu działań i ułożeniu hasła odczytują je. Nauczyciel zapisuje wyraz na tablicy i jednocześnie zwraca uwagę na poprawną pisownię przez „rz”. Pyta dzieci: „Czy domyślacie się już o kim będziemy dziś mówić?
Następnie dzieci wklejają elementy domina do zeszytów w odpowiedniej kolejności i podpisują wyrazem „lekarz”.

Nauczyciel pokazuje teraz dzieciom planszę przedstawiającą pracę lekarza. Prosi, aby dzieci dokładnie się przyjrzały i przypomniały sobie wczorajszą wycieczkę do gabinetu lekarskiego. Nauczyciel zadaje pytania: Jak nazywa się to miejsce? Kto tu pracuje? Co znajduje się w gabinecie lekarskim? Czego używa lekarz do badania? Co wypisuje lekarz, gdy ktoś jest chory? Jak ubrany jest lekarz? Jak nazywa się osoba chora, która przychodzi do lekarza?
Zapisywanie przez nauczyciela na tablicy wyrazów z trudnościami ortograficznymi (Służba Zdrowia, lekarz, waży, mierzy, pacjent). Dzieci odczytują głośno wyrazy, liczą sylaby i litery.

Następnie lekarz zadaje pytania problemowe: Jak myślicie, o co troszczy się lekarz? Dlaczego musimy szanować pracę lekarza? Jak myślicie, co jest wspólne we wszystkich gabinetach lekarskich? Jak należy zachować się u lekarza? Wspólne redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi: „W każdym Ośrodku Zdrowia pracują lekarze, którzy dbają o nasze zdrowie. Pomagają nam w trudnych chwilach, kiedy jesteśmy chorzy. W przychodni należy zachować się cicho i spokojnie, by nie przeszkadzać w pracy lekarzowi.” Zapisanie notatki przez uczniów na tablicy i w zeszytach. Jeden uczeń pisze na tablicy jedno zdanie.

Krótkie ćwiczenia śródlekcyjne.
„Żeby być zdrowym – trzeba się gimnastykować”. Nauczyciel pokazuje ruchy, dzieci naśladują (przy otwartym oknie). Krążenia ramion, wymachy ramion w przód, w tył. Skłony głowy, a później tułowia w przód, w bok. Skręty tułowia w staniu rozkrocznym. Podskoki na nogach zwartych.

Praca z tekstem.
Nauczyciel głośno czyta tekst : „Gapcio u doktora”. Następnie zadaje pytania: Czy lekarz i doktor to ta sama osoba? Co robił doktor? Jeśli dzieci nie pamiętają, to samodzielnie odszukują odpowiedź w tekście. Na końcu dzieci próbują samodzielnie odczytać wiersz w celu późniejszego opracowania go z podziałem na role.

Ćwiczenia w uzupełnianiu brakujących wyrazów.
Tekst zapisany jest na tablicy, uczniowie czytają i wybrane osoby zapisują brakujące wyrazy.
Gdy jesteśmy chorzy idziemy do ....... . Lekarz .... chorych, zagląda do ...... . Na ........ wypisuje .... . Szanujemy ..... lekarza.

Zabawa w lekarza.
Dzieci dobierają się parami. Jedno z nich jest lekarzem, bada, wypisuje receptę.

Praca domowa.
Wybrać z tekstu wiersza trzy czasowniki i ułożyć z nimi zdania.

3. Edukacja matematyczna.

Rozwiązywanie zadań z treścią.
Zadanie rozwiązywane wspólnie. W przychodni było 65 pacjentów. Lekarz zbadał już 15 pacjentów. Ilu jeszcze pacjentów pozostało mu do przebadania?
Ustalenie danych (konkretyzacja na liczydłach). Zapis danych na tablicy. Ustalenie szukanych. Zapis działania i rozwiązania na tablicy i w zeszytach.
65 – 15 = 50
Formułowanie odpowiedzi pisemnej i zapisanie jej.

Zadanie rozwiązywane samodzielnie. Praca indywidualna pod kontrolą nauczyciela. W przychodni jest 30 pacjentów. Ilu musi dojść, by wszystkich razem było 45?
Ustalenie danych. Zapis danych w zeszycie. Ustalenie szukanych. Zapis działania i rozwiązania w zeszytach.
30 + 15 = 45
Formułowanie odpowiedzi pisemnej i zapisanie jej. Sprawdzenie wykonania zadania i jego ocena przez nauczyciela.

Ćwiczenia w liczeniu. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie do 100.
20 + 30 = 60 – 20 =
21 + 30 = 42 – 30 =
21 + 35 = 95 – 43 =
26 + 38 = 42 – 15 =

4. Edukacja plastyczna.
„Gabinet lekarski” Każde dziecko ma za zadanie namalować gabinet lekarza. Na tablicy przypięta jest ilustracja przedstawiająca pracę doktora tak, aby dziecko w razie czego mogło sobie przypomnieć, co powinno w takim gabinecie się znaleźć. Rozdanie materiałów do pracy. Dzieci będą malować pędzlem i farbami plakatowymi. Na koniec sprzątanie miejsc pracy. Wystawa prac. Omówienie prac. Zwracanie uwagi na ciepłe (wesołe) i zimne (smutne) kolory. Czy gabinet lekarski powinien zachęcać do wizyt ciepłym wnętrzem, czy raczej pozostać chłodnym? Swobodne wypowiedzi dzieci na ten temat. Porównanie tego, co chciałyby dzieci z rzeczywistością. Ocena prac wg podanych wcześniej kryteriów.

5. Edukacja muzyczna.
Nauka piosenki „Pan doktor”. Dzieci śpiewają wspólnie z nauczycielką. Zwracanie uwagi na poprawną i swobodną postawę przy śpiewie, regulowanie oddechu. Następnie dzieci śpiewają i grają na instrumentach perkusyjnych, niemelodycznych: grzechotka, bębenek, trójkąt, tamburyno, drewienka, kastaniety. Próby grania zgodnie z rytmem piosenki.
Nauczyciel zwraca również dzieciom uwagę na to, że niektóre instrumenty muzyczne nazywają się tak samo, jak części naszego ciała (bębenek, trąbka, struny głosowe). Przypomina też, że należy dbać o nasze ciało, aby być zdrowym.

6. Zajęcia końcowe.
Pogadanka podsumowująca.
- O kim dzisiaj mówiliśmy?
- Po co jest lekarz?
- Co musimy zrobić, gdy się źle czujemy?
- Jak należy się zachować w Ośrodku Zdrowia?
Ocena aktywności uczniów na lekcji – do dziennika.
Ocena zachowania - poprzez kolorowe znaczki.
Przypomnienie pracy domowej, która była zadana.
Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.